Personal Data Privacy

Gizlilik Politikası
Son kullanici li̇sans sözleşmesi̇ (EULA)
Kullanım Koşulları
Tanımlama Bilgileri
Parker-Hannifin Corporation ve her bir i
ştiraki ile bağlışirketi (hep birlikte "Parker") istihdam ilişkilerinin (istihdam öncesi, istihdam sırasında ve istihdam sonrasındaki faaliyetler dahil) ve diğer üçüncüşahıs ilişkilerinin (müşteriler, tedarikçiler, distribütörler, iş ortakları, danışmanlar ve diğer üçüncüşahıslar) yönetimi ve idaresi için bazı Kişisel Verileri (aşağıda tanımlandığı gibi) toplamaktadır. Parker'ın faaliyetlerinin küresel yapısı nedeniyle Kişisel Veriler, ilk toplandıkları yerin dışında, ulusal sınırların ötesi de dahil olmak üzere bir veya daha fazla Parker mahalline ihraç edilebilir.

 

Parker, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupa Birliğinin ("Genel Veri Koruma Yönetmeliği" olarak anılan 2016/679 sayılı AB Yönetmeliği dahil) ve Parker'ın faaliyette bulunduğu diğer ülkelerin veya bölgelerin kanunları da dahil olmak üzere Kişisel Verilerin toplanması, kullanılması, aktarılması ve elde tutulması ile ilgili tüm geçerli kanun ve yönetmeliklere uymayı taahhüt etmektedir.


1.0        AMAÇ

Parker'ın çalışanlarına ve kendisiyle iş ilişkisine sahip olduğu üçüncüşahıslara Parker'ın Kişisel Verileri toplama, kullanma, aktarma ve elde tutma ilkelerini bildirmektir.


2.0        KAPSAM

Bu Politika, Parker tarafından alınan veya toplanan tüm Kişisel Veriler için geçerlidir. Bu Politikaya uyulduğundan emin olmaktan dünya çapındaki tüm Parker çalışanları sorumludur. Bu Politikanın ihlali halinde yapılması gerekenler için aşağıdaki Madde 3.4.9'a bakın.


3.0        POLİTİKA

3.1        TANIMLAR

  •          •  "Veri Sahibi", Kişisel Verilerin sahibi olan herhangi bir yaşayan bireydir.
  •          •  "Kişisel Veriler" verilerin kendisinden veya başka bilgiler veya veriler ile bağlantılı verilerden tanımlanan veya tanımlanabilen bir Veri Sahibi ile ilgili veriler anlamına gelmektedir. Kişisel Veri örnekleri ad, kimlik numarası, internet protokol adresi, tanımlama bilgisi belirleyici, e-posta adresi ve daha fazlasını içermektedir.
  •          •  "İşle“İşlendi veya “İşleniyor" Kişisel Verileri içeren her türlüçevrimiçi ve çevrimdışı faaliyet anlamına gelmektedir ve örneğin kopyalama, dosyalama ve bir veritabanına girme gibi faaliyetleri içermektedir.
  •          •  "Hassas Veriler" ırk veya etnik köken, genetik veriler, biyometrik veriler (bir şahsın tanımlanması için), siyasi veya sendika bağlantısı, dini veya felsefi inançlar, sağlık veya cinsel yaşam ile ilgili Kişisel Verilerdir.


3.2        GİZLİLİK KALKANI İLKELERİNE UYUM

AB-ABD Gizlilik KalkanıÇerçevesi (ve İsviçre-ABD Gizlilik KalkanıÇerçevesi), ABD şirketlerinin Kişisel Verilerin Amerika Birleşik Devletleri'ne aktarılmasında yeterli korumaya ilişkin gereksinimleri karşılamasını sağlayan bir dizi veri koruma ilkesi belirtmektedir. Gizlilik Kalkanıİlkeleri hakkındaki bilgiler ve Parker-Hannifin Corporation’ın Gizlilik Kalkanıİlkelerine uyumunun belgelendirmesine https://www.privacyshield.gov adresinden ulaşılabilir.


3.3        VERİLERİN EN AZA İNDİRİLMESİ VE ELDE TUTULMASI

Sadece meşru bir iş nedeniyle gereken veya geçerli kanun veya yönetmelikler tarafından gerekli görülen ("Amaç") Kişisel Veriler toplanmalı ve işlenmelidir. Kişisel Verilerin Amacı sona erdiğinde veya artık ilişkili olmadığı takdirde Kişisel Veriler, ilgili Kayıtların Tutulması ve Korunması Yönetmelikleri dikkate alınarak silinmelidir (1.04). Kayıtların Tutulması ve Korunması Yönetmeliğinde (1.04) belirtilen ilgili sürenin ötesinde Kişisel Verilerin herhangi bir şekilde tutulması belgelenmeli ve belirtilen sürenin ötesinde tutulmasının gerekçesi açıkça belirtilmelidir.


3.4        KİŞİSEL VERİ TOPLAMA VE İŞLEME BİLDİRİSİ

3.4.1    İstihdam İle İlgili Kişisel Veriler

Parker, Kişisel Verileri istihdam öncesi, istihdam sırasında ve istihdam sonrası ilişkilerin yönetimi ve idaresi amaçları doğrultusunda toplar ve kullanır. Kişisel Veriler; kiralama faaliyetleri, genel iş gücü yönetimi (aşağıda detaylı açıklanmaktadır), Parker tesislerinde ve Parker bilişim sistemlerinde güvenlik idaresi için ve Parker'ın müşterileri, tedarikçileri ve diğer üçüncüşahıslarla ilişkilerini sürdürmesi için gerektiği kadarıyla kullanılmaktadır. Genel iş gücü yönetimi örneğin zaman ve katılım takibi, bordro, aracılık, hizmetlerin ve çalışanlara ve onlara bağımlı kişilere ve lehtarlarına yönelik diğer hakların temini ve idaresi; iş performansı ve yetenek yönetimi, şirket adres defterlerinin ve dizinlerinin üretimi, iletişim sistemlerinin yönetimi, eğitim ve personel gelişimi, şirket araçları, cep telefonları, bilgisayarlar ve seyahat ve işe gidiş geliş hizmetleri gibi şirket kaynaklarının temin edilmesi ve kullanımının izlenmesi, acil iletişim bilgilerinin yönetimi ve devlet raporlama gereksinimlerinin karşılanmasını içermektedir. Bazıülke veya bölgelerdeki Parker çalışanları için Kişisel Verilerin İşlenmesi ile ilgili ek bilgilerin sunulduğu özel bildirimler düzenlenebilir.

 

Parker, Hassas Verileri sadece çalışanlarına uzlaşılan hizmetlerin ve faydaların sunulması veya devlet raporlama gereksinimlerine uygunluk için gerektiği kadarıyla saklayacaktır. Parker, daima her türlü Hassas Verinin toplanmasının ve İşlenmesinin sınırlı olmasını ve bu işlemlerin işbu Politika ve geçerli kanun çerçevesinde yapılmasını temin eder.

 

3.4.2    ÜçüncüŞahıslara Ait Kişisel Veriler

Parker, potansiyel müşterileri ve tedarikçileri, mevcut ve geçmişteki müşterileri ve tedarikçileri, distribütörleri, iş ortakları, danışmanları, müşavirleri ve diğer üçüncüşahıslar ile ilgili Kişisel Verileri siparişlerin işlenmesi ve yerine getirilmesi, müşteri hizmetleri faaliyetleri, Parker ürünleri, hizmetleri veya idaresi için malzeme, mal veya hizmetlerin temin edilmesi, garanti ve taleplerin yönetimi, pazarlama ve devlet raporlama ve kayıt gereksinimlerinin karşılanması gibi meşru iş amaçları için toplar ve kullanır. Parker tarafından toplanan Kişisel Veriler genel olarak ad, işveren, iş unvanı ve iletişim bilgileri gibi iş iletişim bilgilerinden oluşur ve sadece işbu Politika ve geçerli kanunlarla tutarlı bir şekilde kullanılır. Ender durumlar haricinde üçüncüşahısların hiçbir Hassas Verisi tutulmaz veya İşlenmez ve bunların tutulduğu veya işlendiği durumlarda, kesinlikle geçerli kanunlara uyulur ve açık ve şeffaf bir bildirime dayanılarak Veri Sahibinin açık onayı alınır. Bu Politika bağlamında "üçüncüşahıslar" Parker ile istihdam öncesi, istihdam ve istihdam sonrası ilişkilere sahip kişilerin aile fertlerini, bağımlılıklarını veya acil iletişim kişilerini içermez.

 

3.4.3     Parker Çevrimiçi Araçları tarafından Toplanan Kişisel Veriler

Bir Parker ağını veya sosyal medya sitesini her ziyaret ettiğinizde veya bir Parker uygulamasını veya taşınabilir cihaz uygulamasını kullandığınızda (hep birlikte "Parker Çevrimiçi Hizmetleri") Parker, Kişisel Verilerinizi toplamak için teknolojiyi kullanabilir. Parker'in Parker Çevrimiçi Hizmetleriyle Kişisel Verileri toplamasının ve kullanımının detayları Parker'ın Çevrimiçi Hizmetlere ilişkin Gizlilik Politikasında ve ilgili Kullanım Koşullarında bulunabilir ve Tanımlama Bilgileri hakkındaki bilgiler www.parker.com adresindeki web sayfasının alt kısmındaki "Gizlilik Politikası" bağlantısına tıklanarak bulunabilir.


3.4.4     Seçenek

Parker, her bir Veri Sahibine Kişisel Verilerinin (i) bir üçüncüşahsa açıklanıp açıklanmaması veya (ii) asıl amacının veya izin verilen amacın dışında başka bir amaç için kullanılıp kullanılmamasını seçme (seçimini iptal etme) fırsatını vermektedir. Ancak seçimin iptal edilmesi halinde istihdam ile ilgili Kişisel Veriler için Parker'ın, bordro gibi hizmetler dahil olmak üzere bazı hizmetleri veya imkânları sunamayacağına dikkat edilmelidir. Seçimi iptal etmenin çeşitli yollarınıöğrenmek için lütfen aşağıdaki Madde 3.5'te belirtildiği gibi Parker ile iletişime geçin.


3.4.5     Başkalarına (ÜçüncüŞahıslara) Devir

Parker, Kişisel Verileri Parker'ın acentesi veya iş ortağı olarak hareket eden bir veya daha çok üçüncüşahsa, bu tür her üçüncüşahsın Parker ile (i) devredilen Kişisel Verilerin sadece Parker'ın izin verdiği ve Veri Sahibinin onayıyla veya Parker'ın meşru iş amacıyla tutarlı sınırlı ve özel amaçlar için İşlenebilmesini taahhüt ettikleri bir sözleşmeyi imzalamaları ve (ii) işbu Politikada gerekli görülen ile aynı seviyede koruma sağlamayı kabul etmeleri halinde devredebilir.

 

Kişisel Verilerin bir üçüncüşahıs tarafından yetkisiz bir biçimde kullanıldığına ilişkin Parker'ın bilgisinin bulunması halinde Parker, izinsiz kullanımıönlemek veya durdurmak için makul ve uygun adımları atacaktır. Parker, üçüncüşahıslara yaptığı devir işlemlerinde karşılaşabileceği olası yükümlülüğünün bilincinde olduğu için devredilen Kişisel Verileri alan Parker üçüncüşahıs tedarikçilerinin tamamı dikkatle seçilmekte ve izlenmektedir.

 

Parker, Kişisel Verileri bununla sınırlı olmamak kaydıyla Parker'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki küresel merkezi dahil olmak üzere ülkeler arasında da devredebilir. Parker, devredilen Kişisel Verilerin gizliliğini ve mahremiyetini korumayı taahhüt etmektedir ve bu tür devirlerde AB-ABD (ve İsviçre-ABD) Gizlilik KalkanıÇerçevesine uyum da dahil yeterli güvenlik ve koruma önlemlerini uygulamaktadır.


3.4.6
     Güvenlik

Parker, Kişisel Verileri kaybolma, yanlış kullanılma, izinsiz erişim, açıklanma, değiştirilme ve imha edilmeye karşı korumak için makul önlemleri almaktadır. Bu önlemler, örneğin çevrimiçi bilişim sistemleri için parola korumalarını, Kişisel Verilere erişimin sınırlandırılmasını ve bilgisayar korsanlığı yoluyla veya başka bir şekilde izinsiz erişime karşı korumak için elektronik güvenlik önlemlerinin uygulanmasını içermektedir. Parker ayrıca veri tabanı ekipmanlarına veya Kişisel Verilerin basılı kopyalarına izinsiz erişimi önlemek için fiziksel güvenlik sağlamaktadır.


3.4.7     Veri Bütünlüğü

Parker, Kişisel Verilerin tutarlı, eksiksiz, güncel ve İşlemenin amacına uygun olmasını ve toplandığı veya Veri Sahibinin izin verdiği amaç ile tutarlı bir şekilde kullanılmasını temin etmek için makul adımlar atmaktadır.


3.4.8     Erişim

Parker, talep edilmesi halinde Veri Sahiplerine kendileri hakkındaki Kişisel Verilere makul erişim ve yanlış ya da eksik Kişisel Verileri düzeltme, değiştirme veya silmeleri için makul imkân sunacaktır. Personel güvenliği soruşturmalar, şikayet takibatları, kurumsal yeniden düzenlenme durumlarında veya erişime izin vermenin sağlıklı bir yönetimi engelleyeceği durumlarda çalışanların erişimi sınırlandırılabilir.


3.4.9
     Müracaat, Yaptırım ve Yükümlülük

Parker, bu Politikaya uyulduğunu doğrulamak için gizlilik uygulamalarıüzerinde uyum denetimleri yürütecektir. Parker ile işçi-işveren ilişkisinde bulunan şahıslar için bu Politikaya uyulmaması iş akdinin feshine varabilecek disiplin işlemlerine yol açabilecektir. Parker ile sözleşmeye dayalı ilişkileri bulunan üçüncüşahıslar için sözleşmeye dayalı ilişkinin koşullarına uyulmaması Parker'ın ilgili ilişkiyi feshetmesine yol açabilir.

 

Parker'ın AB-ABD Gizlilik KalkanıÇerçevesine (ve İsviçre-ABD Gizlilik KalkanıÇerçevesine) katılımı ABD Federal Ticaret Komisyonunun denetimine ve yaptırımlarına tabidir.

 

Parker, gizlilik ve Kişisel Verilerin kullanımı ile ilgili her türlüşikayeti çözmeyi taahhüt etmektedir. Veri Sahiplerinin bu Politika veya Parker'ın Kişisel Verileri toplaması ve/veya kullanması ile ilgili her türlü soruyu veya şikayeti aşağıdaki 3.5. Maddede belirtildiği gibi Parker'a göndermeleri rica edilmektedir.


3.4.10   Anlaşmazlıkların Çözülmesi

Parker'ın Kişisel Verileri toplaması ve/veya kullanması ile ilgili her türlü soru veya şikayet aşağıdaki 3.5. Maddede belirtildiği gibi Parker'a yönlendirilmelidir. Parker, her türlü soruyu cevaplandırmaya ve her türlüşikayeti çözmeye gayret edecektir. Veri Sahibi ile Parker arasında çözülemeyen şikayetler ve sorular için Parker, AB Veri Koruma Yetkilileri, İsviçre Federal Veri Koruma ve Bilişim Komiseri veya ilgili veri gizlilik makamı ile işbirliğinde bulunmayı taahhüt etmektedir. Bazı durumlarda Veri Sahibi bağlayıcı tahkime müracaat edebilir. Parker, Gizlilik Kalkanı uyumu hakkında Federal Ticaret Komisyonunun kesin ve bağlayıcı yargı salahiyetini kabul etmektedir.


3.5
       İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bu Politika ile ilgili sorular veya yorumlar aşağıdaki şekilde Parker'a sunulmalıdır:

 

Parker-Hannifin Corporation

Attn: Legal Department

6035 Parkland Boulevard

Cleveland, Ohio 44124 ABD

 

veya e-posta yoluyla: dataprivacy@parker.com

 

3.6        BU POLİTİKADAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Bu Politikada zaman zaman Gizlilik Kalkanıİlkelerinin ve diğer geçerli kanunların ilkeleriyle tutarlı bir şekilde değişiklik yapılabilir. Bu tür her türlü değişiklik hakkında uygun bildirimde bulunulacaktır.

 

4.0        BAŞVURU KAYNAKLARI

Tanımlama Bilgileri hakkında Parker'ın Çevrimiçi Hizmetlere ilişkin Gizlilik Politikasına ve ilgili Kullanım Koşullarına atıfta bulunulmaktadır ve bu belgeler www.parker.com adresinde, ana sayfanın alt kısmındaki "Gizlilik Politikası" (veya başka dildeki tercümesi) bağlantısına tıklanarak bulunabilir.

 

Ayrıca Parker'ın Kayıt Tutma ve Koruma Yönetmeliğine (1.04) atıfta bulunulmaktadır.

 

ABD Hükümeti Tarafından Finanse Edilen İşletmeler ile Faaliyette Bulunan Parker Kuruluşları için Ek Koşullar (herhangi bir Müşteri Diliminde)

 

Federal Tedarik Yönetmeliği (FAR) 52.204-21 (Kapsam Dahilindeki Yüklenici Bilişim Sistemlerinin Temel Güvenliği), Savunma Federal Tedarik Yönetmeliği (DFARS) 204.73 (Kapsam Dahilindeki Savunma Bilgilerinin ve Siber Vaka Raporlarının Güvenliği), DFARS 252.204-7012 (Kapsam Dahilindeki Savunma Bilgilerinin ve Siber Vaka Raporlarının Güvenliği) ve Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsünün (NIST) Özel Yayını (SP) 800-171 bu kuruluşlar için geçerlidir. ABD Hükümeti tarafından finanse edilen herhangi bir işletme ile faaliyette bulunan tüm Parker kuruluşları bu FAR, DFARS ve NIST koşullarından kendi durumlarına uygun olanları incelemeli ve bunlara uymalıdır.

 

Son güncelleme tarihi: Mayıs 2018

 

Kisisel veri gizliligi - download