Parker muliggjør ny teknologi

Parker ligger i fremste linje når det gjelder å muliggjøre utvikling og kommersialisering av alle plattformer for fornybar energi i verden. Vi samarbeider nært med våre kunder og leverer den tekniske ekspertisen og globale støtten de ønsker.