Parker v České republice a na Slovensku

Abychom dokázali plnit potřeby našich zákazníků v oboru řízení pohybu, disponujeme nejširší řadou výrobků. Firma je technologicky členěna do několika skupin: hydraulika, automatizace, filtrace, těsnění, letectví a kosmonautika, řízení procesů a manipulace s kapalinami a plyny.

Vedení s posláním během onemocnění COVID-19

Během 103leté historie se Parker několikrát osvědčil jako spolehlivý partner v dobách celosvětových nesnází. Naše vedoucí pozice a vytrvalost v rozhodujících okamžicích, kam patří i aktuální pandemie COVID-19, dokládají, že žijeme naším posláním.

Podívejte se na život v Parkeru během pandemie

Výroční zpráva

Po století růstu a inovací se podnikatelský duch zakladatele Art Parkera odráží ve společnosti Parker, která se stala společností, jenž neustále zkoumá nové způsoby, jak zákazníkům pomoci zlepšit jejich produktivitu a ziskovost a posouvá hranice pohybových a řídicích technologií.

Díky tvrdé práci a odhodlání členů svého týmu po celém světě společnost Parker v posledním fiskálním roce využila příležitosti strategického růstu a díky zlepšeným tržním podmínkám přinesla silné finanční výsledky, což jí umožnilo dosáhnout rekordní výkonnosti v dalším roce.

„Náš úspěch je založen na spravedlivém jednání, tvrdé práci, koordinaci úsilí a kvalitních produktech.“
- Art Parker

Vedení s posláním

Parker definoval svůj jedinečný přínos pro svět prostřednictvím nového prohlášení o svém poslání: Umožňujeme průlomové technické inovace, které vedou k lepší budoucnosti. Jako globální leader v technologiích pro řízení pohybu hraje Parker klíčovou roli v aplikacích, které mají pozitivní dopad na svět.

Naše společnost

Od součástky po celý systém, nabízíme kromě širokého portfolia výrobků i skutečné partnerství a společný přístup k řešení potřeb zákazníků.

Parker Hannifin je vedoucí světovou firmou v oblasti řízení pohybu a společně se svými zákazníky se podílí na zvyšování jejich produktivity a ziskovosti. Roční obrat přes 14 miliard USD, dlouholetá zkušenost od roku 1917 a více než 55 000 zaměstnanců v 50 zemích po celém světě jsou zárukou kvalitní práce a množství specializovaných řešení pro širokou řadu komerčních, mobilních, průmyslových a leteckých oborů.
Historie společnosti Parker je zajímavým popisem transformace technologie za období 100 let. Ohlédněte se za ní prostřednictvím našich brožur a videí, které vám přiblíží naše počátky, úspěchy a vývoj až k dnešním rozměrům naší společnosti.
Podívejte se na naše videa o technologiích, produktech a distribuční síti a zjistěte, jak vám naše řešení mohou pomoci zefektivnit vaši výrobu, vyřešit vaše potřeby a dosáhnout vyšší ziskovosti a produktivity. Nahlédněte také do historie společnosti Parker a sledujte její růst od založení až po současnost a její přínos společnosti.

Trvalá udržitelnost

Díky širokému portfoliu technologií pro řízení pohybu, zapojeným týmům pracujícím po celém světě a dlouhodobým partnerstvím se zákazníky je Parker připraven pomáhat zlepšovat životy mnoha lidí a dělat svět lepším místem. Řešení situací, které ovlivňují kvalitu života, je více než ambice. Schopnost pomáhat členům týmu prospívat, chránit životní prostředí a podporovat místní komunity je považována za klíčové měřítko úspěchu společnosti.
Nejnovější zpráva o udržitelnosti, která představuje jedinečné místní iniciativy, které pomáhají posilovat komunity, šetřit zdroje a mají pozitivní dopad na životní prostředí na místní úrovni, ukazuje, jak členové týmu po celém světě žijí posláním společnosti Parker: Umožňujeme průlomové technické inovace, které vedou k lepší budoucnosti.
Zpráva o udržitelnosti
Zakládáním vysoce výkonných týmů a řízením vlastnické kultury, členové týmu společnosti Parker významně zlepšují bezpečnost, kvalitu, náklady a včasné dodání. Staví také na bohatém dědictví sociální odpovědnosti prostřednictvím dobrovolnictví a charitativních aktivit, které pomáhají řešit potřeby místních komunit.
Lidé
Od rozšíření recyklačních programů a nalezení nových způsobů využití ekologických materiálů, až po optimalizaci výrobních procesů a snížení spotřeby energie, vody a surovin, Parker zkoumá nové metody, jak šetřit zdroje a pomáhat chránit životní prostředí.
Planeta
Technologie Parker lze najít všude tam, kde se něco hýbe. Řízení vylepšení v celém životním cyklu produktu a navrhování systémů tak, aby fungovaly ve špičkovém výkonu, představuje smysluplnou příležitost k vytvoření hodnoty pro zákazníky a zároveň minimalizaci dopadu na životní prostředí.
Planeta

Partnerství se zákazníky

Ve firmě Parker věříme ve vytváření partnerství s našimi zákazníky. Jedině tak jim můžeme poskytovat řešení, která napomohou dosažení vyšší produktivity a ziskovosti každého z nich. Klíčem je výroba těch nejlepších systémů dle jejich individuálních požadavků. To vyžaduje nejprve pochopení zákazníkových aplikací a poté nalezení nových a lepších způsobů, jak vytvářet skutečnou hodnotu. Díky tomuto přístupu jsme schopni s našimi produkty vytvářet takové systémy, které přináší úspory.

Systémová řešení

Poskytujeme systémová řešení ve čtyřech klíčových segmentech: hydraulika, pneumatika, filtrace a chlazení. Pro prvovýrobce a exportéry zajištujeme komplexní přístup v aplikaci systémů od návrhu přes výrobu, odzkoušení, instalaci a zaškolení až po záruční i pozáruční servis. Systémy v našem pojetí představují především myšlenku, jak společně se zákazníkem zvolit nejvhodnější řešení vyhovující jeho požadavkům.

Distribuční síť

Díky rozsáhlé vlastní i distributorské síti dodáváme naše produkty a služby zákazníkům po celém světě. Maloobchodní síť prodejen ParkerStore je strategicky rozmístěna a neustále se rozrůstá. ParkerStore řeší i servisní zásahy přímo u zákazníků. Prostřednictvím servisních vozů je k dispozici rychlý a kompletní servis hydrauliky i hadicových montáží. Parker tak naplňuje svůj dlouhodobý cíl, být svým zákazníkům co nejblíže.

Distribuční síť je členěna do třech úrovní, podle kterých se liší i schopnost obsloužit zákazníka: autorizovaný, certifikovaný a premier distributor. Premier distributoři provozují prodejnu ParkerStore a mohou nabízet i další maloobchodní služby - mobilní servis Hose Doctor či „On Site“ kontejner.

V České a Slovenské republice je široké pokrytí zajištěno díky více než 35 nejvýznamnějším distributorům a prodejnám ParkerStore a Parker tak disponuje jednou z největších distribučních sítí v tomto oboru v ČR a SR. Podívejte se, kde se nachází Váš nejbližší distributor.

Informace pro investory

Společnost Parker v posledních letech využila strategického růstu a příležitostí daných tržními podmínkami a díky tvrdé práci a obětavosti všech zaměstnanců ve světě tak dosáhla silného finančního výsledku. Efektivní realizace Win strategie v budoucnu umožní společnosti Parker dosáhnout nejlepších finančních výsledků a dalšího úspěchu po dalších 100 let. Podívejte se na naše finanční zprávy, prezentace nebo webová vysílání a přesvědčte se sami.

Charitativní projekty

Jsme si vědomi společenské odpovědnosti a tak neváháme podporovat ty, kteří to potřebují, a to nejen v našem nejbližším okolí.
Pro Parker jsou důležité dobré vztahy nejen na pracovišti, ale také v místech, kde působíme. Proto se snažíme podpořit i místní komunity, kterým tak pomůžeme usnadnit jejich fungování. Díky naší finanční podpoře má týdenní stacionář Dobromysl pro osoby s chronickým duševním onemocněním a mentálním postižením nový minibus, který bude pomáhat převážet klienty. Minibus s naším přispěním zajistila společnost AB Help, která tyto minibusy zajišťuje pro neziskové organizace.
AB Help & Parker

Jako světová jednička v oblasti řízení a kontroly pohybu podporujeme hlavně ty, kterým není dána možnost plnohodnotného volného pohybu.

Management naší společnosti rozhodl pokračovat v každoroční podpoře Jedličkova ústavu a malou kapkou tak přispět k usnadnění integrace handicapovaných dětí do společnosti a finanční úspory hledat v jiných oblastech než je účelná pomoc. Jedná se o finanční příspěvek ve výši 35.000,- Kč firmě S-MOBIL s.r.o., která zajišťuje speciálně upravené automobily / mikrobusy pro Jedličkův ústav. Tyto vozy rozváží děti a mladé lidi se zdravotním postižením do škol či za kulturou.

Nadační stipendijní fond Jedličkova ústavu (NSFJÚ), který byl založen s cílem shromáždit finanční prostředky, které by se mohly každoročně vyplácet formou stipendia studentům středních škol Jedličkova ústavu a školy (JÚŠ). Od roku 2009 navíc NSFJÚ nabízí stipendium mladému člověku se zdravotním postižením, který peníze využije pro přípravu na své povolání (studium, rekvalifikace).

Studenti středních škol „Jedličkova ústavu a školy“ jsou připravování na ukončení studia na speciální škole a přechod do prostředí běžných škol nebo běžného pracovního prostředí v několika tranzitních programech. Součástí těchto programů je také naučit je žádat si o finanční podporu formou stipendia a plnit podmínky těchto stipendií.

JÚŠ je příspěvková organizace města Prahy, a proto nemůže ze svého rozpočtu dávat peníze přímo studentům, byl založen tento nadační stipendijní fond a Parker Hannifin do něj přispěl částkou 50 tis. Kč.

Auta pro Jedličkův Ústav - Parker charita

Občanské sdružení Vividus Dynamis vzniklo pro potřeby vozíčkářského tenisu a podpory handicapovaných občanů v Praze a části ČR zhruba od Českomoravské vysočiny na západ. PARKER Hannifin coby titulární sponzor jednoho z turnajů Mistrovství ČR v tenisu na vozíku DOCUTEC Tour, poskytl finanční podporu ve výši 30 tis. Kč. Tyto finance jsou určeny primárně pro turnaj - jsou z nich hrazeny nezbytné náklady na akci a dále provoz občanského sdružení - tedy např. pro nákupy sportovních potřeb pro hráče (rakety, výplety, míče, oblečení, servis vozíků, atd.). Seriál DOCUTEC Tour se skládá ze 7 akcí - začíná většinou v Radnicích u Rokycan v srpnu, pokračuje turnajem v Kurdějově na Jižní Moravě (říjen-listopad) v únoru v Karviné, v dubnu v Praze na HAMRu, v červnu bývá seriál přesunut na Slovensko, první červencový víkend se hraje Prague PARKER Hannifin Cup v Praze 4 a seriál je ukončen v Bystřici pod Hostýnem, aby, většinou na mezinárodním turnaji ITF 3 v Brně (srpen) mohli být vyhlášeni mistři ČR ve dvouhře a ve čtyřhře.

Pražský turnaj, který se hraje nyní pod hlavičkou naší firmy, je prvním turnajem v tenisu na vozíku, který byl pořádán čistě pro české a později i slovenské hráče.

MČR v tenisu na vozíku - Parker charita
Sport a vůbec aktivity v dětském věku jsou velmi důležité pro vytváření hodnot a životního stylu v dospělosti. Proto spolupracujeme s organizací Alpinka, která zajišťuje ozdravné a sportovní pobyty dětí v přírodě, ať už se jedná o lyžařské výcviky, školy v přírodě nebo cyklotábory. Alpince pomáháme formou věcných darů, které dostanou malí závodníci lyžařské školy, na cyklotáborech a na školách v přírodě jako odměnu za své sportovní úsilí. Sportovní a ozdravné akce probíhají na Šumavě v Železné Rudě.
Sportovní aktivity pro děti - Parker charita

Certifikáty

Jedním s charakteristických rysů společnosti Parker jsou kvalitní výrobky. Proto máme již dlouhou dobu zaveden systém řízení kvality dle mezinárodně platné normy ISO 9001. Jsme si také vědomi důležitosti péče o životní prostředí a proto naše závody splňují mezinárodní normu ISO 14001. Stejně tak dbáme na bezpečnost a ochranu zdraví našich zaměstnanců při práci, což potvrzuje certifikát systému řízení pro normy systému managementu bezpečnosti OHSAS 18001.
Mezinárodní sdružený certifikát systému řízení jakosti ISO 9001:2015 pro Parker Hannifin Europa Sarl ve Švýcarsku a další související země včetně České republiky. Certifikát je dostupný pouze v anglickém jazyce.
Parker Hannifin Sales CEE s.r.o. - Praha
Certifikáty ISO 14001, OHSAS 18001, politika EMS a HSMS a certifikáty ISO 9001, IATF 16949 a ISO 13485 pro divizi Prädifa (Prädifa Technology Division - Engineered Materials Group Europe).
Parker Hannifin s.r.o. - Sadská
Certifikáty ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, politika IMS a certifikáty AQAP 2120, ISO/TS 16949 a C2274/03/VG 95922-2.
Parker Hannifin Industrial s.r.o. - Chomutov

Obchodní dokumenty

Pro oboustranně úspěšný obchod a udržování partnerských vztahů s našimi zákazníky je nutné dodržovat určitá pravidla, a to od obou zúčastněných stran. Přečtěte si, jaké nabízíme záruky a jaké jsou naše prodejní i nákupní podmínky platné pro všechny pobočky Parker v České republice (Parker Hannfin Sales CEE s.r.o., Parker Hannifin s.r.o., Parker Hannifin Industrial s.r.o.).

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup i prodej platné pro všechny lokace Parker Hannifin v České republice.

Prodloužená záruka 1 + 4 roky od Parker Hannifin Sales CEE s.r.o. na všechny průmyslové výrobky značky Parker vyráběné divizí Gas Separation and Filtration Division EMEA.

Kontakt

Parker Hannifin Sales CEE s.r.o.
Prosecká 851/64
Praha 9
190 00
Česká republika

Další lokace