Finans och Redovisning

Parker säljer varje år produkter för flera miljarder dollar. Vi tar hand om tillverkningen. Vi vill att du använder din specialistkompetens och hjälper oss med budgeten.

Att arbete med finans och redovisning hos Parker

Från skatt och revision till inköp och förvärv – en karriär som ekonom hos Parker rymmer spännande utmaningar och ändlösa möjligheter att utvecklas och göra karriär. Våra engagerade medarbetare utför en rad olika uppgifter, som exempelvis finansiell rapportering, bokföring, revision, tester och skattehantering och många andra redovisnings- och ekonomiuppgifter.

Våra finansexperter hjälper oss att tolka siffrorna och få överblick. Deras expertis hjälper oss att fatta rätt beslut och planera för bolagets framtida framgångar.

Parker anställer finans- och redovisningsmedarbetare inom många områden:

• Redovisningsekonomer
• Controllers
  
Parkers traineeprogram för ekonomer ger värdefull praktisk erfarenhet av finansiell rapportering, kostnadsredovisning, revision och skattefrågor. Efter genomgången traineeperiod erbjuds kandidaterna en ordinarie tjänst inom Parker. I det här programmet får unga ekonomer genomgå praktikperioder inom olika delar av Parkers verksamhet.