Strategi

Fokus på de grunnleggende elementene

Parkers Win Strategy, som er bygget på Parkers etablerte mål for kundeservice av høy kvalitet, økonomiske resultater og lønnsom vekst, er en disiplinert og enhetlig forretningsstrategi som har forvandlet selskapet og forbedret den globale driften siden den ble iverksatt i 2001. Win Strategy er utformet som et instrument for driftsendring, og er et effektivt dokument som er tatt i bruk ved alle anlegg over hele verden.

Medvirkende medarbeidere er grunnlaget for strategien og nøkkelen til suksess, da de har vært urokkelige i sin entusiasme for innføringen av strategien. Medvirkende ansatte arbeider for å utføre Win Strategy ved å påta seg ansvar og godta ansvarlighet for resultater, og å støtte opp rundt en kultur for å vise respekt for hver enkelt persons innsats.

 

2011 Win Book

This year's book shows Parker's progress measured against Win Strategy goals, dating back to the strategy's launch in 2001. By demonstrating results and maintaining the same strategy over time, the Win Strategy has become the principle focus of how Parker runs its operations daily.

”Win Strategy har ikke bare satt Parker i stand til å oppnå økonomiske resultater som ligger i den øvre fjerdedel blant liknende selskaper, men har også vist seg å tåle tidens tann da den feiret tiårsjubileum i 2011. I fremtiden vil vår suksess fortsatt bli drevet frem av fokus på kundeservice av høy kvalitet, økonomiske resultater og lønnsom vekst, støttet opp av medarbeiderne harde arbeid og engasjement.” Don E Washkewicz – Chairman, CEO og President

Relaterte dokumenter


Win Strategy (PDF)

Relatert informasjon


Kultur
Investorrelasjoner