Mangfold og inkludering

Sammen. Dette er et ord vi bruker ganske mye, fordi det representerer arbeidskulturen og miljøet vårt. Vi arbeider sammen for å skape resultater, og for å utnytte mangfoldet hos våre ansatte for å oppnå målene våre.

Vi vet at vi må gjøre ting annerledes for å vinne, og se oss selv i en større sammenheng som et selskap i den skiftende verdenen vi lever i. Ønsket om å utvikle og opprettholde mangfoldige og inkluderende medarbeidere er en satsing for oss, slik at  vi kan betjene alle våre kunder på best måte, ved å tiltrekke, utvikle og beholde de beste og smarteste talentene verden over.

Mangfold hos Parker betyr å omfavne forskjellene hos alle interessenter – inkludert våre ansatte, kunder, leverandører og samfunnet som en helhet. Dette betyr mer enn kjønn, rase, alder, seksuell legning, etniske eller nasjonale forskjeller, religion og livssyn.  

Det inkluderer også mangfoldet av erfaringene våre, tenkemåter og kulturer. Ved å omfavne forskjellene og verdsette dem, kan vi skape et inkluderende og respektfullt arbeidssted der hver enkelt person er selvstendig, med evnen til å vokse og utvikle seg, og roses for innsatsen sin. Vår evne og vilje til å utnytte de sterke sidene hos alle våre ansatte gjør Parker til et flott sted å jobbe.

Hos Parker mener vi det er avgjørende for vår suksess at alle ansatte er engasjerte, fullt utviklede og selvstendige. Vi oppnår dette ved å skape og opprettholde et inkluderende arbeidsmiljø som tiltrekker, støtter og utvikler et mangfoldig team av fremragende og engasjerte medarbeidere.