EO-3 koblingssystem gir visuell gjenkjenning av monteringsstatus for rør og slanger

Som koblingskomponent er ingen kobling bedre enn monteringsprosessens effektivitet, og avhenger derfor av hvordan den har blitt montert. I senere år har nye geometrier og materialsammensetninger gitt en stadig bedre ytelse og stabilitet og enklere montering. På dette området har Parker stadig satt nye standarder i markedet.

Med utviklingen av EO-3®-koblingen introduserer Parker nå enda en svært viktig milepæl i koblingsteknologiens historie. Kunders praktiske erfaring var drivkraften i utviklingen av EO-3-systemet, og budskapet var at monteringsfeil i form av over- og understramming måtte elimineres Praktisk erfaring viser ofte at koblinger for en stor del ikke monteres av eksperter. Utskifting av personell, uerfarent personell, mangel på dyktige arbeidere og stadig vanskeligere installasjonsforhold fører til mangelfulle monteringer. Følgene er lekkasjer, dyrebar nedetid og kostbare omarbeidelser - eller til og med ulykker.

Fordelene med den nye koblingen er innlysende ved at den er enklere, raskere og sikrere. Med sin nye trådteknologi kan EO-3 monteres enklere og raskere enn andre kommersielt tilgjengelige koblingssystemer, og resulatet av monteringen av EO-3 er, for første gang, lett å merke fra utsiden. Hver bruker har nå direkte tilgang til å kontrollere arbeidssikkerheten og maskinens pålitelighet.

Disse fordelene taler for at EO-3 kan installeres umiddelbart under svært mange ulike driftsforhold. Enten det handler om energi, jordbruk, papirmaskiner eller olje- og gassutvinning, vil EO-3-systemet tilfredsstille de strengeste krav til kvalitet og funksjon.