Områdeinformasjon

Det kan hende at denne personvernerklæringen («Personvernerklæringen») endres fra tid til annen.  Vi kommer ikke nødvendigvis til å melde fra om endringer, så sørg for at du besøker denne siden med jevne mellomrom for å lese gjennom personvernerklæringen på nytt. Dermed kan du være sikker på at du er klar over eventuelle endringer.    I enkelte land og avhengig av aktuell lovgivning kan det hende at vi melder spesifikt fra om signifikante endringer, f.eks. endringer som har innvirkning på omfanget av personlig informasjon vi behandler om deg.  Vi kan gjøre dette ved å publisere en iøynefallende merknad om slike endringer på startsiden til dette nettstedet før vi implementerer endringene, eller ved å sende deg et varsel om endringene på e-post.  Hvis vi trenger ytterligere samtykke fra deg for å kunne behandle den personlige informasjonen din, kan det hende at vi ber om samtykke til det utvidede behandlingsomfanget av den personlige informasjonen.    

Nettsteder som drives av tredjeparter og er knyttet til Parker-tjenester (definert i bruksvilkårene), har andre retningslinjer, og Parker Corporation og Parker-selskapene kan ikke holdes ansvarlige for personvernpraksisen til slike operatører av andre nettsteder.  Du bør gå nøye gjennom deres personvernerklæringer før du bruker slike nettsteder. 

Samtykke

Hvis du velger å sende inn tekniske eller andre forespørsler vedrørende Parker-tjenestene eller produkter og produktstøttetjenester som leveres av Parker Corporation og Parker-selskapene (definert i bruksvilkårene) og er tilgjengelige via dette nettstedet, henter vi inn enkel personlig informasjon om deg.  Dette skjer for eksempel på sider som inkluderer Parker-tjenestene, «Kontakt oss»-sidene (deriblant skjemaet om generelle forespørsler) og «Direktechat»-funksjonen. I tillegg skjer det (ved behov blir du bedt om samtykke) på sider som bruker informasjonskapsler til å skreddersy e-poster med produktinformasjon som interesserer deg fra dette nettstedet.   Dette er forklart nærmere i denne personvernerklæringen. Se spesielt delene «Direktechat», «Informasjonskapsler» og «Skreddersydde e-poster til markedsføringsformål» i bruksvilkårene).

Når du bruker en Parker-tjeneste, samtykker du i at Parker Corporation og Parker-selskapene kan samle inn og bruke den personlige informasjonen som er nevnt i denne personvernerklæringen, til det spesifikke formålet som er knyttet til den Parker-tjenesten du bruker.  I tillegg bør du være oppmerksom på at det kan legges andre berettigelser enn samtykke til grunn for innhenting og bruk av personlig informasjon.     

Du må ikke bruke dette nettstedet eller oppgi personlig informasjon via dette nettstedet med mindre du samtykker i at den personlige informasjonen din overføres av Parker Corporation og Parker-selskapene ut av landet du bor i (inkludert Det europeiske økonomiske fellesskap, hvis relevant).  Dette er forklart nærmere i denne personvernerklæringen. Se spesielt delene «Overføring av personlig informasjon utenfor lokale land» nedenfor.  I tillegg bør du være oppmerksom på at det kan legges andre berettigelser enn samtykke til grunn for overføring av personopplysninger.

Du bør spesielt se informasjonen om dataoverføringer som foregår når du bruker «Direktehat».  Du må ikke bruke «Direktechat» med mindre du samtykker i at den personlige informasjonen din overføres av Parker Corporation og Parker-selskapene ut av landet du bor i (inkludert Det europeiske økonomiske fellesskap, hvis relevant), og til:

(i) Parker Corporation og Parker-selskapene, slik at det/de kan svare på forespørsler fra deg (avhengig av hvilke Parker-tjenester og produkter og/eller produktstøttetjenester du er interessert i), og

(ii) leverandører som driver «Direktechat».  I tillegg bør du være oppmerksom på at det kan legges andre berettigelser enn samtykke til grunn for overføring av personopplysninger.         

I enkelte land og avhengig av aktuell lovgivning kan det hende at du blir bedt om å merke av for at du godtar denne personvernerklæringen, og at du samtykker i metodene som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Du kan selvfølgelig velge å få informasjon om Parker-tjenestene og produkter og/eller produktstøttetjenester per telefon i stedet for via dette nettstedet.  Du finner telefonnumrene du kan ringe, i «Kontakt oss»-delen på dette nettstedet. 

 

Personlig og ikke-personlig informasjon

Personlig informasjon er informasjon som identifiserer deg som enkeltperson, eller som kan brukes til å identifisere deg.

Ikke-personlig informasjon er informasjon som ikke avslører hvem du er.  Vi kan komme til å samle inn, bruke og tilgjengeliggjøre ikke-personlig informasjon for ethvert lovlig formål.  Se i tillegg «Aggregering og anonymisering av data» nedenfor.

Hva slags personlig informasjon samles inn?

Det følgende er personlig informasjon som det kan hende at blir samlet inn fra deg gjennom dette nettstedet. Dette er imidlertid ikke en fullstendig liste.

 • Navn, stillingstittel og kontaktinformasjon (deriblant e-postadressen og telefonnummeret du bruker i jobbsammenheng), bedriften du er ansatt i, og landet du holder til i.
 • Detaljer om produkter og produktstøttetjenester du er spesielt interessert i. Dette er basert på hvordan du bruker dette nettstedet, samt preferansene dine (se «Skreddersydde e-poster til markedsføringsformål» nedenfor).
 • Arkiver over eventuell korrespondanse vi har med deg, deriblant arkiver over «Direktechat»-økter (se «Direktechat» nedenfor).
 • Opplysninger som er relevante for hvordan bedriften du er ansatt i, betaler for produkter og tjenester fra oss. Eksempler på dette kan være navnet ditt på et kredittkort du bruker i jobbsammenheng (se «Bestilling» nedenfor).

Du må ikke oppgi personlige kontakt- eller betalingsopplysninger eller personlig informasjon som er relatert til deg som enkeltindivid eller privatperson.  Parker Corporation og Parker-selskapene ønsker bare å samle inn kontaktopplysninger for bedriften du jobber i, samt betalingsopplysninger som er relatert til bedriftens betalingssystemer.   

 

Tilgjengeliggjøring og bruk av personlig informasjon

For å kunne ha et tilbud som bedre dekker dine behov, kan det hende at personlig informasjon du oppgir mens du bruker, eller som innhentes fra at du bruker, Parker-tjenestene, brukes, oppbevares eller deles av de relevante Parker-selskapene som opererer i landet du holder til i, med Parker Corporation og andre Parker-selskaper.  Dette kan for eksempel gjøres for å tilgjengeliggjøre tjenester som er tilknyttet produkter, tjenester, innhold og annonsering (avhengig av Parker-tjenestene) for produkter og produktstøttetjenester som kan være av interesse for deg, eller for å svare på jobbsøknader som er sendt inn via en Parker-tjeneste.   Det kan også hende at personlig informasjon deles med Parker Corporation og Parker-selskapene for å forenkle deres bruk av personlig informasjon for alle formål som er beskrevet i denne personvernerklæringen, og for å muliggjøre gruppetjenester for hele gruppen – hvis dette er relevant og forespurt av deg.   

I tillegg kan Parker Corporation og alle Parker-selskapene bruke personlig informasjon til følgende formål (dette er ikke en fullstendig liste):

 • Varsle deg per e-post om endringer i denne personvernerklæringen som har innvirkning på omfanget av personlig informasjon vi behandler om deg
 • Tilby produktstøttetjenester
 • Skreddersy e-postmeldinger med direktemarkedsføring om produkter og produktstøttetjenester som er av interesse for deg i forretningssammenheng (se «Skreddersydde e-poster til markedsføringsformål» nedenfor)
 • Svare på eventuelle spesifikke forespørsler eller henvendelser fra deg, deriblant via direkte nettbasert chat (se «Direktechat» nedenfor) og via skjemaet for generelle forespørsler på «Kontakt oss»-sidene
 • Så langt det kreves for korrekt administrering av hele grupper, deriblant utpeking av leverandører på gruppenivå
 • Ved behov som en del av eventuelle restruktureringer i Parker eller relevante Parker-selskaper og deres forretninger eller aktiva eller som en del av et eventuelt salg av Parker eller relevante Parker-selskaper eller deres aktiva.

Personlig informasjon om deg kan bli delt med agenter, distributører og andre personer i forsyningskjeden til Parker Corporation og alle Parker-selskapene for å gjøre det mulig å tilgjengeliggjøre produkter og produktstøttetjenester for deg.  Den kan også deles med leverandører av juridiske og andre profesjonelle tjenester samt med leverandører og underleverandører som brukes til å levere tjenester på vegne av Parker Corporation og Parker-selskapene, for eksempel (dette er ikke en fullstendig liste) leverandører av tjenester relatert til e-postmarkedsføring, leverandører som driver «Direktechat»-funksjonen, og leverandører av datalagrings- og sikkerhetskopieringstjenester. 

Det kan også hende at personlig informasjon om deg blir oppgitt:

 • ved rettsordrer eller ved forespørsler om samarbeid fra politimyndigheter eller andre myndighetsorganer, for å fastsette eller utøve juridiske rettigheter, ved forsvar mot juridiske søksmål, ved behov som oppstår i forbindelse med ansvarlig bedriftsadministrasjon, eller som ellers er påkrevd eller tillatt under gjeldende lov og/eller forskrifter
 • hvis det er nødvendig for å overholde relevant lovgivning, for å identifisere eller opprette søksmål mot noen som kanskje ikke overholder bruksvilkårene og tjenestevilkårene våre, for å fremtvinge eller håndheve noen av brukeravtalene våre eller for å beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til Parker Corporation og Parker-selskapene, deres kunder, ansatte, leverandører eller andre samt hvis tilgjengeliggjøring av slik informasjon er formålstjenlig i forbindelse med tiltak relatert til undersøkelser av, forhindring av eller søksmål relatert til ulovlig aktivitet, mistenkt svindel eller andre ugjerninger, for å samarbeide med politimyndigheter
 • til kjøpere som en del av eventuelle restruktureringer i Parker Corporation eller Parker-selskapene og deres forretninger eller aktiva eller som en del av et eventuelt salg av Parker Corporation eller Parker-selskapene eller deres aktiva
 • til kredittkortleverandører hvis dette er relevant for betalingsmetoden du har valgt å bruke for produktene eller tjenestene våre (se «Bestilling» nedenfor)
 • til eventuelle andre formål som er påkrevd eller tillatt ved lov 

Parker Corporation og Parker-selskapene vil ikke selge, handle med eller leie ut personlig informasjon til andre (med unntak av i de ovennevnte tilfellene ved salg og restrukturering). 

Overføring av personlig informasjon utenfor lokale land

Parker Corporation og Parker-selskapene er deler av en global gruppe med selskaper, og Parker-tjenestene har brukere fra hele verden.  All informasjon du oppgir, eller som samles inn når du bruker dette nettstedet og Parker-tjenestene, kan overføres ut av landet du bor i, til servere som ligger utenfor landet der informasjonen ble lagt inn, og slik informasjon kan bli brukt, oppbevart og behandlet utenfor landet der den ble lagt inn. Dette avhenger imidlertid av aktuell lovgivning.  Dette kan omfatte overføringer til Parker Corporation, alle Parker-selskapene, til agenter, distributører og andre personer i forsyningskjeden deres samt til leverandører og underleverandører som brukes til å utføre funksjoner på deres vegne.

Brukere som bor i EU, bør være spesielt oppmerksomme på at den personlige informasjonen deres vil overføres til land eller områder utenfor EØF.  Parker Corporation og Parker-selskapene jobber for å sikre at sikkerheten som brukes for personlig informasjon som behandles i slike andre land eller områder, er tilstrekkelig i henhold til gjeldende lovgivning.

Som beskrevet over bør du være oppmerksom på at det kan legges andre berettigelser enn samtykke til grunn for overføring av personlig informasjon.  Der det er aktuelt, kan det for eksempel avtales kontraktsmessig beskyttelse som har til hensikt å sikre tilstrekkelig vern av personlig informasjon i samsvar med aktuell lovgivning.    

 

Samsvar med Safe Harbor-programmet

Per datoen denne personvernerklæringen ble skrevet, er Parker Hannifin Corporation registrert hos U.S.-EU Safe Harbor Framework og U.S.-Swiss Safe Harbor Framework som bestemt av U.S. Department of Commerce vedrørende innsamling, bruk og oppbevaring av personlig informasjon fra medlemsland i EU og Sveits. Parker Hannifin Corporation har sertifisert at de overholder personvernprinsippene i Safe Harbor-programmet hva gjelder varsling, valg, videre overføring, sikkerhet, dataintegritet, tilgang og håndheving. Du finner mer informasjon om Safe Harbor-programmet og kan se sertifiseringen av Parker Hannifin Corporation på http://www.export.gov/safeharbor/.

Bestilling

Det kan hende at Parker-tjenesten gir deg muligheten til å bestille produkter fra Parker Corporation og Parker-selskapene.  Når du legger inn en bestilling via en Parker-tjeneste, blir kredittkortinformasjonen du oppgir, sendt i et sikkert format via sikker serverprogramvare (SSL) som krypterer informasjonen. Kredittkortinformasjonen din blir selvfølgelig sendt til kredittkortinstitusjonen for behandling. 

Fremgangsmåte for å få kopier av og oppdatere den personlige informasjonen din

Hvis du tror at noe av informasjonen vi har om deg, er feil eller ufullstendig, kan du kontakte det Parker-selskapet som driver i landet du bor i (se «Kontakt oss»-opplysningene over).  Du må utføre noen trinn for å forsøke å korrigere eller oppdatere eventuell informasjon etter behov og i samsvar med aktuell lovgivning. 

I visse tilfeller og avhengig av aktuell lovgivning kan det hende at du har krav på å få utlevert kopier av personlig informasjon vi har om deg, enten gratis eller for en liten, lovbestemt avgift (se «Kontakt oss»-detaljene i bruksvilkårene).  Du kan kontakte Parker-selskapet som driver i landet du holder til i, hvis du ønsker flere opplysninger.  I visse land må forespørsler sendes skriftlig per post, faks eller e-post.  Hvis du kommer med en muntlig forespørsel per telefon, kan det hende at du blir bedt om å gjenta den skriftlig.

Lokale representanter (hvis relevant)

I enkelte land og avhengig av aktuell lovgivning kan det finnes én eller flere juridiske personer som Parker-selskapet i landet du holder til i, har utnevnt som «Ansvarlige» personer for den personlige informasjonen vi samler inn gjennom dette nettstedet, og som blir behandlet for og på vegne av Parker-selskapet i landet du holder til i.  Du kan få en fullstendig og oppdatert liste over alle juridiske personer som fungerer som databehandlere og er utnevnt som «Ansvarlige» personer, kostnadsfritt ved å henvende deg til Parker-selskapet i ditt land (se «Kontakt oss»-opplysningene over).

 

Aggregering og anonymisering av data

Parker Corporation og Parker-selskapene kan bruke viss informasjon som hentes inn fra Parker-tjenestene, til å sette sammen anonymiserte, aggregerte demografiske data om brukere, salg, trafikkmønstre og relatert nettstedsinformasjon, for eksempel hvilke sider på nettstedet som brukes oftest (se også «IP-adresser» i bruksvilkårene).  Parker Corporation og Parker-selskapene kan bruke den informasjonen som et hjelpemiddel ved utvikling, levering og forbedring av produkter, tjenester, innhold og annonsering. Hvis slike data gjøres tilgjengelig for tredjepart, vil de ikke inneholde informasjon som kan brukes til å identifisere enkeltpersoner.  Slike data kan også brukes til statistisk analyse og administrasjon, deriblant trendanalyse, utføring av aktuarielt arbeid, spesialtilpasning av produkter og tjenester, risikovurdering og analyse av kostnader og utgifter forbundet med produktene og produktstøttetjenestene til Parker Corporation og Parker-selskapene.

Vi kan komme til å bruke informasjonskapsler til å opprette brukerprofiler under pseudonymer for markedsførings- og markedsundersøkelsesformål, samt for å justere nettstedene våre til brukernes behov. Bruksprofilene blir ikke slått sammen med personlig informasjon om innehaveren av pseudonymet, og informasjonen blir ikke brukt til å identifisere brukeren av nettstedene våre.  Du finner mer informasjon om administrering av informasjonskapsler under «Informasjonskapsler».

 

Stedsbaserte tjenester

Noen stedsbaserte tjenester krever personlig informasjon for å fungere.  Parker Corporation og Parker-selskapene kan komme til å samle inn, bruke og dele nøyaktige plasseringsdata, deriblant den geografiske sanntidsplasseringen til datamaskinen eller enheten din, for å levere stedsbaserte tjenester.  Slike plasseringsdata samles inn anonymt på en måte som gjør at du ikke kan identifiseres personlig, og brukes av Parker Corporation og Parker-selskapene til å tilgjengeliggjøre og forbedre stedsbaserte produkter og tjenester. Parker Corporation og Parker-selskapene kan for eksempel komme til å dele geografiske plasseringer med programleverandører når du melder deg på plasseringstjenestene.

Sikkerhet

Parker Corporation og Parker-selskapene ønsker å sikre tryggheten til systemene og nettverkene sine og vil forsøke å beskytte all personlig informasjon eller andre opplysninger eller informasjon du oppgir ved bruk av Parker-tjenestene. Som også er tilfellet for alle andre operatører av nettsteder, kan vi dessverre ikke garantere at alle data eller annen informasjon som sendes via Internett, holdes trygge.   Du må ikke oppgi personlig informasjon via dette nettstedet med mindre du godtar sikkerhetsimplikasjonene som finnes ved Internett.

Personvernerklæring