Parker Hannifin-stiftelsen

Den ble stiftet 29. januar 1953, og har som fokus å støtte utdanningsinstitusjoner, helseorganisasjoner og diverse lokale veldedige organisasjoner. Stiftelsen donerer hvert år flere millioner dollar til organisasjoner som gjør en forskjell for Parkers medarbeidere og lokalsamfunnene der vi har tilhold.

Alle Parker-anlegg fokuserer på å støtte lokalsamfunnet og å samle inn penger til veldedige formål. I tillegg til donasjoner bidrar mange medarbeidere også med frivillig innsats, og legger ned talløse arbeidstimer på å støtte organisasjoner som de har en personlig interesse for. Innsamling av penger til veldedige formål støttet av selskapet omfatter alt fra innsamling av julegaver, yttertøy og skolesekker til finansiering av utdannelse, kunst, medisinsk forskning, lokale samfunnsorganisasjoner og mye mer.

Parker-stiftelsen er en forlengelse av veldedigheten Parkers medarbeidere bidrar med, og matcher ofte deres gaver og donasjoner som hjelper lokalsamfunnene der vi har tilhold. Den ble stiftet 29. januar 1953, og har som formål å støtte utdanningsinstitusjoner, helsevesen og lokale veldedige organisasjoner som gjør en innsats både for lokalsamfunnet generelt og for Parker-medarbeidere spesielt.

Stiftelsen donerer hvert år flere millioner dollar til organisasjoner som gjør en forskjell for Parkers medarbeidere og lokalsamfunnene der vi har tilhold. Blant organisasjonene som ble godkjent på møtet i februar 2011 var American Heart Association, Great Lakes Science Center, Newspapers in Education, Habitat for Humanity, Cleveland Sustainability Network, LEAF, Junior Achievement, Exeter Math Institute, Holden Arboretum og Cleveland Museum of Art.