Parkers program for velvære og forbyggende medisin

Den amerikanske stat bruker mer enn 2 billioner dollar på helsevesenet hvert år. Dette er mer enn noe annet industriland, og det er med på å øke kostnadene for amerikanske selskaper som støtter medarbeidernes helse og velvære.  

Parker er et selskap med lang tradisjon for å ta godt vare på sine medarbeidere, og Parkers program for velvære og forebyggende medisin er et foregangseksempel på de banebrytende godene selskapet tilbyr. Parker står alene om å tilby et omfattende helsetilbud som omfatter alternative medisinske behandlinger, med det formål å gi stor valgfrihet og fleksibilitet for medarbeiderne og familiemedlemmer som dekkes av programmet, samtidig som det legger stor vekt på forebygging og velvære.