Việt Nam

Chiến lược

Phát triển song hành

Để cạnh tranh và giành chiến thắng trong cuộc đua toàn cầu đầy thách thức hiện nay, Parker phải được xây dựng trên nền tảng vững mạnh hiện có song song với việc viết nên một chương chiến lược mới nhằm đưa hiệu quả của Tập đoàn lên một tầm cao mới. Thông qua việc áp dụng chiến lược Tất cả cho Thành công làm kim chỉ nam cũng như thước đo cho quá trình phát triển, chúng tôi không ngừng nỗ lực hiện thực hóa các mục tiêu tài chính và hiệu quả hoạt động mới.

Chiến lược Tất cả cho Thành công được xây dựng dựa trên các nền tảng hoàn chỉnh của một tập thể tận tâm, dịch vụ khách hàng vượt trội, thành quả tăng trưởng lợi nhuận cũng như hiệu quả tài chính, từ đó đưa Parker đạt hiệu quả tài chính vượt lên hàng loạt đối thủ cùng ngành.

  • The Win Strategy

    Chiến lược Tất cả cho Thành công là hệ thống kinh doanh và công cụ của Parker nhằm biến đổi cơ cấu và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của Tập đoàn.

“Chính văn hóa và các giá trị của Parker, thay vì bất kỳ chiến lược hoặc quy chuẩn nào khác, mới là yếu tố quyết định cho thành công trong tương lai.”

Thomas L. Williams - Tổng giám đốc điều hành

Các văn bản liên quan


Tất cả cho Thành công (PDF)

Các thông tin liên quan


Culture