Events

Oct 15, 2019 - Oct 20, 2019

Seoul Airport Daehwa-dong Ilsan-seogu Goyang-si, Gyeonggi-do

Oct 10, 2019 - Oct 13, 2019

Free Trade Zone of Tianjin Port (Airport Economic Zone)

Apr 16, 2019 - Apr 18, 2019

Marriott Shanghai Hongqiao, 2270 Hongqiao Road, Shanghai, 200336 PRC

Mar 27, 2019 - Mar 29, 2019

Coex, Seoul, Korea (513, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea)

Mar 12, 2019 - Mar 15, 2019

KINTEX (2nd exhibition 7,8 hall), Korea

Jan 23, 2019 - Jan 25, 2019

Coex, Seoul, Korea (513, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea)

Sep 05, 2018 - Sep 07, 2018

KINTEX Hall8, Gyeonggi, Korea (217-60, Kintex-ro, Ilsanseo-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea)

Mar 15, 2018 - Mar 18, 2018

C634, Hall C, 3 floor Coex Exhibition, Seoul, Korea (524, Bongenusa-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea)

Jan 31, 2018 - Feb 02, 2018

Coex, Seoul, Korea (513, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea)

Oct 24, 2017 - Oct 27, 2017

BEXCO, Busan, Korea (55, APEC-ro, Haeundae-gu, Busan, Republic of Korea)

Sep 28, 2017 - Sep 29, 2017

Coex, Seoul, Korea (513, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea)