Česká republika

H2 - Provoz a údržba hydraulických mechanizmů

Zaměření kurzu:

Kurz je určen pro techniky a mechaniky zabývající se vedením údržby či vlastní údržbou se specifikou údržby hydraulických mechanizmů.


Teoretická část:

1. Základní pojmy a veličiny v hydraulice
2. Principy konstrukce hydraulických prvků
- čerpadla a motory
- akumulátory
- rozváděče
- ventily pro řízení tlaku
- ventily pro řízení průtoku
- filtry
- příslušenství hydraulických systémů
3. Montáž hydraulických agregátů a soustav
4. Provoz a údržba prvků i celých systémů
5. Bezpečnost práce v oblasti hydraulických systémů


Praktická část:

Použití diagnostických pomůcek při údržbě.


Informace:

Číslo kurzu: H2
Délka kurzu: dvoudenní kurz
Cena kurzu: Cena za školení je stanovena po dohodě s objednatelem.


Termíny:

V případě zájmu o toto školení nás kontaktujte na uvedeném mailu. Jakmile bude naplněn minimální počet zájemců, budete informováni o vypsaném termínu školení.


Kontakty:

E-mail: kurzy@parker.com