Terms of Use - Website

 

Vilkår for brug

Disse vilkår for brug omhandler brugen af bestemte websteder, onlinetjenester, applikationer, telefonsupporttjenester, e-mail-, sms- eller lignende beskedtjenester, blogge, software og netværk (herunder Internet of Things (IoT), websteder og social media websteder, spil og konkurrencer, software eller netværk) ("Parker-tjenesterne") under Parker-Hannifin Corporation og/eller dennes datterselskaber og tilknyttede selskaber ("Parker" eller "Parker-organisationerne"). Disse vilkår for brug indeholder oplysninger om, hvordan dine personlige oplysninger behandles i forbindelse med brug, download eller på lignende vis adgang til Parker-tjenesterne.

Ved at anvende Parker-tjenesterne angiver du at have læst og accepteret betingelserne i nærværende vilkår for brug, politikken om beskyttelse af personlige oplysninger, slutbrugerlicensaftalen (EULA) og de tilhørende oplysninger om cookies og datasikkerhed.

Parker-tjenesterne er kun tiltænkt virksomhedsbrug. Parker-organisationerne indsamler oplysninger om dig og din brug af Parker-tjenesterne med henblik på at stille tjenester, funktioner og produktoplysninger til rådighed, som er brugervenlige og opfylder dine behov. Når du f.eks. benytter et Parker-websted, er Parker berettiget til at indsamle personlige oplysninger, herunder oplysninger om forretningskontakter og hvilke websider, du besøger for at foretage bestillinger eller forespørgsler om Parker-produkter og -serviceydelser i forbindelse med dit arbejde.

Kontakt os

Oplysninger om Parker-organisationerne i dit land finder du ved at besøge www.parker.dk, vælge "Kontakt os" og se oplysningerne med betegnelsen "Kontaktoplysninger". Undlad at videregive personlige oplysninger såsom privatadresse eller telefonnummer i forbindelse med brugen af "Kontakt os"-funktionen. Læs mere i politikken om beskyttelse af personlige oplysninger.

Opdateringer og revisioner

Disse vilkår for brug kan ændres fra tid til anden. I visse lande og afhængigt af gældende lovgivning kan du blive gjort opmærksom på betydelige ændringer, f.eks. ændringer, der angår omfanget af de personlige oplysninger om dig, som vi behandler. Vi kan gøre dette ved tydeligt at opslå en meddelelse om sådanne ændringer på startsiden af et websted eller en applikation, før ændringerne foretages, eller ved at underrette dig om ændringerne via e-mail. Hvis vi behøver yderligere tilladelser fra dig til behandling af dine personlige oplysninger, kan vi anmode om dit samtykke til det ændrede omfang af behandlingen af dine personlige oplysninger.

Hvis du har spørgsmål til disse vilkår for brug, vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger eller de tilhørende oplysninger om cookies, skal du kontakte Parker-organisationerne i dit land, før du fortsætter med at bruge Parker-tjenesterne.

IP-adresser

En IP-adresse er en række tal, som din internetudbyder (ISP) automatisk tildeler din computer eller en anden enhed. Vores servere indsamler og bruger automatisk IP-adresser (og hvis det kræves af gældende lovgivning, kan de afkortes for at sikre, at de ikke kan identificere dig). De gør dette med henblik på identifikation, sådan at data, som du anmoder om kan sendes til din computer eller enhed på en måde, der har til formål at præsentere indhold, som er skræddersyet til dit land.

Da IP-adresser, serverlogfiler og andre data af denne type ikke afslører din specifikke identitet, behandler vi sådanne oplysninger som ikke-personlige oplysninger, medmindre andet kræves af gældende lov. Parker-organisationerne bruger blandt andet IP-adresser til at administrere websteder og systemer, beregne brugsniveauer for websteder samt som en hjælp til at diagnosticere problemer med websteder og/eller Parker-systemer. Vi bruger også IP-adresser sammen med cookies med henblik på at "huske" dine computere eller enheder, så du f.eks. slipper for at vælge dit sprog, hver gang computeren eller enheden benyttes til at få adgang til Parker-tjenesterne (se Cookies).

Registrerede eller navngivne brugere

Parker-tjenester giver dig mulighed for at blive en registreret eller navngivet bruger. Når du bliver en sådan bruger, beder vi muligvis om dit navn, din arbejdsmailadresse og andre oplysninger om dig, herunder stilling samt arbejdstelefonnummer, -plads, -adresse og -land. Vi anvender muligvis cookies til at huske dine oplysninger og præferencer vedrørende indhold (se nedenforunder Cookies). Du bliver muligvis spurgt, om du vil modtage e-mails om vores produkter, serviceydelser eller andre emner, som kan være af interesse for dig. Parker-organisationerne sender dig ikke sådanne meddelelser uden dit samtykke, som relevant og afhængigt af gældende lovgivning. Yderligere oplysninger findes under Skræddersyede marketing-e-mails.

"Livechat"

"Livechat" er kun tilgængelig på visse landespecifikke sider af Parker-webstedet (www.parker.com). Det giver mulighed for direkte webbaseret chat i realtid mellem dig og Parker eller Parker-forhandlere (afhængigt af, hvilke produkter/serviceydelser du er interesseret i). Du kan f.eks. brug dette til at foretage tekniske eller andre forespørgsler om produkter og serviceydelser fra Parker-organisationerne. Hvis du bruger "Livechat", indsamler vi muligvis dit navn, din arbejdsmailadresse og andre oplysninger om dig, herunder stilling samt arbejdstelefonnummer, -plads og -land. "Livechat" drives af en tredjepartsleverandør, og de personlige oplysninger, som indsamles via "Livechat", kan blive opbevaret eller behandlet på anden måde uden for dit eget land, herunder i lande og områder uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Transskriptioner af "Livechat"-sessioner opbevares muligvis med henblik på at besvare yderligere spørgsmål fra dig om Parkers produkter og serviceydelser, eller for at Parker kan forbedre disse produkter og serviceydelser.

Du bør ikke bruge "Livechat", medmindre du giver samtykke til, at dine personlige oplysninger overføres uden for dit eget land (herunder uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som relevant) til:

1)             Parker-organisationerne, så de kan besvare dine henvendelser, og

2)             tredjepartsleverandører, der udbyder "Livechat".

Bemærk desuden, at Parker-organisationerne kan anvende andre former for berettigelse end samtykke for overførsel af dine personlige oplysninger.

Du kan selvfølgelig få oplysninger om Parker-organisationernes produkter og/eller serviceydelser direkte pr. telefon i stedet for via Parker-tjenesterne. Se "Kontakt os" påwww.parker.dk for at få oplysninger om telefonisk kontakt.

Advarsel:   Som med alle gratis tekstfelter og onlinechat-funktioner giver "Livechat" dig mulighed for at angive indholdet i de beskeder, du sender i realtid. Vær forsigtig, når du udfylder disse felter. Parker-tjenesterne, og især "Livechat", er kun tiltænkt virksomhedsbrug. Parker-organisationerne ønsker ikke at indsamle personlige oplysninger via nogen af Parker-tjenesterne bortset fra dine arbejdskontaktoplysninger, samt i det omfang, som er strengt nødvendigt for at behandle henvendelser om Parker-organisationernes produkter og/eller serviceydelser, og for at gøre Parker-tjenesterne brugervenlige og kundeorienterede. Når du bruger Parker-tjenesterne, især "Livechat"-funktionen, skal du være omhyggelig med ikke at angive dine personlige kontaktoplysninger eller personlige oplysninger om dig som privatperson, følsomme personlige oplysninger som f.eks. oplysninger om race, etnicitet, religiøse overbevisninger eller andre tilhørsforhold, helbredsmæssige eller medicinske oplysninger, oplysninger om medlemskab af fagforening, seksuel orientering samt personlige oplysninger om andre personer (hvis en kollega ønsker at kommunikere med Parker-organisationerne, så bed vedkommende om at gøre det personligt).

Skræddersyede marketing-e-mails

Når du besøger bestemte Parker-tjenester første gang, bliver du muligvis spurgt i henhold til relevans og gældende lovgivning, om du ønsker at modtage e-mails om produkter og/eller produktsupporttjenester fra Parker-organisationerne samt om andre emner, som kan være af interesse for dig.

En særlig cookie bruges til at skræddersy disse typer e-mails til produkterne og/eller serviceydelserne fra Parker-organisationerne baseret på, hvordan du bruger Parker-tjenesterne. Denne cookie kombinerer dit navn og din arbejdsmailadresse med detaljer om de forskellige sider på Parker-tjenesterne, som du har besøgt. Disse detaljer består af meget begrænsede personlige oplysninger om din arbejdsrolle og arbejdsplads. Din browser eller enhed kan indstilles til deaktivere denne cookie. Det betyder, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Se Cookies for at få flere oplysninger.

I hver enkelt kan e-mail har du desuden mulighed for at håndtere dine præferencer, herunder afmelde yderligere e-mails. Klik på linket "Administrer indstillinger" nederst i e-mailen for at gøre dette. Du kan også til enhver tid afmelde dig e-mails ved at kontakte den Parker-organisation, som findes i dit land (se oplysningerne under "Kontakt os" ovenfor). Hvis disse e-mails ikke er fra Parker-organisationen i dit land, men er fra andre virksomheder i Parker-organisationerne, har Parker-organisationen i dit land ikke nødvendigvis kontrol over disse e-mails, men kan efter eget skøn forklare, hvem du skal kontakte for at afmelde dem, eller videregive din anmodning om afmelding.

Parker-organisationerne vil kun sende vores skræddersyede marketing-e-mails til din arbejdsmailadresse. Undgå at oplyse os din personlige e-mailadresse.

Uanset opfyldelsen af en kontrakt mellem os, bruger vi udelukkende din e-mailadresse til marketingformål. I visse lande og afhængig af gældende lov har du muligvis ret til når som helst og uden ekstragebyr at gøre indsigelse mod brugen af din e-mailadresse til marketingformål, og du har muligvis ret til at gøre indsigelse via enhver kommunikationstype og ethvert medie (ikke kun via en anmodning om afmelding, som sendes til os via e-mail). Din indsigelse skal modtages af os for at træde i kraft. Du kan til enhver tid gøre indsigelse ved at kontakte os via dette websted (se oplysningerne under "Kontakt os" ovenfor). Hvis du ønsker at gøre indsigelse efter at have modtaget en e-mail, kan du gøre det via linket "Administrer indstillinger" som nævnt direkte ovenfor.

Brugere under 18 år

Du må ikke bruge dette websted, hvis du er under 18 år.

Ophavsret

Copyright © Parker Hannifin Corporation. Ophavsretsåret er det indeværende år. Alle rettigheder forbeholdes. Parker-tjenesternes indhold må ikke kopieres, gengives, erstattes, deles, offentliggøres, fremvises, ændres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, undtagen med udtrykkeligt samtykke fra Parker-Hannifin Corporation. Overtrædelse af den amerikanske føderale lov om ophavsret er en kriminel og civilretslig forbrydelse, som straffes derefter.

Garantirestriktioner

Dataene og oplysningerne i Parker-tjenesterne menes at være nøjagtige, MEN STILLES TIL RÅDIGHED "SOM BESET" OG UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, OG HELLER IKKE BEGRÆNSET TIL DE INDIREKTE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Parker-organisationen er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for særlige eller indirekte tab eller følgetab som følge af brugen af Parker-tjenesterne, på nær som indskrænket i gældende lovgivning. Parkers produkter og serviceydelser er kun omfattet af garantien i det omfang, der er beskrevet i vilkårene og betingelserne i Parkers Udbud til salg.

Brugeradgang

Parker er til enhver tid berettiget til, efter eget skøn, at: 1) tilbagetrække enhver brugers adgang til en Parker-tjeneste, 2) ændre, tilbagetrække, slette eller deaktivere en Parker-tjeneste og/eller disse betingelser, helt eller delvist.

Varemærke

"Parker," "Parker-Hannifin" og/eller andre Parker-navne eller -produkter, som der henvises til i nærværende dokument, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Parker-Hannifin Corporation eller dennes licensgiver. Andre produkt- eller virksomhedsnavne nævnt heri kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Software og filer

Software, applikationer, programmer eller filer (samlet benævnt "softwaren"), der gøres tilgængelig som download, brugeradgang eller på anden vis i en Parker-tjeneste, kan være et ophavsretligt beskyttet produkt tilhørende Parker og/eller dennes leverandører. Brug af softwaren reguleres af vilkårene i denne erklæring og i slutbrugerlicensaftalen (EULA). Softwaren gøres tilgængelig som download, men kun til slutbrugere og i henhold til EULA'en. Enhver form for reproduktion eller redistribution af softwaren, som ikke sker i overensstemmelse med EULA'en, er udtrykkelig forbudt. UDEN BEGRÆNSNING AF DET FOREGÅENDE ER KOPIERING ELLER REPRODUKTION AF SOFTWAREN TIL ENHVER ANDEN SERVER ELLER LOKATION ELLER MEDIE MED YDERLIGERE REPRODUKTION ELLER REDISTRIBUTION FOR ØJE UDTRYKKELIGT FORBUDT. SOFTWAREN ER UDELUKKENDE GARANTIMÆSSIGT DÆKKENDE AF VILKÅRENE I EULA'EN. MEDMINDRE DEN GÆLDENDE LOVGIVNING HAR YDERLIGERE BEGRÆNSNINGER, FRASKRIVER PARKER SIG HERMED ALLE GARANTIER OG BETINGELSER VEDRØRENDE SOFTWAREN, HERUNDER ALLE INDIREKTE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, EJENDOMSFORHOLD OG IKKE-KRÆNKELSE.  

ANSVARSFRASKRIVELSE

PARKER GARANTERER IKKE, AT EN GIVEN PARKER-TJENESTE FUNGERER UDEN FORSTYRRELSER ELLER FEJL, AT FEJL AFHJÆLPES, ELLER AT PARKER-TJENESTEN ELLER SERVEREN BAG ER FRI FOR VIRUSSER ELLER LIGNENDE SKADELIGE ELEMENTER. DENNE ANSVARSFRASKRIVELSE GÆLDER ALLE TAB ELLER SKADER SOM FØLGE AF EN YDELSESDEFEKT, FEJL, MANGEL, FORSTYRRELSE, SLETNING, FORSINKELSE I DRIFT ELLER OVERFØRSEL, COMPUTERVIRUS, KOMMUNIKATIONSKANALFEJL, TYVERI ELLER ØDELÆGGELSE ELLER UAUTORISERET ADGANG TIL, ÆNDRING AF ELLER BRUG AF FORTEGNELSE I FORBINDELSE MED AFTALEBRUD, ANSVARSPÅDRAGENDE ADFÆRD, FORSØMMELIGHED ELLER ANDRE TYPER HANDLING. DU ACCEPTERER SPECIFIKT, AT PARKER IKKE ER ERSTATNINGSANSVARLIG FOR EVENTUELLE INJURIERENDE, STØDENDE ELLER ULOVLIGE HANDLINGER UDFØRT AF ANDRE BRUGERE ELLER TREDJEPARTER, OG AT RISIKOEN FOR SKADE HERFRA UDELUKKENDE HVILER PÅ DIG. MEDMINDRE DEN GÆLDENDE LOVGIVNING HAR YDERLIGERE BEGRÆNSNINGER, FRASKRIVER PARKER ELLER ENHVER ANDEN PERSON ELLER JURIDISK ENHED, SOM ER INVOLVERET I UDVIKLINGEN, PRODUKTIONEN ELLER DISTRIBUTIONEN AF PARKER-TJENESTEN ELLER -SOFTWAREN, HERUNDER, OG UDEN BEGRÆNSNING, ALLE DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRLIGE, FØLGEBASEREDE ELLER PØNALE SKADER, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF BRUGEN AF ELLER DEN MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE PARKER-TJENESTEN. DU ACCEPTERER HERMED, AT BESTEMMELSERNE I DETTE AFSNIT GÆLDER ALT INDHOLD I PARKER-TJENESTEN.

Sociale medier og feedback

Parker-tjenesterne omfatter muligvis forummer, chatrum, nyhedsgrupper, beskedfunktioner, spil, konkurrencer og andre medier ("de sociale medier"), som giver mulighed for at give feedback til Parker og/eller live-kommunikation mellem brugere. Parker har ingen kontrol over, hvilke beskeder, billeder, oplysninger eller filer, der overføres til disse sociale medier. Du accepterer derfor i forbindelse med din brug af de sociale medier og Parker-tjenesten, at du ikke:

 1. Begrænser eller på anden vis hæmmer andre brugere i at benytte de sociale medier eller Parker-tjenesten.
 2. Deler eller overfører nogen form for ulovligt, konkurrencestridigt, truende, misbrugende, injurierende, ærekrænkende, obskønt, vulgært, pornografisk, religiøst krænkende eller uanstændigt materiale, herunder og uden begrænsning overførsler, der udgør eller opfordrer til adfærd, som udgør en kriminel handling, giver anledning til en civil erstatningssag eller på anden vis overtræder gældende lokal, national eller international lovgivning.
 3. Deler eller overfører oplysninger, software eller andet materiale, der overtræder eller krænker andres rettigheder, herunder materiale, der anses for at være en krænkelse af andres privatliv eller offentliggørelse af oplysninger, som er beskyttet af ophavsret, eller dertilhørende afledte værker, uden først at indhente samtykke fra den pågældende ejer eller rettighedsindehaver.
 4. Deler eller overfører oplysninger, software eller andet materiale, der indeholder en virus eller lignende skadeligt element.
 5. Deler, overfører eller på anden vis udnytter oplysninger, software eller andet materiale til kommercielt formål, eller som indeholder marketingmateriale, der ikke vedrører Parker-organisationens forretningsformål.

Du er indforstået med, at Parker ikke er forpligtet til at overvåge eller redigere indholdet af de sociale medier. Dog forbeholder Parker sig retten til når som helst at videregive oplysninger fra dig eller en anden bruger i henhold til at overholde en given lov, en bestemmelse eller en anmodning fra myndighederne, eller helt eller delvist at redigere, nægte at dele eller fjerne oplysninger eller materialer, som ifølge Parker strider imod nærværende betingelser.

Ved at dele beskeder eller billeder, uploade filer eller indtaste oplysninger, eller ved at afgive feedback, forslag, anmodninger, rettelser, kommentarer eller lignende former for kommunikation via eller vedrørende en Parker-tjeneste eller et socialt medie, giver du Parker-organisationen en vederlagsfri, vedvarende, ikke-eksklusiv, ubegrænset og verdensomspændende licens til at:

 1. Bruge, kopiere, udstede som underlicens, tilpasse, overføre, genoverføre, distribuere og/eller offentliggøre eller vise førnævnte besked, billede, fil, data eller andre oplysninger eller kommunikation.
 2. Udstede den ubegrænsede ret til at udøve enhver af de foregående rettigheder, der følger med førnævnte besked, billede, fil, data eller andre oplysninger eller kommunikation, til tredjeparter som underlicens.

De foregående tilladelser indeholder retten til at udnytte enhver immateriel ejendomsret eller ejendomsrettigheder i førnævnte billede, fil, data eller andre oplysninger, eller i forbindelse med andre former for kommunikation, herunder, men ikke begrænset til, rettigheder beskyttet af gældende lovgivning om ophavsret, patent, offentliggørelse eller fortrolighed i den pågældende retskreds, og Parker er på ingen måde forpligtet til at vedligeholde fortroligheden af førnævnte billede, fil, data eller andre oplysninger eller former for kommunikation.

Brugsrestriktioner

Uden for rammerne af den gældende lovgivning er det forbudt at:

 1. Stille Parker-tjenesterne eller -softwaren til rådighed for eller anvende disse til gavn for andre end dig selv eller de registrerede eller oplyste brugere (som relevant)
 2. Sælge, videresælge, licensere, underlicensere, distribuere, udleje eller lease Parker-tjenesterne eller -softwaren, eller at inkludere Parker-tjenesterne eller -softwaren i tilbudsafgivning eller udlicitering
 3. Bruge Parker-tjenesterne eller -softwaren til at lagre eller overføre lovovertrædende, injurierende eller på anden vis ulovligt eller ansvarspådragende materiale, eller at lagre eller overføre materiale, der overtræder tredjeparters fortrolighedsrettigheder
 4. Bruge Parker-tjenesterne eller -softwaren til at lagre eller overføre skadelig kode eller forstyrre integriteten eller ydeevnen af Parker-tjenesterne eller disses data
 5. Forsøge at opnå uautoriseret adgang til Parker-tjenesterne, -softwaren, -systemerne eller -netværk
 6. Tillade direkte eller indirekte adgang til eller brug af Parker-tjenesterne eller -softwaren på en måde, der omgår aftalens forbrugsgrænse
 7. Kopiere Parker-tjenesterne eller -softwaren eller nogen del, funktion eller funktionalitet af brugergrænsefladen
 8. Kopiere eller efterligne nogen del af Parker-tjenesterne eller -softwaren
 9. Benytte Parker-tjenesterne eller -softwaren til at udvikle et produkt eller en tjeneste til konkurrencebrug
 10. Foretage reverse engineering af Parker-tjenesterne.

Ansvarsbegrænsning

Parker-organisationen er under ingen omstændigheder, herunder, men ikke begrænset til forsømmelighed, erstatningsansvarlig for direkte, indirekte eller hændelige tab eller følgetab som følge af brugen af eller manglende evne til at bruge Parker-tjenesterne. Du anerkender specifikt og indvilliger i, at Parker ikke er erstatningsansvarlig for nogen brugers krænkende, konkurrencebegrænsende, stødende eller ulovlig adfærd. Hvis du er utilfreds med en Parker-tjeneste eller nogen af Parkers betingelser, er din eneste løsning at ophøre med at anvende tjenesten.

Opsigelse

Disse betingelser forbliver i kraft, indtil de opsiges af Parker, hvilket kan gøres når som helst og uden varsel. I tilfælde af en opsigelse har du ikke længere tilladelse til at anvende den pågældende Parker-tjeneste, men restriktionerne med hensyn til downloadet software eller indhold samt ansvarsfraskrivelserne og ansvarsbegrænsningerne i nærværende betingelser gælder fortsat.

Øvrigt

Disse betingelser er underlagt og udarbejdet i henhold til lovgivningen i staten Ohio, USA, uden hensyntagen til lovvalgsregler eller principper. Hvis nogen bestemmelse i disse betingelser konstateres ulovlig, ugyldig eller på anden vis ikke kan håndhæves, skal den pågældende betingelse ekskluderes fra denne aftale og ikke påvirke gyldigheden eller eksigibiliteten af de øvrige bestemmelser.

FTP-websteder (File Transfer Protocol)

Selv om Parker bestræber sig på at sikre, at en fil, der uploades til et FTP-websted eller lignende fildelingsserver, eller stilles til rådighed af Parker, en tredjepart eller en af Parkers leverandører ("Parker-serveren"), kun er tilgængelig for de(n) person(er), som filen er tiltænkt, er Parker ikke ansvarlig for uautoriseret adgang til uploadede filer og påtager sig ingen forpligtelser om at opretholde filens fortrolighed. Parker forbeholder sig retten til at gennemgå, fjerne og/eller slette en uploadet fil af en given grund og efter eget skøn. Det er udtrykkeligt forbudt at uploade ophavsretligt beskyttet eller fortroligt materiale tilhørende en tredjepart.

PARKER FRASIGER SIG ENHVER GARANTI VEDRØRENDE FILER, DER DOWNLOADES FRA EN PARKER-SERVER, HERUNDER INDIREKTE GARANTIER OM SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL SAMT IKKE-KRÆNKELSE.

Parker garanterer på ingen måde for integriteten eller funktionaliteten af en fil, som er downloadet fra en Parker-server, der ejes eller stilles til rådighed af Parker, herunder, men ikke begrænset til, enhver garanti for, at filen er fri for virus og mangler.

Parker-organisationen er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig som følge af eller i forbindelse med brugen af en Parker-server, uanset om sådanne erstatningssager opstår under kontrakt, ved forsømmelighed, under lovpligtighed, under billighed, ved lov eller lignende. Ved at uploade eller downloade en fil fra en Parker-server accepterer du udtrykkeligt disse betingelser.

Brugerdata

I nærværende dokument anvendes betegnelsen "brugerdata" i betydningen data, oplysninger eller andet indhold, som indsendes af dig eller for dig til tjenesterne, eller som indsamles eller behandles af dig eller for dig under brug af tjenesterne. Du garanterer, at du har retten til at licensere brugen af brugerdataene til Parker, og du overdrager en vedvarende licens til Parker og dennes forhandlere, agenter og samarbejdspartnere, der hver især handler ud fra sin professionelle rolle, til at kopiere, sikkerhedskopiere, lagre, overføre, vedligeholde, ændre og på anden vis anvende brugerdataene til at levere tjenesterne til dig og/eller til at levere andre tjenester eller produkter til dig, og samlet set, men ikke inklusive andre personlige oplysninger, til at forbedre og styrke tjenesterne. Parker er kun berettiget til at indsamle, behandle, kopiere, sikkerhedskopiere, lagre, overføre og anvende personlige oplysninger i henhold til politikken om beskyttelse af personlige oplysninger ovenfor. Ved at benytte tjenesterne accepterer du politikken om beskyttelse af personlige oplysninger.

Parkers ophavsretsansvarlige

Parker respekterer alle rettighedshaveres rettigheder og har indført en politik, der muliggør fjernelse af rettighedskrænkende materiale fra sit websted. Hvis du mener, at dit værk er blevet kopieret på en måde, der udgør en rettighedskrænkelse, bedes du sende følgende oplysninger til Parkers ophavsretsansvarlige i henhold til den amerikanske lov Online Copyright Infringement Liability Limitation Act i loven Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512:

 1. En fysisk eller elektronisk signatur fra en person, som er autoriseret til at handle på vegne af rettighedshaveren bag den eksklusive ret, der hævdes krænket
 2. Identifikation af værket med den ophavsret, der hævdes krænket, eller en repræsentativ liste over de ophavsretligt beskyttede værker, såfremt disse optræder påét websted og er omfattet af én meddelelse om ophavsret
 3. Identifikation af det materiale, som hævdes at krænke ophavsretten, eller som er genstand for ophavsretligt krænkende aktivitet, og som ønskes fjernet, eller hvis brugeradgang skal deaktiveres, samt tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan lokalisere materialet
 4. Tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan kontakte den klagende part
 5. En erklæring om, at den klagende part mener, at brugen af materialet ikke er autoriseret af rettighedsindehaveren, dennes agent eller gældende lovgivning
 6. En erklæring om, at oplysningerne i meddelelsen er korrekte, og at den klagende part under straf for mened er autoriseret til at handle på vegne af indehaveren af en eksklusiv ret, der hævdes krænket.

Parkers ophavsretsansvarlige, der varetager klager om krænkelse af ophavsret i forbindelse med Parker-tjenesterne, kan kontaktes her:

Parkers ophavsretsansvarlige

Att.: Legal Department

6035 Parkland Boulevard

Cleveland, Ohio 44124-4141

Telefon: (216) 896-3000

Fax: (216) 896-4027

E-mail: copyrightagent@parker.com

 

ParkerStores

ParkerStores er uafhængige forhandlere for Parker Hannifin Corporation eller dennes datterselskaber eller tilknyttede virksomheder. Yderligere oplysninger kan indhentes på ParkerStore™ Network: www.parkerstore.com.

Skadesløsholdelse

DU ER ENEANSVARLIG FOR OG ACCEPTERER AT FORSVARE OG HOLDE PARKER-ORGANISATIONEN SKADESLØS FOR OG IMOD ALLE ERSTATNINGSANSVAR, KRAV, TAB OG UDGIFTER, HERUNDER ADVOKATSALÆRER, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF DIN BRUG ELLER MISBRUG AF PARKERS TJENESTER, SOFTWARE, OPLYSNINGER OG/ELLER DOKUMENTATION ELLER SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED ULOVLIGE, KRÆNKENDE ELLER OBSKØNE ELLER PÅ ANDEN VIS RETSSTRIDIGE BRUGERDATA, ELLER DIN KRÆNKELSE ELLER HÆVDEDE KRÆNKELSE AF DISSE BETINGELSER.

 

Senest opdateret: Maj 2018

Download version