Aby ulatwic Panstwu korzystanie z witryny, ta strona stosuje pliki cookies. Pozostajac na stronie, lub kontynujac korzystanie z niej wyrazaja Panstwo zgode na stosowanie plików cookies zgodnie z nasza Polityka prywatności. Dowiedz się więcej jak zarządzać plikami cookies tutaj.
Terms of Use - Website

Polityka prywatności
Umowa licencyjna na użytkowanie oprogramowania
Pliki cookie
Prywatność
Warunki korzystania

Niniejsze Warunki korzystania dotyczą użytkowania niektórych witryn internetowych, usług internetowych, aplikacji, telefonicznych usług pomocy technicznej, poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych bądź innego typu, blogów, oprogramowania i sieci (m.in. urządzeń Internetu rzeczy (IoT), witryn i stron sieci Web oraz mediów społecznościowych, gier i konkursów, oprogramowania lub sieci) (zwanych dalej Usługami Parker) Parker-Hannifin Corporation i/lub podmiotów stowarzyszonych, zależnych i powiązanych (zwanych dalej Parker lub Organizacjami Parker).  Niniejsze Warunki korzystania pomogą użytkownikowi zrozumieć, jak będą traktowane dane osobowe w przypadku używania i pobierania Usług Parker lub uzyskiwania do nich dostępu w inny sposób. 

Używanie Usług Parker oznacza, że użytkownik przeczytał niniejsze Warunki korzystania oraz uzyskał dostęp do Polityki prywatności, Umowy licencyjnej na użytkowanie oprogramowania (EULA) i powiązanych informacji dotyczących plików cookie oraz bezpieczeństwa, przeczytał je i zaakceptował warunki każdego z tych dokumentów.

Usługi Parker są przeznaczone wyłącznie do użytku między firmami.  Organizacje Parker gromadzą informacje związane z użytkownikiem oraz jego korzystaniem z Usług Parker, aby zapewnić usługi, funkcje oraz informacje dotyczące produktów, które można łatwo wykorzystać i które spełniają potrzeby użytkownika.  Na przykład gdy użytkownik korzysta z witryny internetowej Parker, Parker może gromadzić dane osobowe, m.in. służbowe dane kontaktowe oraz informacje dotyczące odwiedzanych przez niego stron z myślą o złożeniu zamówień lub przesłaniu zapytań na temat produktów i usług Parker w imieniu firmy zatrudniającej użytkownika. 


Kontakt z nami

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące organizacji Parker w kraju użytkownika, należy przejść do witryny www.parker.com i użyć opcji Wybierz swój kraj, następnie wybrać pozycjęKontakt z nami lub Kontakt z Parker i wyświetlić informacje oznaczone jako Dane kontaktowe.   Należy pamiętać, aby podczas korzystania z funkcji Kontakt z nami nie podawać swoich prywatnych danych kontaktowych ani żadnych innych prywatnych informacji, takich jak adres domowy lub numer telefonu. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.


Aktualizacje i zmiany

Do niniejszych Warunków korzystania mogą być co pewien czas wprowadzane zmiany. W niektórych krajach, zależnie od obowiązujących przepisów prawa, ważne zmiany, np. dotyczące zakresu przetwarzanych przez nas danych osobowych użytkowników, mogą być przekazywane w formie specjalnych powiadomień. Powiadomienia te mogą mieć postać wyraźnego ogłoszenia prezentowanego na stronach docelowych witryny internetowej lub aplikacji przed wprowadzeniem zmian lub wiadomości e-mail z informacjami o zmianach. W razie konieczności uzyskania dodatkowej zgody użytkownika na przetwarzanie danych osobowych możemy poprosić o zgodę na zmieniony zakres przetwarzania danych osobowych.

W razie pytań dotyczących niniejszych Warunków korzystania, naszej Polityki prywatności lub powiązanych informacji dotyczących plików cookie przed dalszym korzystaniem z Usług Parker należy skontaktować się z organizacjami Parker prowadzącymi działalność w kraju użytkownika.


Adresy IP

Adres IP to numer automatycznie przypisany przez operatora usług internetowych do komputera lub innego urządzenia.  Nasze serwery automatycznie gromadzą i wykorzystują adresy IP (w niektórych przypadkach, gdy jest to wymagane prawnie, adresy IP mogą być skracane w celu uniemożliwienia identyfikacji użytkownika).  Serwery rejestrują adresy w celach identyfikacyjnych, tak aby możliwe było wysyłanie żądanych przez użytkownika danych do jego komputera lub innego urządzenia w celu prezentowania treści dostosowanych do lokalizacji geograficznej użytkownika.

Adresy IP, pliki logów serwera i inne podobne dane nie zawierają informacji o tożsamości użytkownika, dlatego uznajemy je za dane nieosobowe, chyba że przepisy prawa lokalnego stanowią inaczej. Organizacje Parker wykorzystują adresy IP m.in. w celu administrowania witrynami internetowymi i systemami, obliczania poziomów wykorzystania naszych witryn oraz diagnozowania problemów związanych z naszymi witrynami internetowymi i/lub innymi systemami Parker. Adresów IP używamy także w połączeniu z plikami cookie w celu zapamiętywania komputerów lub innych urządzeń użytkownika. Dzięki temu użytkownik nie musi za każdym razem wybierać języka i innych opcji w przypadku uzyskiwania dostępu do Usług Parker (zob. sekcję Pliki cookie).


Użytkownicy zarejestrowani lub z nazwą

Usługi Parker umożliwiają zarejestrowanie się i korzystanie z własnej nazwy.  Jeżeli użytkownik zdecyduje się zarejestrować, możemy poprosić go o podanie imienia i nazwiska, służbowego adresu e-mail oraz innych informacji, w tym nazwy stanowiska, numeru telefonu służbowego, nazwy firmy pracodawcy, jej adresu i kraju użytkownika. Możemy używać plików cookie do zapamiętywania szczegółowych danych na temat użytkownika i jego preferencji dotyczących treści (zob.sekcję Pliki cookie poniżej). Możemy zapytać użytkownika, czy chce otrzymywać wiadomości e-mail dotyczące naszych produktów, usług lub innych informacji, które mogą go zainteresować. Organizacje Parker nie będą wysyłać użytkownikowi takich wiadomości bez jego zgody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Więcej informacji można znaleźć poniżej w sekcji Kierowana komunikacja marketingowa.


Live Chat

Usługa Live Chat jest dostępna na niektórych stronach witryny internetowej Parker przeznaczonych dla określonych krajów (www.parker.com). Umożliwia ona wymianę wiadomości błyskawicznych w czasie rzeczywistym między użytkownikiem a Parker lub dystrybutorami Parker (w zależności od tego, które produkty/usługi interesują użytkownika).  Za pomocą usługi użytkownik może np. zadawać pytania dotyczące spraw technicznych i na temat produktów i usług organizacji Parker.  W przypadku korzystania z usługi Live Chat możemy gromadzić informacje, takie jak imię i nazwisko użytkownika, służbowy adres e-mail oraz inne informacje, w tym nazwę stanowiska, numer telefonu służbowego, nazwę i adres firmy pracodawcy i kraj użytkownika. UsługąLive Chat zarządza dostawca zewnętrzny, a dane osobowe podane w związku z korzystaniem z czatu mogą być przechowywane i przetwarzane poza krajem użytkownika, w tym w krajach poza EOG.  Transkrypcje sesji w ramach usługi Live Chat mogą być przechowywane na potrzeby udzielania odpowiedzi na dodatkowe pytania, które użytkownik może zadawać na temat produktów i usług Parker, lub ulepszania produktów i usług przez Parker.

Użytkownik nie powinien korzystać z usługi Live Chat, jeśli nie wyraża zgody na przesyłanie danych osobowych poza jego kraj (w tym także poza EOG, w odpowiednim zakresie) do następujących podmiotów:


(i)   organizacji Parker, aby umo
żliwić im odpowiedź na zapytania użytkownika, oraz

(ii)  naszych dostawców zewnętrznych obsługujących usługęLive Chat. 

Ponadto należy pamiętać, że mogą istnieć podstawy do przesyłania danych osobowych użytkownika przez organizacje Parker inne niż zgoda.

Oczywiście wszelkie informacje o produktach i/lub usługach organizacji Parker można uzyskać bezpośrednio przez telefon, a nie tylko poprzez korzystanie z Usług Parker. Odpowiedni numer telefonu można znaleźć w sekcji Kontakt z nami w witrynie www.parker.com. 

Ostrzeżenie:   Funkcja Live Chat, tak samo jak inne bezpłatne kanały komunikacji tekstowej online, pozwala wybrać treści przesyłane w czasie rzeczywistym.  Podczas wypełniania tych pól należy zachować ostrożność.  Usługi Parker, a w szczególności Live Chat, są przeznaczone wyłącznie do celów związanych z prowadzeniem działalności biznesowej. Organizacje Parker nie gromadzą danych osobowych za pośrednictwem żadnych swoich usług, z wyjątkiem służbowych danych kontaktowych niezbędnych do obsługi zapytań o produkty i/lub usługi organizacji Parker i/lub, aby ułatwić korzystanie z Usług Parker i dostosować je do potrzeb użytkownika.  Należy pamiętać, że podczas korzystania z Usług Parker, a w szczególności z funkcji Live Chat, nie należy podawać osobistych danych kontaktowych ani żadnych danych osobowych związanych ze swoją osobą; ani żadnych wrażliwych danych osobowych, takich jak szczegółowe informacje dotyczące rasy, pochodzenia etnicznego, wyznania lub światopoglądu, stanu zdrowia, przynależności do związków zawodowych, orientacji seksualnej ani żadnych danych osobowych dotyczących innej osoby (jeśli współpracownik użytkownika chce przekazać nam takie informacje, należy go poprosić, aby zrobił to osobiście).


Dostosowywanie wiadomości e-mail o treści marketingowej

W przypadku korzystania z niektórych Usług Parker po raz pierwszy, w odpowiednim zakresie i w zależności od obowiązujących przepisów, użytkownik może zostać poproszony o wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości e-mail zawierających informacje o produktach i/lub usługach organizacji Parker i dotyczące innych tematów, które mogą zainteresować użytkownika.

W celu dostosowania tych wiadomości do produktów i usług organizacji Parker używany jest specjalny plik cookie, który rejestruje sposób korzystania z Usług Parker.  Plik cookie pozwala powiązać imię i nazwisko użytkownika oraz jego służbowy adres e-mail z informacjami o różnych odwiedzanych przez niego stronach Usług Parker.  Te dane osobowe są bardzo ograniczone i dotyczą użytkownika tylko w zakresie, w jakim występuje on w imieniu swojego pracodawcy. Ten plik cookie można wyłączyć, wprowadzając odpowiednie ustawienia przeglądarki lub urządzenia.  To znaczy, że użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Pliki cookie.

Ponadto w każdej wiadomości e-mail znajduje się link do strony, na której można zarządzać swoimi preferencjami, m.in. całkowicie zrezygnować z subskrypcji takich powiadomień. Wystarczy kliknąć link Zarządzaj preferencjami na dole wiadomości e-mail.  Użytkownik może też w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail, kontaktując się z oddziałem Organizacji Parker w swoim kraju (zob. sekcjęKontakt z nami powyżej). Jeśli nadawcą wiadomości e-mail nie jest organizacja Parker w kraju użytkownika, ale inne firmy z organizacji Parker, organizacja Parker w kraju użytkownika może nie zarządzać tymi wiadomościami e-mail, ale może, według własnego uznania, wskazać adres, na który należy napisać, by zrezygnować z korespondencji marketingowej, lub może przekazać taką prośbę do właściwego odbiorcy.

Organizacje Parker wysyłają wiadomości marketingowe (szczegóły poniżej) tylko na służbowe adresy e-mail.  Nie należy podawać prywatnych adresów e-mail.

Pomimo zawarcia umowy z użytkownikiem możemy używać jego adresu e-mail wyłącznie do naszych celów marketingowych. W niektórych krajach i zależnie od prawa właściwego użytkownik może mieć prawo do wyrażania sprzeciwu wobec sposobu wykorzystywania przez nas jego adresu e-mail do celów marketingowych. Można to zrobić w każdej chwili i bezpłatnie, a także zgłaszać wątpliwości za pośrednictwem dowodnych kanałów komunikacji i nośników (nie tylko za pośrednictwem wniosku o rezygnację z subskrypcji przez wiadomość e-mail).  Wyrażony sprzeciw będzie skuteczny tylko w przypadku, gdy zostaniemy o nim powiadomieni.  Aby w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw w ten sposób, należy skontaktować się z nami za pośrednictwem tej witryny (zob. sekcjęKontakt z nami powyżej). Jeśli użytkownik chce wyrazić sprzeciw po otrzymaniu wiadomości e-mail, może to zrobić za pomocą linku Zarządzaj preferencjami wspomnianego powyżej.


Użytkownicy poniżej 18. roku życia

Z witryny internetowej mogą korzystać tylko osoby powyżej 18. roku życia.


Prawa autorskie

Copyright © Parker Hannifin Corporation. Rok obowiązywania praw autorskich to rok bieżący.  Wszelkie prawa zastrzeżone. Treści Usług Parker nie wolno kopiować, odtwarzać, zastępować, rozpowszechniać, publikować, wyświetlać, modyfikować ani przesyłać w żadnej formie ani w żaden sposób, chyba że Parker-Hannifin Corporation wyrazi wcześniej na to zgodę. Naruszenie praw autorskich stanowi naruszenie przepisów federalnych i podlega karom przewidzianym w prawie karnym i cywilnym. 


Ograniczenie odpowiedzialności

Dane i informacje zawarte w Usługach Parker uznaje się za prawidłowe, ALE SĄ ONE UDOSTĘPNIANE W STANIE, W JAKIM SĄ” I BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW, WYRAŻONYCH JAWNIE BĄDŹ DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Organizacja Parker w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności, niezależnie od jej charakteru, za żadne szkody, m.in. za żadne szkody szczególne, pośrednie ani wtórne, związane z korzystaniem z Usług Parker, chyba że na skutek ograniczenia na mocy obowiązujących przepisów. Produkty i usługi Parker podlegają gwarancji, jeśli w ogóle ma to miejsce, wyłącznie zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w Ofercie sprzedaży Parker. 


Dostęp użytkownika

Parker może w dowolnym momencie, według własnego uznania: (1) zablokować dowolnemu użytkownikowi dostęp do Usługi Parker; (2) zmodyfikować, zmienić, odwołać, usunąć lub wyłączyć Usługę Parker i/lub dowolny z jej warunków korzystania, częściowo lub w całości. 


Znaki towarowe

Parker, Parker-Hannifin i/lub pozostałe nazwy lub produkty Parker wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Parker-Hannifin Corporation lub jej licencjodawcy. Pozostałe nazwy produktów lub firm wspomniane w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi swoich odpowiednich właścicieli. 


Oprogramowanie i pliki

Oprogramowanie, aplikacja, program lub pliki (zwane dalej łącznie Oprogramowaniem), które mogą zostać udostępnione do pobrania, udostępnienia lub w innym celu w ramach Usługi Parker, mogą stanowić dzieło Parker i/lub jej dostawców objęte prawem autorskim. Korzystanie z Oprogramowania podlega warunkom niniejszego dokumentu oraz Umowy licencyjnej na użytkowanie oprogramowania (EULA). Oprogramowanie jest udostępniane do pobrania wyłącznie na potrzeby użytkowników końcowych i zgodnie z umową EULA.  Jakiekolwiek odtwarzanie lub ponowne rozpowszechnianie Oprogramowania niezgodne z umową EULA jest wyraźnie zabronione. NIE UCHYBIAJĄC POWYŻSZEMU, KOPIOWANIE LUB ODTWARZANIE OPROGRAMOWANIA NA JAKIMKOLWIEK INNYM SERWERZE, W INNEJ LOKALIZACJI LUB NA INNYM NOŚNIKU W CELU JEGO DALSZEJ REPRODUKCJI LUB DYSTRYBUCJI JEST WYRAŹNIE ZABRONIONE. OPROGRAMOWANIE JEST OBJĘTE GWARANCJĄ, JEŚLI W OGÓLE MA TO MIEJSCE, WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z WARUNKAMI UMOWY EULA. Z WYJĄTKIEM OGRANICZENIA NA MOCY OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PARKER NINIEJSZYM WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA, M.IN. WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE I WARUNKI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, WŁASNOŚCI LUB NIENARUSZANIA PRZEPISÓW PRAWA.  


WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

PARKER NIE GWARANTUJE, ŻE DZIAŁANIE JAKIEJKOLWIEK USŁUGI PARKER BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ BEZ ZAKŁÓCEŃ I BŁĘDÓW ANI ŻE WADY ZOSTANĄ SKORYGOWANE LUB ŻE USŁUGA PARKER BĄDŹ SERWER, NA KTÓRYM JEST ONA UDOSTĘPNIANA, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW. TO WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI DOTYCZY WSZELKICH SZKÓD LUB OBRAŻEŃ FIZYCZNYCH NA SKUTEK AWARII, BŁĘDU, POMINIĘCIA, PRZERWY W DZIAŁANIU, USUNIĘCIA, WADY, OPÓŹNIENIA W DZIAŁANIU LUB PRZESYŁANIU, WIRUSA KOMPUTEROWEGO, AWARII KANAŁU KOMUNIKACJI, KRADZIEŻY, ZNISZCZENIA LUB NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU, MODYFIKACJI LUB UŻYCIA REKORDU, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY JEST TO WYNIKIEM NARUSZENIA POSTANOWIEŃ UMOWY, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH, ZANIEDBANIA LUB NASTĄPIŁO Z INNYCH POWODÓW. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE AKCEPTUJE, ŻE PARKER NIE ODPOWIADA ZA DZIAŁANIA O CHARAKTERZE OSZCZERCZYM, OBRAŹLIWYM LUB BEZPRAWNYM ZE STRONY POZOSTAŁYCH SUBSKRYBENTÓW LUB OSÓB TRZECICH I ŻE W PEŁNI PONOSI RYZYKO ODNIESIENIA OBRAŻEŃ FIZYCZNYCH NA SKUTEK POWYŻSZEGO. Z WYJĄTKIEM OGRANICZENIA NA MOCY OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PARKER ANI ŻADNA OSOBA, ANI PODMIOT BIORĄCE UDZIAŁ W TWORZENIU, OPRACOWANIU LUB ROZPOWSZECHNIANIU USŁUG BĄDŹ OPROGRAMOWANIA PARKER NIE BĘDĄ W ŻADNYM PRZYPADKU ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, W TYM M.IN. SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, WTÓRNE LUB DOMNIEMANE WYNIKAJĄCE Z UŻYCIA BĄDŹ BRAKU MOŻLIWOŚCI UŻYCIA USŁUGI PARKER. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM AKCEPTUJE, ŻE POSTANOWIENIA TEJ SEKCJI MAJĄ ZASTOSOWANIE DO CAŁOŚCI USŁUGI PARKER.


Media społecznościowe i opinie

Usługi Parker mogą obejmować tablice ogłoszeń, pokoje rozmów, grupy dyskusyjne, obsługę wiadomości, gry, konkursy oraz inne media (Media społecznościowe), które umożliwiają przekazanie Parker opinii i/lub zapewnienie interakcji między użytkownikami w czasie rzeczywistym. Parker nie kontroluje wiadomości, obrazów, informacji ani plików przesyłanych Mediom społecznościowym. Użytkownik może korzystać z Mediów społecznościowych oraz Usługi Parker pod warunkiem, że nie będzie: 


1. ograniczać innemu użytkownikowi możliwości korzystania z Mediów społecznościowych lub Usługi Parker i czerpania z tego przyjemności ani mu takiego korzystania utrudniać. 
2. publikować ani przesyłaćżadnych informacji, które są bezprawne, sprzeczne z zasadami konkurencyjności, mają charakter groźby, są obraźliwe, zniesławiające, oszczercze, obsceniczne, wulgarne, pornograficzne, bluźniercze lub niestosowne, w tym m.in. w przypadku przesyłania informacji, które stanowią działanie lub zachęcają do działania o charakterze przestępstwa, które skutkowałoby poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub w jakikolwiek inny sposób naruszyłoby jakiekolwiek przepisy lokalne, krajowe lub międzynarodowe. 
3. publikować ani przesyłaćżadnych informacji, oprogramowania ani materiałów innego typu, które naruszają prawa innych osób, w tym materiałów, które powodują naruszenie prawa do prywatności lub wizerunku lub które są chronione prawem autorskim, znakami towarowymi bądź innymi prawami zastrzeżonymi, lub dzieł pochodnych wobec wyżej wymienionych, bez wcześniejszego uzyskania zgody właściciela lub posiadacza prawa. 
4. publikować ani przesyłać informacji, oprogramowania ani innego typu materiałów, które zawierają wirusa lub inny szkodliwy składnik. 
5. publikować, przesyłać ani w inny sposób wykorzystywać informacji, oprogramowania lub materiałów innego typu do celów komercyjnych, lub jeśli zawierają materiały reklamowe przeznaczone do innych celów niż cele związane z działalnością organizacji Parker. 


U
żytkownik przyjmuje do wiadomości, że Parker nie ma obowiązku monitorowania ani edytowania treści w Mediach społecznościowych. Parker zastrzega sobie jednak prawo do każdorazowego ujawniania informacji publikowanych przez tego użytkownika lub innego dowolnego użytkownika, w zależności od potrzeb, w celu zastosowania się do przepisów, regulacji lub wniosku instytucji państwowej, bądź do edycji, odmowy opublikowania lub usunięcia dowolnych informacji bądź materiałów, w całości lub w części, które wedle uznania Parker wzbudzają zastrzeżenia lub naruszają te warunki. 

Publikując wiadomości, obrazy, przekazując pliki lub wprowadzając dane lub inne informacje bądź podejmując się przekazania bądź przekazując opinie, sugestie, wnioski, poprawki, komentarze bądź informacje w innej dowolnej formie za pośrednictwem dowolnej Usługi Parker lub dowolnych Mediów społecznościowych bądź w związku z nimi, użytkownik przekazuje organizacji Parker wolną od tantiem, wieczystą, niewyłączną, nieograniczoną i międzynarodową licencję na: 

1. używanie, powielanie, sublicencjonowanie, dostosowywanie, przesyłanie, ponowne przesyłanie, rozpowszechnianie i/lub publiczną realizację lub wyświetlanie takich wiadomości, obrazów, plików, danych lub innych informacji. 
2. sublicencjonowanie na rzecz osób trzecich nieograniczonego prawa do egzekwowania wszelkich wspomnianych wyżej praw przyznanych w związku z jakimikolwiek takimi wiadomościami, obrazami, plikami, danymi lub innymi informacjami. 


W powy
ższych przypadkach przyznanie będzie obejmować prawo do wykorzystania wszelkich praw do własności intelektualnej lub praw zastrzeżonych w odniesieniu do takich wiadomości, obrazów, plików, danych lub innych informacji, m.in. praw podlegających prawu autorskiemu, znakom towarowym, praw do patentów, wizerunku lub ochrony prywatności w dowolnej stosownej jurysdykcji, i Parker nie przyjmuje na siebie żadnego zobowiązania do zachowania poufności jakiegokolwiek z tych plików, wiadomości, obrazów, plików, danych lub innych informacji.


Ograniczenia korzystania

Poza zakresem dozwolonym na mocy obowiązujących przepisów użytkownik nie będzie podejmować następujących działań:


1. udostępniać Usług lub Oprogramowania Parker bądź używać Usług lub Oprogramowania Parker na potrzeby jakiejkolwiek osoby z wyjątkiem siebie lub zarejestrowanych bądź nazwanych użytkowników, w stosownych przypadkach; ani
2. sprzedawać, odsprzedawać, licencjonować, sublicencjonować, rozpowszechniać, wynajmować lub wydzierżawiaćżadnych Usług lub Oprogramowania Parker, ani dołączaćżadnych Usług lub Oprogramowania do oferty agencji usługowej lub outsourcingowej; ani
3. używać Usług lub Oprogramowania Parker do przechowywania lub przesyłania materiałów o charakterze naruszającym lub zniesławiającym bądź też bezprawnym i niedozwolonym z innych względów, ani przechowywać lub przesyłać materiałów niezgodnie z prawami chroniącymi prywatność osób trzecich; ani
4. używać Usług lub Oprogramowania Parker do przechowywania lub przesyłania złośliwego kodu lub ingerowania w dowolną Usługę Parker lub zawarte w niej dane bądź zakłócania ich integralności bądź działania; ani
5. podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Usług, Oprogramowania, systemów lub sieci Parker; ani
6. zezwalać na bezpośredni lub pośredni dostęp do Usług lub Oprogramowania Parker bądź ich wykorzystanie w sposób, który narusza ograniczenia w zakresie takiego wykorzystania w ramach umowy; ani
7. powielaćżadnych Usług ani Oprogramowania Parker, ani żadnej części, funkcji lub interfejsu użytkownika; ani
8. tworzyć struktury ani odbicia lustrzanego żadnej części Usług ani Oprogramowania Parker; ani
9. uzyskiwać dostępu do Usług ani Oprogramowania Parker w celu opracowania konkurencyjnego produktu bądź usługi; ani
10. stosować inżynierii wstecznej w odniesieniu do żadnych Usług Parker. 


Ograniczenie odpowiedzialno
ści

Organizacja Parker w żadnym wypadku, m.in. również w przypadku zaniedbania, nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, m.in. za żadne szkody bezpośrednie, szczególne, pośrednie, przypadkowe ani wtórne, które wynikają z użycia lub braku możliwości użycia Usługi Parker.  Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Parker nie ponosi odpowiedzialności za żadne działania o charakterze zniesławiającym, sprzecznym z zasadami konkurencyjności, obraźliwym lub bezprawnym ze strony żadnego użytkownika. Jeśli użytkownik nie jest zadowolony z jakiejkolwiek Usługi Parker lub jakichkolwiek warunków Parker, jedynym i wyłącznym rozwiązaniem w tej sytuacji jest zaprzestanie korzystania z usługi. 


Rozwiązanie umowy

Niniejsze warunki obowiązują, dopóki nie zostaną w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia unieważnione przez Parker. W przypadku rozwiązania umowy użytkownik nie ma już praw dostępu do odpowiedniej Usługi Parker, jednak ograniczenia nałożone na niego w zakresie pobranego oprogramowania lub treści, jak i wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszych warunkach, pozostaną w mocy. 


Inne

Prawem właściwym dla niniejszych warunków jest prawo stanu Ohio w USA, bez wpływu na jakiekolwiek zasady lub kolizje przepisów prawnych. Jeśli jakiekolwiek postanowienie tych warunków okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegoś powodu nieegzekwowalne, zostanie ono uznane za rozdzielne względem niniejszej umowy i nie wpłynie na ważność ani egzekwowalnośćżadnego z pozostałych postanowień.


Witryny FTP (File Transfer Protocol)

Chociaż Parker podejmie starania, by zastosować wszelkie uzasadnione środki w celu zagwarantowania, że plik przekazany na serwer FTP lub inny serwer do udostępniania plików należący do Parker bądź wykonawcy lub dostawcy zewnętrznego Parker lub przez nich zapewniany (zwany dalej Serwerem Parker) będzie dostępny wyłącznie dla osób, którym został przesłany, Parker nie ponosi odpowiedzialności za żaden nieautoryzowany dostęp do żadnego przekazanego pliku i nie przyjmuje na siebie zobowiązania do zachowania poufności żadnego takiego pliku.  Parker rezerwuje sobie prawo do weryfikacji i usunięcia dowolnego przekazanego pliku, niezależnie od przyczyny i wedle własnego uznania. Przekazywanie materiałów poufnych lub objętych prawem autorskim osobom trzecim jest surowo zakazane.

PARKER WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE DOTYCZĄCE WSZELKICH PLIKÓW POBRANYCH Z SERWERA PARKER, M.IN. WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRZEPISÓW PRAWA.

Parker nie zapewnia gwarancji w zakresie integralności ani funkcjonalności żadnego pliku pobranego z serwera Parker należącego do Parker lub dostarczonego przez Parker, m.in. żadnej gwarancji, że plik jest wolny od wirusów lub że nie zawiera żadnych wad.

Organizacja Parker w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące skutkiem użycia serwera Parker lub z tym użyciem związane, niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, zaniedbania, czynu niedozwolonego, aktów prawnych, zasady słuszności wynikającej z prawa zwyczajowego, obowiązujących przepisów lub z innych przyczyn. Przekazując lub pobierając plik z serwera Parker, użytkownik wyraźnie akceptuje te warunki.


Dane użytkownika

W niniejszym dokumencie pojęcie Dane użytkownika oznacza dane, informacje lub inne treści przesyłane przez lub dla użytkownika do Usług lub gromadzone bądź przetwarzane przez lub dla użytkownika z użyciem Usług.  Użytkownik gwarantuje, że ma prawo do udzielenia Parker licencji na korzystanie z Danych użytkownika oraz że udziela Parker oraz jej dystrybutorom, przedstawicielom i partnerom biznesowym, z których każdy występuje w swoim własnym imieniu, trwałej licencji na powielanie, tworzenie kopii zapasowych, przechowywanie, przesyłanie, zachowywanie, modyfikowanie Danych użytkownika oraz używanie ich w inny sposób w związku z zapewnieniem użytkownikowi Usług i/lub zapewnieniem mu innych usług i produktów, oraz łącznie, ale z wyjątkiem wszelkich informacji umożliwiających identyfikację osób, w związku z ulepszaniem Usług.  Parker może gromadzić, przetwarzać, powielać, tworzyć kopie zapasowe, przechowywać, przesyłać dane umożliwiające identyfikację osób bądź ich używać wyłącznie zgodnie z Polityką prywatności opublikowaną powyżej.  Korzystanie z Usług oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszej Polityki prywatności.


Inspektor ds. praw autorskich

Firma Parker respektuje prawa wszystkich właścicieli praw autorskich i przyjęła oraz wdrożyła politykę, która gwarantuje usunięcie z witryny internetowej Parker materiałów naruszających prawa właścicieli praw autorskich. Jeśli użytkownik uważa, że jego dzieło zostało powielone w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, należy przekazać inspektorowi ds. praw autorskich Parker następujące informacje wymagane na mocy ustawy Online Copyright Infringement Liability Limitation Act oraz Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512:


1. podpis w formie fizycznej lub elektronicznej osoby upoważnionej do występowania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone;
2. dane identyfikacyjne dzieła objętego prawem autorskim, którego prawo miało zostać naruszone, lub, jeśli jedno zawiadomienie dotyczy wielu dzieł objętych prawem autorskim opublikowanych w jednej witrynie internetowej, reprezentatywna lista takich dzieł w tej witrynie;
3. dane identyfikacyjne materiału, który ma naruszać prawa autorskie lub jest przedmiotem działań naruszających te prawa, i który ma zostać usunięty lub dostęp do którego ma zostać zablokowany, oraz taką ilość informacji, która okaże się wystarczająca, by umożliwić nam zlokalizowanie tego materiału;
4. wystarczająca ilość informacji, by umożliwić nam skontaktowanie się ze stroną skarżącą;
5. oświadczenie, że strona skarżąca twierdzi w dobrej wierze, że wykorzystanie materiału w zakwestionowany sposób odbyło się bez autoryzacji właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela bądź przepisów prawa; oraz
6. oświadczenie, że informacje w zawiadomieniu są prawidłowe i przekazywane pod groźbą krzywoprzysięstwa, że strona skarżąca jest upoważniona do występowania w imieniu właściciela wyłącznych praw, które zostały rzekomo naruszone.


Z inspektorem ds. praw autorskich Parker w
 sprawie przekazania skarg dotyczących naruszenia praw autorskich Usług Parker lub w związku z tymi usługami można się skontaktować, korzystając z następujących danych:

Copyright Agent

Attn: Legal Department

6035 Parkland Boulevard

Cleveland, Ohio 44124-4141

Nr telefonu: (216) 896-3000

Faks: (216) 896-4027

Adres e-mail: copyrightagent@parker.comParkerStores


ParkerStores to niezależni dystrybutorzy firmy Parker Hannifin Corporation lub jej podmiotów stowarzyszonych bądź zależnych.  Dodatkowe informacje można znaleźć w sieci ParkerStore Network pod adresem www.parkerstore.com.


Zwolnienie z
 odpowiedzialności

UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I WYRAŻA ZGODĘ NA OCHRONĘ, ZABEZPIECZANIE I ZWOLNIENIE ORGANIZACJI PARKER Z ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU WSZELKICH ZOBOWIĄZAŃ, ROSZCZEŃ, ODSZKODOWAŃ I WYDATKÓW, CO DOTYCZY M.IN. KOSZTÓW OBSŁUGI PRAWNEJ, WYNIKAJĄCYCH Z UŻYTKOWANIA LUB NIEWŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA USŁUG, OPROGRAMOWANIA, INFORMACJI I/LUB DOKUMENTACJI PARKER; LUB WYNIKAJĄCYCH Z NIELEGALNYCH, NARUSZAJĄCYCH PRAWO, OBSCENICZNYCH, ZNIESŁAWIAJĄCYCH LUB Z INNYCH WZGLĘDÓW NIEZGODNYCH Z PRZEPISAMI DANYCH UŻYTKOWNIKA BĄDŹ MAJĄCYCH ZWIĄZEK Z TAKIMI DANYMI UŻYTKOWNIKA; LUB WYNIKAJĄCYCH Z NARUSZENIA BĄDŹ RZEKOMEGO NARUSZENIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ MAJĄCYCH ZWIĄZEK Z TAKIM NARUSZENIEM.Ostatnia aktualizacja: maj 2018
 r.

Warunki korzystania - download