Česká republika

P1 - Základy pneumatiky

Zaměření kurzu:

Kurz je určen pro techniky zabývající se pneumatickými mechanizmy.


Teoretická část:

1. Základní pojmy a veličiny v pneumatice
2. Principy konstrukce pneumatických prvků
- ventily
- filtry, regulátory, lubrikátory
- rozváděče
- ventily pro řízení tlaku
- ventily pro řízení průtoku
- filtry
- příslušenství pneumatických systémů
3. Montáž pneumatických systémů
4. Provoz a údržba prvků i celých systémů
5. Bezpečnost práce v oblasti pneumatických systémů


Praktická část:

Soubor cvičení na školicím standu prováděných posluchači.
Jsou sestavovány různé obvody jak s ručním tak i elektrickým řízením.


Informace:

Číslo kurzu: P1
Délka kurzu: dvoudenní kurz
Cena kurzu: Cena za školení je stanovena po dohodě s objednatelem.


Termíny:

V případě zájmu o toto školení nás kontaktujte na uvedeném mailu. Jakmile bude naplněn minimální počet zájemců, budete informováni o vypsaném termínu školení.


Kontakty:

E-mail: kurzy@parker.com