Engineering

Hvordan kan vi løse verdens største tekniske utfordringer? Dette er et ansvar vi tar alvorlig, og som krever mer enn kun de smarteste ingeniørene i verden! Vi trenger inspirerte formidlere, ressurssterke problemløsere, nysgjerrige tenkere og engasjerte fagfolk som ønsker å lære og vokse med oss.

Ingeniørarbeid er ofte ikke direkte synlig, men hver dag opplever du resultatene av arbeidet vårt i nesten alt som beveger seg. Og i stedet for å være fornøyde med dagens bevegelses- og kontrollteknologi, motiveres vi av å utfordre status quo.

I Parker samarbeider våre eksperter fra ulike felt for å integrere teknologier og utvikle systemer som kan gjøre en stor forskjell i livene våre, fra flykontrollsystemer til ekso-skjelett som gjør ryggmargsskadde i stand til å gå, sitte og gå i trapper.