Pro získání tech nejlepších zkušeností používá tato stránka cookies. Pokracováním nebo setrváním na této stránce souhlasíte s naším použitím cookies v souladu se Zásady ochrany osobních údajů. Více informací o tom, jak spravovat cookies zde.
Terms of Use - Website

Soukromí
Politika souborů cookie
Zásady ochrany osobních údajů
Licenční smlouva s koncovým uživatelem
Podmínky používání

Tyto Podmínky používání se vztahují na používání určitých webových stránek, online služeb, aplikací, služeb telefonické podpory, e-mailu, textové zprávy a dalšího zasílání zpráv, blogů, softwaru a sítí (včetně zařízení internetu věcí (IoT), webů a stránek sociálních médií, her a soutěží, softwaru nebo sítí („služby společnosti Parker“) společnosti Parker-Hannifin Corporation a/nebo jejích dceřiných společností, poboček a přidružených společností (dále jen „společnost Parker“ nebo „organizace společnosti Parker“).  Tyto Podmínky používání vám pomohou pochopit, jak bude nakládáno s vašimi osobními údaji, pokud budete používat, stahovat nebo jinak získávat přístup ke službám společnosti Parker. 


Používáním služeb společnosti Parker dáváte najevo, že jste si přečetli tyto Podmínky používání a zobrazili a přečetli Zásady ochrany osobních údajů, Licenční smlouvu s koncovým uživatelem (EULA) a související informace týkající se souborů cookie a bezpečnosti a souhlasili jste s podmínkami těchto dokumentů.

Služby společnosti Parker jsou určeny pouze pro obchodní použití.  Organizace společnosti Parker Corporation shromažďují informace, které se týkají vás a vašeho používání služeb společnosti Parker za účelem poskytování služeb, funkcí a informací o produktech, jejichž použití je snadné a které splňují vaše potřeby.  Pokud například používáte webové stránky společnosti Parker, společnost Parker o vás může shromažďovat osobní informace včetně vašich obchodních kontaktních údajů a informací o stránkách, které navštěvujete za účelem vyhotovení objednávek nebo dotazů týkajících se produktů a služeb společnosti Parker pro společnost vašeho zaměstnavatele. 


Kontaktujte nás

Údaje o organizacích společnosti Parker ve vaší zemi najdete na adrese www.parker.com pod odkazem „Choose Your Country“ (Vyberte zemi), poté vyberte možnost „Contact Us“ (Kontaktujte nás) nebo „Contact Parker“ (Kontaktujte společnost Parker) a uvidíte informace označené jako „Contact Information“ (Kontaktní údaje).   Při použití funkce „Contact Us“ (Kontaktujte nás) dbejte na to, abyste neposkytli žádné soukromé kontaktní údaje nebo jiné soukromé informace, např. vaši adresu domů nebo telefonní číslo. Další informace najdete v Zásadách ochrany osobních údajů.


Aktualizace a revize

Tyto Podmínky používání se mohou čas od času měnit. V určitých zemích a na základě platných zákonů vás budeme výslovně informovat o důležitých změnách, např. o změnách, které se týkají rozsahu zpracování vašich osobních údajů. Můžeme to udělat zveřejněním viditelného oznámení takové změny před jejím provedením na domovské stránce webu nebo aplikace nebo zasláním informace o změně prostřednictvím e-mailu. Budeme-li potřebovat další souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžeme požadovat váš souhlas se změněným rozsahem zpracování vašich osobních údajů.

Máte-li nějaké otázky týkající se těchto Podmínek použití, našich Zásad ochrany osobních údajů nebo souvisejících informací týkajících se souborů cookie, kontaktujte organizace společnosti Parker působící ve vaší zemi, než budete pokračovat v používání služeb společnosti Parker.


IP adresy

IP adresa je číslo, které je vaším poskytovatelem internetového připojení (ISP) automaticky přiděleno vašemu počítači nebo jinému zařízení.  Naše servery automaticky shromažďují a používají IP adresy (je-li to potřebné nebo v souladu s platnými zákony, tyto mohou být zkráceny, aby se zajistilo, že vás na jejich základě nelze identifikovat).  Dělají to za účelem identifikace, aby vámi požadované údaje mohly být zaslány na tento počítač nebo jiné zařízení způsobem určeným k prezentaci obsahu, který je přizpůsobený zemi vaší lokace.

Protože IP adresy, soubory protokolu serveru a jiné podobné údaje neodhalují vaši konkrétní identitu, nenakládáme s těmito informacemi jako s osobními údaji, není-li podle platných zákonů stanoveno jinak. Organizace společnosti Parker mimo jiné používají IP adresy pro účely správy našich webů a systémů, výpočtu úrovně využití našich stránek a k tomu, aby nám pomohly diagnostikovat problémy s našimi webovými stránkami a/nebo jinými systémy Parker. IP adresy používáme také ve spojení se soubory cookie pro účely „zapamatování“ vašich počítačů a jiných zařízení, abychom vás například ušetřili výběru jazyka pokaždé, když pro přístup ke službám společnosti Parker používáte stejný počítač nebo jiné zařízení (viz „Soubory cookie“).


Registrovaní nebo pojmenovaní uživatelé

Služby společnosti Parker vám umožní stát se registrovaným nebo pojmenovaným uživatelem.  Stanete-li se takovým uživatelem, můžeme vás požádat o vaše jméno, pracovní e-mailovou adresu a jiné údaje včetně názvu vaší pozice, pracovního telefonního čísla, názvu vašeho zaměstnavatele, jeho adresu a vaši zemi. Soubory cookie můžeme použít k zapamatování vašich údajů a preferencí týkajících se obsahu (viz nížev bodě Soubory cookie). Můžeme se vás zeptat, jestli byste chtěli dostávat e-mailové zprávy ohledně našich produktů, služeb nebo jiných témat, která by vás mohla zajímat. Organizace společnosti Parker vám nebudou tyto zprávy zasílat bez vašeho souhlasu, pokud je to relevantní a podle platných zákonů. Více informací naleznete níže v bodě Přizpůsobené marketingové e-maily.


„Live chat“

„Live chat“ je k dispozici na určitých stránkách pro konkrétní země na webových stránkách společnosti Parker (www.parker.com). Umožňuje přímo webový chat v reálném čase mezi vámi a společností Parker nebo jejími distributory (v závislosti na produktech/službách, o které máte zájem).  Můžete jej využít například ke vznesení technických nebo jiných dotazů týkajících se produktů a služeb organizace společnosti Parker.  Použijete-li „Live chat“, můžeme shromažďovat vaše jméno, pracovní e-mailovou adresu a jiné údaje včetně názvu vaší pozice, pracovního telefonního čísla, názvu vašeho zaměstnavatele a adresy a vaší země. „Live chat“ provozuje dodavatel třetí strany a vaše osobní údaje shromažďované prostřednictvím „Live chatu“ mohou být uloženy nebo jinak zpracovány mimo vaší vlastní zemi včetně zemí a oblastí mimo Evropský hospodářský prostor.  Přepisy relací „Live chat“ lze uchovávat, aby bylo možno zodpovědět další otázky, které případně máte ohledně produktů a služeb společnosti Parker, nebo k tomu, aby společnost Parker mohla tyto produkty a služby zlepšovat.

Nepoužívejte „Live chat“, pokud nesouhlasíte s tím, aby byly vaše osobní údaje přenášeny za hranice vaší země (včetně za hranice Evropského hospodářského prostoru, je-li to relevantní):

(i)   aby organizace společnosti Parker mohly odpovídat na vaše dotazy,

(ii)  a externích dodavatelů, kteří provozují „Live chat“. 

Kromě toho vezměte na vědomí, že mohou existovat i jiné důvody, než je souhlas, na základě kterých mohou organizace společnosti Parker předávat vaše osobní údaje.

Samozřejmě můžete získávat informace o produktech a/nebo službách organizací společnosti Parker přímo telefonicky, nikoli pomocí využití služeb společnosti Parker. Telefonické kontakty naleznete na adrese www.parker.com v části „Kontaktujte nás“. 

Upozornění:   Díky polím pro zadání jakéhokoli textu a funkcím online chatu „Live chat“ se můžete rozhodnout, jaký obsah během relace v reálném čase pošlete.  Při vyplňování těchto polí dávejte pozor.  Služby společnosti Parker a zejména „Live chat“ jsou určeny pouze pro obchodní použití. Organizace společnosti Parker nemají v úmyslu shromažďovat osobní informace prostřednictvím služeb společnosti Parker s výjimkou vašich obchodních kontaktních údajů a pouze tak, jak je zcela nezbytně nutné k vyřízení dotazů týkajících se produktů a/nebo služeb organizací společnosti Parker a/nebo tak, aby služby společnosti Parker bylo možno snadno používat a reagovat na vaše potřeby.  Při použití služeb společnosti Parker a zejména funkce „Live chat“ dávejte pozor, abyste nám neposkytli vaše soukromé kontaktní údaje, jakékoli osobní informace, které se týkají vašeho osobního nebo soukromého života, citlivé osobní údaje, jako jsou rasový nebo etnický původ, náboženství nebo jiné přesvědčení, zdravotní nebo lékařské informace, členství v odborech, sexuální orientace nebo jiné osobní údaje o jiných osobách (pokud si vaši spolupracovníci přejí komunikovat s organizacemi společnosti Parker, požádejte je, aby funkci „Live chat“ použili sami).


Přizpůsobené marketingové e-maily

Když poprvé navštívíte určité služby společnosti Parker, můžete být podle situace a platných zákonů dotázáni, zda chcete dostávat e-mailové zprávy týkající se produktů a/nebo služeb organizací společnosti Parker a dalších témat, která by vás mohla zajímat.

K přizpůsobení tohoto typu e-mailů produktům a/nebo službám organizací společnosti Parker podle toho, jak používáte služby společnosti Parker, se používají soubory cookie.  Tento soubor cookie spojuje vaše jméno a firemní e-mailovou adresu s údaji o různých stránkách služeb společnosti Parker, které navštívíte.  Představuje to velmi limitované množství údajů o vás jako osobě působící v pracovní rovině a o společnosti vašeho zaměstnavatele. Ve vašem prohlížeči nebo zařízení můžete nastavit deaktivaci tohoto souboru cookie.  Znamená to, že svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Více informací naleznete v části Soubory cookie.

Kromě toho budete mít v každém e-mailu možnost přizpůsobit vaše preference, včetně možnosti zrušit odběr dalších e-mailů. Chcete-li to udělat, klikněte na odkaz „Správa odběru“ v dolní části tohoto e-mailu.  Můžete se také kdykoli rozhodnout zrušit odběr e-mailů tak, že kontaktujete organizaci společnosti Parker působící ve vaší zemi (viz údaje v části „Kontaktujte nás“ výše). Pokud e-maily nejsou od organizace společnosti Parker ve vaší zemi, ale od jiných společností v rámci organizace společnosti Parker, může se stát, že organizace společnosti Parker ve vaší zemi nebude mít nad těmito e-maily kontrolu, ale může vám dle svého uvážení buď objasnit, na koho se máte obrátit ohledně zrušení odběru, nebo předat váš požadavek na zrušení.

Organizace společnosti Parker se snaží posílat naše přizpůsobené marketingové e-maily pouze na vaši obchodní e-mailovou adresu.  Neuvádějte proto vaši soukromou e-mailovou adresu.

Bez ohledu na plnění naší smlouvy můžeme vaši e-mailovou adresu používat pouze pro naše marketingové účely. V některých zemích a na základě platných zákonů můžete mít nárok vznést kdykoli a bezplatně námitky týkající se toho, jak používáme vaši e-mailovou adresu pro marketingové účely, a můžete mít nárok vznést tyto námitky prostřednictvím jakéhokoli typu komunikace a média (nikoli pouze prostřednictvím žádosti „zrušit odběr“ zaslané e-mailem).  Aby byla vaše námitka účinná, musíme ji obdržet.  Chcete-li tímto způsobem kdykoli vznést námitku, kontaktujte nás (viz informace v části „Kontaktujte nás“ výše). Chcete-li vznést námitku po obdržení e-mailu, můžete tak učinit prostřednictvím odkazu „Správa odběru“, jak je uvedeno výše.


Uživatelé mladší 18 let

Pokud jste mladší než 18 let, nesmíte tuto webovou stránku používat.


Autorská práva

Copyright © Parker-Hannifin Corporation. Rokem autorského práva je aktuální rok.  Všechna práva vyhrazena. Obsah služeb společnosti Parker nesmí být bez předchozího povolení společnosti Parker-Hannifin Corporation kopírován, reprodukován, nahrazován, šířen, publikován, zobrazován, upravován ani převáděn v libovolné formě ani libovolnými prostředky. Porušení autorských práv je porušením federálních zákonů, za které hrozí trestněprávní a občanskoprávní postihy. 


Omezení záruky

Má se za to, že údaje a informace obsažené ve službách společnosti Parker jsou správné, JSOU VŠAK POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“, BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Organizace společnosti Parker nebude v žádném případě odpovědná za jakékoli škody libovolného druhu, mimo jiné včetně zvláštních, nepřímých nebo následných škod souvisejících s používáním služeb společnosti Parker, pokud platné zákony nestanoví jinak. Na produkty a služby společnosti Parker se vztahuje záruka (pokud vůbec nějaká existuje) pouze v souladu s podmínkami uvedenými v prodejní nabídce společnosti Parker. 


Uživatelský přístup

Společnost Parker může dle svého uvážení kdykoli: (1) zrušit přístup libovolného uživatele ke službám společnosti Parker, (2) zcela nebo částečně upravit, změnit, stáhnout, odstranit nebo deaktivovat služby společnosti Parker a/nebo libovolné z těchto podmínek používání. 


Ochranná známka

„Parker“, „Parker-Hannifin“ a/nebo další názvy nebo produkty společnosti Parker uváděné v tomto dokumentu jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Parker-Hannifin Corporation nebo jejích poskytovatelů licence. Ostatní názvy produktů nebo společností uvedené v tomto dokumentu mohou být ochrannou známkou jejich příslušných majitelů. 


Software a soubory

Libovolný software, aplikace, program nebo soubory (dále souhrnně jako „software“), které budou k dispozici ke stažení, přístupu nebo jiné formě použití v rámci služeb společnosti Parker, mohou být dílem společnosti Parker a/nebo jejích dodavatelů chráněným autorskými právy. Používání softwaru se řídí podmínkami tohoto oznámení a licenční smlouvou s koncovým uživatelem („EULA“). Software je poskytován ke stažení výhradně pro účely použití koncovými uživateli a v souladu se smlouvou EULA.  Jakákoli reprodukce nebo další šíření softwaru jinak než v souladu se smlouvou EULA jsou zákonem výslovně zakázány. ANIŽ BY TÍM BYLO OMEZENO VÝŠE UVEDENÉ, JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO KOPÍROVAT NEBO REPRODUKOVAT SOFTWARE NA JINÝ SERVER NEBO DO JINÉHO UMÍSTĚNÍ NEBO MÉDIA PRO ÚČELY JEHO DALŠÍ REPRODUKCE NEBO DALŠÍHO ŠÍŘENÍ. NA SOFTWARE JE POSKYTOVÁNA ZÁRUKA, POKUD NĚJAKÁ EXISTUJE, V SOULADU S PODMÍNKAMI SMLOUVY EULA. POKUD PLATNÉ ZÁKONY NESTANOVÍ JINÁ OMEZENÍ, SPOLEČNOST PARKER TÍMTO ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE SOFTWARU, A TO VČETNĚ VŠECH VÝSLOVNÝCH ČI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK A PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, VLASTNICTVÍ A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV.  


ODMÍTNUTÍ

SPOLEČNOST PARKER NEZARUČUJE, ŽE FUNGOVÁNÍ JAKÉKOLI SLUŽBY SPOLEČNOSTI PARKER BUDE NEPŘERUŠOVANÉ NEBO BEZCHYBNÉ, ŽE ZÁVADY BUDOU ODSTRANĚNY NEBO ŽE SLUŽBA SPOLEČNOSTI PARKER NEBO SERVER, KTERÝ JI ZPŘÍSTUPŇUJE, NEBUDOU OBSAHOVAT VIRY NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ PRVKY. TOTO ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI SE VZTAHUJE NA VŠECHNY ŠKODY NEBO ÚJMU NA ZDRAVÍ ZPŮSOBENÉ NEPLNĚNÍM, CHYBOU, OPOMENUTÍM, PŘERUŠENÍM, ODSTRANĚNÍM, ZÁVADOU, OPOŽDĚNÍM PROVOZU NEBO PŘENOSU, POČÍTAČOVÝM VIREM, VÝPADKEM KOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ, KRÁDEŽÍ NEBO ZNIČENÍM NEBO NEOPRÁVNĚNÝM PŘÍSTUPEM, POZMĚNĚNÍM NEBO POUŽITÍM ZÁZNAMU PŘEDSTAVUJÍCÍM PORUŠENÍ SMLOUVY, NEOPRÁVNĚNÉ JEDNÁNÍ, NEDBALOST NEBO JINÝ ŽALOBNÍ DŮVOD. KONKRÉTNĚ POTVRZUJETE, ŽE SPOLEČNOST PARKER NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA HANLIVÉ, URÁŽLIVÉ NEBO NEZÁKONNÉ JEDNÁNÍ JINÝCH PŘEDPLATITELŮ NEBO TŘETÍCH OSOB A ŽE RIZIKO ÚJMY ZPŮSOBENÉ VÝŠE UVEDENÝM JE ZCELA NA VAŠÍ STRANĚ. POKUD PLATNÉ ZÁKONY NESTANOVÍ JINÁ OMEZENÍ, SPOLEČNOST PARKER ANI JINÁ OSOBA NEBO SUBJEKT ZAPOJENÉ DO VYTVÁŘENÍ, PRODUKOVÁNÍ NEBO DISTRIBUCE SLUŽEB NEBO SOFTWARU SPOLEČNOSTI PARKER NEBUDOU NÉST ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ŠKODY, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘÍMÝCH, NEPŘÍMÝCH, NÁHODNÝCH, ZVLÁŠTNÍCH, NÁSLEDNÝCH NEBO KÁRNÝCH ŠKOD SOUVISEJÍCÍCH S POUŽÍVÁNÍM SLUŽEB SPOLEČNOSTI PARKER NEBO NEMOŽNOSTÍ TYTO SLUŽBY POUŽÍVAT. TÍMTO POTVRZUJETE, ŽE USTANOVENÍ TÉTO ČÁSTI SE BUDOU VZTAHOVAT NA VEŠKERÝ OBSAH SLUŽEB SPOLEČNOSTI PARKER.


Sociální média a zpětná vazba

Služby společnosti Parker mohou být vývěsní tabule, chatové místnosti, diskuzní skupiny, služby zasílání zpráv, hry, soutěže nebo jiná média („sociální média“), která umožňují poskytnutí zpětné vazby společnosti Parker a/nebo interakci mezi uživateli v reálném čase. Společnost Parker neprovádí kontrolu zpráv, obrázků, informací nebo souborů poskytnutých sociálním médiím. Podmínkou vašeho používání sociálních médií a služeb společnosti Parker je to, že nebudete: 
1. omezovat jiné uživatele ani jim bránit v používání a využívání sociálních médií nebo služeb společnosti Parker; 

2. zveřejňovat ani přenášet nezákonné, protikonkurenční, vyhrožující, hanlivé, urážlivé, pomlouvačné, obscénní, vulgární, pornografické, hrubé nebo neslušné informace libovolného druhu, mimo jiné včetně libovolných příspěvků představujících nebo podporujících jednání, které by mohlo představovat trestný čin, zakládat vznik občanskoprávní odpovědnosti nebo jinak porušovat libovolné místní, státní, vnitrostátní nebo mezinárodní zákony; 

3. zveřejňovat nebo přenášet bez předchozího získání povolení majitele nebo vlastníka práv libovolné informace, software nebo jiný materiál, který porušuje nebo narušuje práva jiných osob, včetně materiálů, které představují zásah do soukromí nebo práv na publicitu nebo jsou chráněné autorským právem, ochrannou známkou nebo jinými majetkovými právy, nebo odvozená díla s nimi související; 

4. zveřejňovat nebo přenášet libovolné informace, software nebo jiné materiály, které obsahují virus nebo jiné škodlivé prvky; 

5. zveřejňovat, přenášet nebo jinak využívat libovolné informace, software nebo jiné materiály pro komerční účely nebo pro účely zahrnující reklamu jinak než pro obchodní účely organizace společnosti Parker. 

Jste srozuměni s tím, že společnost Parker není povinna sledovat nebo upravovat obsah sociálních médií. Společnost Parker si vyhrazuje právo kdykoli zpřístupnit libovolné informace zveřejněné vámi nebo jiným uživatelem tak, jak bude nezbytné k dodržení zákona, nařízení nebo vládního požadavku, nebo zcela či částečně upravit, odmítnout zveřejnit nebo odstranit libovolné informace nebo materiály, které jsou dle výhradního uvážení společnosti Parker závadné nebo porušují tyto podmínky. 

Zveřejněním zpráv nebo obrázků, nahráním souborů nebo vložením údajů nebo jiných informací nebo zapojením se do zpětné vazby či poskytnutím zpětné vazby, návrhu, požadavků, oprav, komentářů nebo jiné formy komunikace prostřednictvím služeb společnosti Parker nebo sociálních médií nebo v souvislosti s nimi udělujete organizaci společnosti Parker bezplatnou, trvalou, nevýhradní, neomezenou, celosvětovou licenci na: 
1. používání, kopírování, další licencování, přizpůsobení, přenášení, další přenášení, šíření a/nebo veřejné předvádění nebo zobrazování libovolné takové zprávy, obrázku, souboru, údajů nebo jiných informací nebo jiných sdělení; 

2. poskytnutí dílčí licence třetím osobám na neomezené právo na uplatnění libovolného výše uvedeného práva uděleného v souvislosti s takovou zprávou, obrázkem, souborem, údaji nebo jinými informacemi nebo jinými sděleními. 

Výše uvedené udělení práv bude zahrnovat právo na využívání libovolných práv duševního vlastnictví nebo majetkových práv na tyto zprávy, obrázky, soubory, údaje nebo jiné informace nebo jiná sdělení, a to mimo jiné včetně práv vyplývajících ze zákonů o autorských právech, ochranných známkách, patentech, reklamě nebo ochraně soukromí v libovolné jurisdikci, a společnost Parker nemá povinnost zachovávat důvěrnost těchto souborů, zpráv, obrázků, údajů nebo jiných informací či jiných sdělení.Omezení použití

Pokud to nepovolují platné zákony, nesmíte:
1. zpřístupňovat služby nebo software společnosti Parker ani používat služby nebo software společnosti Parker ve prospěch jiné osoby, než jste vy, případně registrovaní či pojmenovaní uživatelé;

2. prodávat, přeprodávat, poskytovat formou licence nebo dílčí licence, distribuovat, pronajímat nebo najímat libovolné služby nebo software společnosti Parker nebo zahrnovat služby či software do nabídek servisního výpočetního střediska nebo externích služeb;

3. používat služby nebo software společnosti Parker k ukládání nebo přenášení materiálu, který porušuje práva, je urážlivý nebo jinak nezákonný nebo protiprávní, nebo ukládat či přenášet materiál způsobem porušujícím práva třetích osob na ochranu soukromí;

4. používat služby nebo software společnosti Parker k ukládání nebo přenášení škodlivého kódu nebo zasahovat do integrity nebo narušovat integritu či provádění služeb společnosti Parker nebo údajů v nich obsažených;

5. pokoušet se získat neoprávněný přístup ke službám, softwaru, systémům nebo sítím společnosti Parker;

6. povolit přímý nebo nepřímý přístup ke službám nebo softwaru společnosti Parker nebo je používat způsobem obcházejícím smluvní limity použití;

7. kopírovat služby nebo software společnosti Parker nebo jejich libovolnou část, prvek, funkci nebo uživatelské rozhraní;

8. umísťovat do rámu nebo zrcadlit libovolné části služeb nebo softwaru společnosti Parker;

9. získávat přístup ke službám nebo softwaru společnosti Parker za účelem vytváření konkurenčního produktu nebo služby;

10. provádět zpětnou analýzu libovolných služeb společnosti Parker. 


Omezení odpovědnosti


Organizace společnosti Parker nebude v žádném případě, mimo jiné v případě nedbalosti, odpovědná za jakékoli škody přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody vyplývající z používání nebo nemožnosti používat libovolné služby společnosti Parker.  Konkrétně potvrzujete a souhlasíte s tím, že společnost Parker není odpovědná za případné hanlivé, protikonkurenční, urážlivé nebo nezákonné chování libovolného uživatele. Pokud nejste s libovolnou službou nebo podmínkami společnosti Parker spokojeni, vaším jediným prostředkem nápravy je ukončit používání služeb. 


Ukončení

Tyto podmínky jsou účinné, dokud nebudou společností Parker kdykoli a bez předchozího upozornění ukončeny. V případě ukončení již nebudete nadále oprávněni k přístupu k příslušným službám společnosti Parker, avšak omezení, která vám byla uložena v souvislosti se stahováním softwaru nebo obsahu, a odmítnutí záruk a omezení odpovědnosti uvedené v těchto podmínkách zůstávají v platnosti i nadále. 


Ostatní ustanovení

Tyto podmínky se budou řídit zákony státu Ohio v USA a budou vykládány podle těchto zákonů bez přihlédnutí k případným zásadám nebo konfliktům právních norem. Pokud bude některé ustanovení těchto podmínek nezákonné, neplatné nebo z libovolného důvodu nevykonatelné, pak bude dané ustanovení považováno za oddělitelné od této smlouvy a nebude mít vliv na platnost a vykonatelnost zbývajících ustanovení.


Stránky protokolu pro přenos souborů (FTP)

I když společnost Parker vynaloží přiměřené úsilí k zajištění toho, aby soubor nahraný na server FTP nebo jiný server pro sdílení souborů vlastněný nebo poskytovaný společností Parker nebo externím dodavatelem nebo poskytovatelem společnosti Parker (dále jen „server společnosti Parker“) byl přístupný pouze jednotlivcům, kterým je daný soubor určen, není společnost Parker odpovědná za případný neoprávněný přístup k nahranému souboru a nepřijímá žádnou povinnost týkající se zachování důvěrnosti takového souboru.  Společnost Parker si vyhrazuje právo dle svého výhradního uvážení libovolný nahraný soubor posoudit, odebrat a/nebo vymazat. Nahrávání materiálu chráněného autorským právem nebo důvěrného materiálu třetích osob je přísně zakázáno.

SPOLEČNOST PARKER ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE SOUBORU STAŽENÉHO ZE SERVERU SPOLEČNOSTI PARKER, A TO VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV.

Společnost Parker neposkytuje žádná ujištění týkající se integrity nebo funkčnosti souborů stažených ze serveru společnosti Parker, který společnost Parker vlastní nebo poskytuje, mimo jiné včetně ujištění, že tyto soubory nebudou obsahovat viry nebo že budou bez chyb.

Společnost Parker nebude v žádném případě odpovědná za jakékoli škody libovolného druhu, které souvisejí s používáním serveru společnosti Parker nebo z něj vyplývají, bez ohledu na to, zda tyto škody vzniknou na základě smlouvy, nedbalosti, přestupku, porušením vyhlášky, podle zásad spravedlnosti, ze zákona nebo jinak. Nahráním souboru nebo jeho stažením ze serveru společnosti Parker vyjadřujete výslovný souhlas s těmito podmínkami.


Uživatelské údaje

Termín „uživatelské údaje“ používaný v tomto dokumentu znamená údaje, informace nebo jiný obsah, který odešlete nebo který je odeslán do služeb vaším jménem nebo který je vámi nebo vaším jménem shromážděn nebo zpracován pomocí těchto služeb.  Zaručujete se, že máte právo poskytnout společnosti Parker licenci na používání uživatelských údajů a udělujete společnosti Parker a jejím distributorům, zástupcům a obchodním partnerům, kteří jednotlivě jednají v příslušném postavení, trvalou licenci na kopírování, zálohování, přenos, udržování, úpravu a další používání uživatelských údajů za účelem poskytování služeb nebo jiných služeb či produktů vaší osobě, a souhrnně – avšak s vyloučením údajů umožňujících identifikaci osob – za účelem vylepšování a zdokonalování služeb.  Společnost Parker může shromažďovat, zpracovávat, kopírovat, zálohovat, ukládat, přenášet a používat informace umožňující identifikaci osob pouze v souladu s výše uvedenými Zásadami ochrany osobních údajů.  Používáním služeb vyjadřujete svůj souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů.


Zástupce pro autorská práva

Společnost Parker respektuje práva všech majitelů autorských práv a přijala a zavedla zásady, které stanoví, že z jejích webových stránek budou odstraněny všechny materiály, které porušují práva majitelů autorských práv. Pokud se domníváte, že vaše dílo bylo zkopírováno způsobem, který představuje porušení autorských práv, zašlete zástupci společnosti Parker pro autorská práva následující informace požadované podle zákona o omezení odpovědnosti za porušení online autorských práv – zákona na ochranu autorských práv v digitálním tisíciletí (DMCA), nařízení 17. U.S.C. § 512:


1. fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem majitele výhradního práva, které bylo údajně porušeno;

2. identifikaci autorským právem chráněného díla, které bylo údajně porušeno, nebo pokud je více děl chráněno autorským právem na online stránkách jedním oznámením, pak reprezentativní výčet těchto děl na dané stránce;

3. identifikaci materiálu, který údajně porušuje práva nebo který je předmětem aktivity porušující práva a který má být odstraněn nebo přístup k němuž má být zakázán, a informace přiměřeně dostačující k tomu, abychom tento materiál mohli najít;

4. informace přiměřeně dostačující k tomu, abychom mohli kontaktovat stranu podávající stížnost;

5. prohlášení, že strana podávající stížnost je v dobré víře přesvědčena, že používání materiálu způsobem, jehož se stížnost týká, není povolen majitelem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem;

6. prohlášení, že informace uvedené v oznámení jsou správné, a pod trestem křivé přísahy prohlášení, že strana podávající stížnost je oprávněna jednat jménem majitele výhradního práva, které je údajně porušováno.

Zástupce společnosti Parker pro autorská práva lze pro účely oznámení stížnosti na porušení autorských práv nebo v souvislosti se službami společnosti Parker kontaktovat následujícím způsobem:


Copyright Agent

Attn: Legal Department

6035 Parkland Boulevard

Cleveland, Ohio 44124-4141

Telefon: (216) 896-3000

Fax: (216) 896-4027

E-mail: copyrightagent@parker.com

 


ParkerStores

ParkerStores jsou distributoři společnosti Parker-Hannifin Corporation nebo jejích dceřiných společností nebo poboček, kteří mají samostatné majitele.  Další informace získáte na síti ParkerStore™ na adrese www.parkerstore.com.


Odškodnění

JSTE VÝHRADNĚ ODPOVĚDNÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE ORGANIZACI SPOLEČNOSTI PARKER ODŠKODNÍTE, BUDETE HÁJIT A OCHRÁNÍTE PŘED VEŠKERÝMI ZÁVAZKY, NÁROKY, ŠKODAMI A VÝDAJI VČETNĚ ODMĚN ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, KTERÉ BUDOU ZPŮSOBENY VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM NEBO ZNEUŽITÍM SLUŽEB, SOFTWARU, INFORMACÍ A/NEBO DOKUMENTACE SPOLEČNOSTI PARKER NEBO KTERÉ BUDOU SOUVISET S NEZÁKONNÝMI, OBSCÉNNÍMI, HANLIVÝMI NEBO JINAK NEZÁKONNÝMI UŽIVATELSKÝMI ÚDAJI NEBO VAŠÍM PORUŠENÍM ČI ÚDAJNÝM PORUŠENÍM TĚCHTO PODMÍNEK.
 


Poslední aktualizace: květen 2018

 

Podmínky používání - verze ke stažení