Česká republika

H6 - Základy hydrauliky, provoz, údržba a diagnostika hydraulických systémů

Zaměření kurzu:

Jde o obsáhlý fundamentální kurz, který je určen pro všechny techniky pohybující se v oboru hydrauliky, konstruktéry, projektanty i pracovníky v provozu a údržbě. Osnova splňuje požadavky projektu POVEZ II (Podpora dalšího vzdělávání zaměstnanců), dotovaného úřady práce z prostředků EU.


Teoretická část:

1. Základní fyzikální zákony, pojmy a veličiny v oboru hydrauliky
2. Hydrostatický mechanizmus
3. Hydrostatické převodníky – čerpadla a motory
4. Hydraulické agregáty a jejich příslušenství
5. Jednosměrné ventily
6. Rozváděče
7. Ventily pro řízení tlaku
8. Prvky pro řízení průtoku
9. Proporcionální ventily
10. Akumulátory
11. Těsnění
12. Hydraulická vedení – trubky, hadice, šroubení
13. Hydraulické obvody, schémata, značky hydraulických komponentů
14. Pracovní kapaliny
15. Čistota kapalin, její filtrace, filtry v hydrostatických mechanizmech
16. Montáž, obsluha a údržba hydraulických mechanizmů
17. Diagnostika, měření základních hydraulických veličin, identifikace závad
18. Prostředky pro diagnostiku, měřicí přístroje, snímače hydraulických veličin
19. Diagnostika pracovních kapalin
20. Hlavní zásady bezpečnosti práce


Praktická část:

Tato část sestává ze cvičení na výukovém zařízení, kde se realizuje řada typických zapojení hydraulických komponentů v různých obvodech a demonstruje se jejich funkce. Propojování provádějí účastníci kurzu podle manuálu a pod dohledem lektora, přičemž propojování komponentů hadicemi s bezoúkapovými rychlospojkami je bezpečné, rychlé a čisté. Manuál dostane každý posluchač.

Výukové zařízení je během kurzu použit rovněž pro praktické ukázky diagnostických přístrojů. Měří se základní hydraulické veličiny – tlak, průtok a teplota a předvádí se i monitoring čistoty pracovní kapaliny in-line a on-line.


Informace:

Číslo kurzu: H6
Délka kurzu: pětidenní kurz
Cena kurzu: Cena za školení je stanovena po dohodě s objednatelem.


Termíny:

V případě zájmu o toto školení nás kontaktujte na uvedeném mailu. Jakmile bude naplněn minimální počet zájemců, budete informováni o vypsaném termínu školení.


Kontakty:

E-mail: kurzy@parker.com