Česká republika

H3 - Diagnostika hydraulických soustav

Zaměření kurzu:

Kurz je určen pro techniky a mechaniky zabývající se hydraulickými mechanizmy v provozních podmínkách, zejména pak pro ty, kteří se zabývají diagnostikou a měřením v oblasti hydraulických mechanizmů. Spolehlivost hydraulických soustav závisí ve velké míře nejen na správných postupech údržby, ale především na správné a včasné diagnostice, která umožňuje včasné řešení případných problémů.


Teoretická část:

1. Fyzikální veličiny v hydraulice
- Snímače veličin
- tlak
- teplota
- průtok
- otáčky
- hladina
- znečištění kapaliny
- množství vody v oleji
2. Zobrazovací a vyhodnocovací přístroje
3. Základy diagnostiky v oblasti hydraulických mechanizmů:
- aplikace diagnostických metod
- diagnostické výrobky Parker Sensocontrol pro mobilní diagnostiku a průmyslová měření
4. Filtrace pracovní kapaliny v hydraulických soustavách
5. Představení diagnostických systémů pro zjišťování:
- znečištění oleje
- zjišťování obsahu vody v oleji


Praktická část:

Cvičení s diagnostickými zařízeními Parker na školícím zařízení.


Informace:

Číslo kurzu: H3
Délka kurzu: dvoudenní kurz
Cena kurzu: Cena za školení je stanovena po dohodě s objednatelem.


Termíny:

V případě zájmu o toto školení nás kontaktujte na uvedeném mailu. Jakmile bude naplněn minimální počet zájemců, budete informováni o vypsaném termínu školení.


Kontakty:

E-mail: kurzy@parker.com