Parker samarbeider med Cleveland Clinic om å utvikle avanserte medisinske teknologier

Parker utvikler over 100 potensielle medisinske fremskritt sammen med Cleveland Clinic, et veldedig akademisk sykehus som integrerer klinisk pleie med forskning og utdanning.

Samarbeidet kombinerer Parkers tekniske ferdigheter og ekspertise innen utvikling av nye produkter, kanalisert gjennom Winovation, med Cleveland Clinics kliniske og forskningsmessige evner og unike forståelse for hvor viktig det er med nyskapende medisinske løsninger på utfordringer innen moderne helseomsorg. Flere av de medisinske løsningene har blitt sendt inn for godkjenning av myndighetene i Europa og USA, og forventes å være klar for kommersiell lansering så tidlig som 2015.

To av de medisinske enhetene som er sendt inn til godkjenning av myndighetene, er en optisk klar endoskopisk hylse utformet for å minimere infeksjonsfaren under kirurgiske inngrep, og en ny momentanordning for sideinnføring som brukes til å føre mandrenger gjennom kroppen.

Cleveland Clinic Innovations, den kommersielle delen av Cleveland Clinic, engasjerer sine ansatte samt sykehusene og universitetene som inngår i deres Innovation Alliance (innovasjonsallianse) i å finne kritiske forbedringer av eksisterende medisinske enheter samt lage nye enheter. Relasjonen overfører fusjonen mellom tekniske industrisystemer og medisinske enheter, til konsepter som forbedrer pasientsikkerheten, minsker prosedyretid og reduserer kostnader.

Parker introduserte sin Winovation-plattform i 2005 for å bidra til å løse noen av verdens største tekniske utfordringer med nyskapende løsninger. Det å skape synergier på tvers av alle grupper av ingeniører og skape strategiske partnerskap, er sentralt for det de ønsker å oppnå. Alliansen med Cleveland Clinic gir en enestående mulighet til å konstruere banebrytende medisinske løsninger. Disse nyskapende produktene representerer hjørnesteinen i Parkers vekststrategi, og vil hjelpe leger med å behandle sykdommer, forbedre pasientpleie og gi bedre livskvalitet.