Smarte sensorer utnytter avanserte materialer som er laget spesifikt for helsepleie

Parker forsker på effekten av å bruke avanserte materialer i sine utprøvde løsninger for tilstandsovervåking, og målet er å lage sensorer som gir leger mulighet til å strømme en detaljert analyse av pasientens helse.

Parkers dynamiske sensorer gir konsekvente og presise avlesinger av trykk, fuktighet og temperatur, viktig informasjon som lar brukerne evaluere status for det medisinske utstyret og, til syvende og sist, sikre en optimal ytelse og minimal nedetid.

Sensorene brukes i sykehus, forsknings- og utviklingslaboratorier og andre helseinstitusjoner. De er trådløse, batteridrevne og utformet for å kunne installeres raskt uten verktøy. Den avanserte teknologien tillater langvarig bruk før batteriene må byttes ut.

For å gi sensorene enda bedre funksjonalitet og styrke ytelsen og effektiviteten, bruker Parker sin avanserte materialutviklingskapasitet, inkludert bruk av elektroaktive polymerer.

Disse smarte sensorene som er spesielt laget for å brukes i helseprogrammer, kan implanteres i armbånd, brystbånd eller andre anvendelige enheter, og brukes til å måle pasientens hjertefrekvens, pustemønster, temperatur eller annet som kan vise helsetilstanden.

Ved hjelp av lavstrømssensorer paret med et intuitivt brukergrensesnitt via trådløs teknologi, kan leger overvåke pasientens helsetilstand kontinuerlig og svært detaljert, og utnytte trending av biometridata til å utvikle en større forståelse for pasientens tilstand og få mulighet til å forhindre farlige komplikasjoner.

Ved å utvide grensene for smart sensorteknologi vil Parker bidra til å forme fremtiden innen digital helse, og gi legene mulighet til å gi en vesentlig bedre pasientpleie.