Integritet og etikk

Vårt fokus på integritet

Selskapet vårt har et solid grunnlag av integritet. Arven vår begynte med Arthur Parkers tro på rettferdig handel, og har fortsatt med verdiene som får oss til å opptre ærlig og vise respekt. Den er basert på vår forpliktelse til å behandle alle rettferdig og med omtanke. Vår forpliktelse til å opptre etisk er ikke bare en del av kjernen til arven vår. Vi vet at det er det riktige å gjøre, og at det er bra for virksomheten. Vinne med integritet og Globale regler for god forretningsskikk reflekterer vår forpliktelse til å drive globalt på en ærbødig, etisk og karakterstyrt måte, uavhengig av om vi samhandler med kunder, partnere eller hverandre.

  • Vinne med integritet

    Vinne med integritet reflekterer det fortsatte fokuset på å bevare ryktet vårt og beskytte den økonomiske styrken vår. Vinne med integritet anerkjenner at det daglige arbeidet og handlingene våre fremmer intelligent risikotaking og behersket vekst. Når disse handlingene styres av karakter og moral, fortsetter de å styrke den etiske arven vår, og bidrar til hederlig ledelse av forretningsaktivitetene i jakten på målet vårt: å løse verdens største tekniske utfordringer.


    Klikk på bildet for å åpne Vinne med integritet i flere språk.

  • Globale regler for god forretningsskikk

    Globale regler for god forretningsskikk veileder adferden, beslutningene og handlingene til de ansatte i samsvar med selskapsverdiene våre. Reglene hjelper oss med å gjøre det riktige, uansett hvor i verden vi driver virksomhet.


    Klikk på bildet for å åpne Globale regler for god forretningsskikk på flere språk.