Česká republika

H1 - Základy hydrauliky

Zaměření kurzu:

Kurz je určen pro techniky a pracovníky, kteří se mají zabývat hydraulikou, a to z hlediska jak obchodního, tak i technického. Tento kurz je základem i pro další nabízené kurzy. Teoretické znalosti jsou ihned doprovázeny praktickými cvičeními na školicím zařízení.


Teoretická část:

1. Základní teorie
2. Pracovní kapalina
3. Hydrostatický mechanizmus
4. Hydrostatické převodníky
5. Zásobníky pracovních kapalin
6. Hydraulická vedení
7. Filtrace hydrostatických mechanizmů
8. Jednosměrné ventily
9. Rozváděče
10. Ventily pro řízení tlaku
11. Prvky pro řízení průtoku
12. Hydraulické obvody
13. Montáž, obsluha a údržba hydraulických mechanizmů


Praktická část:

Tato část sestává ze cvičení na školicím zařízení, kde se realizuje řada zapojení hydraulických prvků v různých obvodech. Propojování prvků hadicemi je rychlé a čisté pouze pomocí rychlospojek. U některých cvičení se provádí měření předepsaných hodnot. Každý posluchač dostane manuál. Zapojení obvodu i případná měření provádí podle manuálu sami posluchači za dozoru lektora.

Kurz je zakončen testem obsahujícím i realizaci obvodu na školícím zařízení.


Informace:

Číslo kurzu: H1
Délka kurzu: třídenní kurz
Cena kurzu: Cena za školení je stanovena po dohodě s objednatelem.


Termíny:

V případě zájmu o toto školení nás kontaktujte na uvedeném mailu. Jakmile bude naplněn minimální počet zájemců, budete informováni o vypsaném termínu školení.


Kontakty:

E-mail: kurzy@parker.com