Kultur

Parkers kultur gjenspeiles i kjerneverdiene vi aspirerer til: Vinnerkultur, engasjerte medarbeidere, verdifulle kunder og engasjert lederskap.

Gjennom mange år har Parker utviklet en kultur som fremhever et engasjement i dyktighet og integritet og en spesiell omtanke for kundenes velferd. Parkers kontinuerlige suksess når det gjelder å tjene selskapets kunder, leverandører, ansatte, aksjonærer og allmennheten avhenger av hver individuelle medarbeiders udelte engasjement. På grunn av Parkers høye etiske standarder er Parker-navnet kjent rundt om i verden som en god samfunnsborger og et symbol på kvalitet innenfor bevegelse- og kontrollprodukter.

Employee Empowerment is a clear business differentiator that creates a competitive advantage for Parker by reflecting our unique values, promoting a structured approach to teamwork, recognizing the contribution of all employees, and holding us accountable for results.

 • Verdier

  Vi er opptatt av å gi våre ansatte et arbeidsmiljø som drives av medvirkning, resultatorientering og verdier med like muligheter for læring og personlig vekst.

 • Mangfold og inkludering

  Mangfold er ikke bare en del av vår historie eller nåværende kultur, men også en sentral del av våre mål og fremtidsplaner. Mangfold og inkludering er avgjørende for å skape en arbeidsplass med respekt, der alle ansatte er selvstendige, har muligheten til å vokse og roses for sin innsats.

 • Parker Sales Company Norge organiserer veldedig sykkelteam til støtte for lokalsamfunnet

  Ansatte i Parkers salgsselskap i Norge organiserte nylig et veldedig team som skulle delta i et lokalt sykkelarrangement for å samle inn penger til fattige personer i området.

 • Parker Hannifin-stiftelsen

  Parker-stiftelsen er en forlengelse av veldedigheten som Parkers medarbeidere bedriver, og matcher ofte deres gaver og donasjoner som hjelper lokalsamfunnene der vi har tilhold.