Miljøpolitikk

Parker anerkjenner, og tror på, viktigheten av å beskytte naturressurser og det globale miljøet. Vi er forpliktet overfor våre medarbeidere, lokalsamfunn, og våre kunder, deres helse, sikkerhet og forståelse for behovet for miljøforvaltning. Vi streber mot kontinuerlig forbedret miljøinnsats. Derfor er vi forpliktet til følgende prinsipper:

· Vi vil søke å overholde lovgivning vedrørende helse, miljø og sikkerhet over hele verden.
· Vi streber etter å minimere eller eliminere avfall.
· Vi vil overvåke samsvar med regelverk for helse, miljø og sikkerhet.

Klikk her for å laste ned en PDF-versjon av retningslinjene våre.