Bærekraftighet

Parkers teknologier er avgjørende for å beskytte miljøet gjennom å takle verdens behov for ren og effektiv kraftproduksjon

Parker har lenge vært klar over koblingen mellom selskapets helse og økonomiske, miljømessige og sosiale utviklinger. Parkers teknologier er avgjørende for at både tradisjonelle og fornybare energiplattformer skal bli renere, mer effektive og mer lønnsomme. Vi er overbevist om at våre teknologier og produkter har en positiv innvirkning på miljøet globalt sett.

Vi reduserer vårt eget forbruk av energi og vann, minimerer avfall, bevarer naturressurser og sporer resultatene våre fra år til år. Vi investerer også i ressurser for å oppfylle andre menneskelige behov, som rent vann, fersk mat og eliminering av biologiske farer og sykdommer.

 

 • Parkers program for velvære og forbyggende medisin

  Parker gir sine medarbeidere stor valgfrihet når det gjelder valg av helsetjenesteleverandører. Parkers program for velvære og forbyggende medisin gir medarbeiderne stor valgfrihet for behandlinger, inkludert velvære, forebyggende pleie og supplerende terapi.

 • Environmental Stewardship

  Parker technologies are critical to safeguarding the environment by helping to meet humanity's need for clean and efficient energy generation.

 • Parker muliggjør ny teknologi

  Parker ligger i fremste linje når det gjelder å muliggjøre utvikling og kommersialisering av alle plattformer for fornybar energi i verden. Vi samarbeider nært med våre kunder og leverer den tekniske ekspertisen og globale støtten de ønsker.

 • Miljøpolitikk

  Parker streber mot kontinuerlig forbedret miljøinnsats.