Privacy beleid

 

Privacybeleid

Dit privacybeleid (het 'privacybeleid') kan van tijd tot tijd wijzigen. We brengen u niet noodzakelijkerwijs op de hoogte van deze wijzigingen. Bezoek deze pagina daarom periodiek om het privacybeleid opnieuw te lezen, zodat u op de hoogte blijft van alle wijzigingen. In sommige landen en afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, worden belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld met betrekking tot de reikwijdte van de persoonlijke gegevens die we over u verwerken, specifiek onder uw aandacht gebracht. Hiervoor kunnen we een kennisgeving van dergelijke wijzigingen op een opvallende plaats op de startpagina van deze website plaatsen voorafgaand aan het implementeren van de wijzigingen of u via e-mail een kennisgeving van de wijzigingen sturen. Als we extra toestemming van u nodig hebben voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens, kunnen wij u zo nodig vragen om in te stemmen met de gewijzigde reikwijdte van de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Voor websites die worden beheerd door derde partijen en die verband houden met Parker services (gedefinieerd in de gebruiksvoorwaarden geldt een ander beleid. Parker Corporation en de Parker organisaties zijn dus niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van dergelijke andere sitebeheerders. U moet het beleid van deze sites zorgvuldig lezen voordat u ze gebruikt.

Toestemming

Als u technische of andere vragen stelt over Parker services of producten en productondersteunende services van Parker Corporation en de Parker organisaties (gedefinieerd in de gebruiksvoorwaarden die beschikbaar zijn via deze website, verzamelen we algemene persoonlijke gegevens over u. Dit gebeurt, bijvoorbeeld op pagina's met de Parker services, op de pagina 'Contact' en ook het bijbehorende 'Formulier voor algemene vragen', de optie 'Live Chat' en (afhankelijk van uw toestemming zo nodig) op pagina's die gebruik maken van cookies om e-mails af te stemmen op productinformatie op deze website die interessant voor u is.   Dit wordt meer in detail uitgelegd in dit privacybeleid, zie in het bijzonder 'Live Chat', 'Cookies' en 'Doelgerichte marketingmails' in de gebruiksvoorwaarden.

 

Door gebruik van een Parker service stemt u in met de inzameling en het gebruik door Parker Corporation en de Parker organisaties van de persoonlijke informatie die vermeld staat in dit privacybeleid en voor het specifieke doel van de Parker service die u wilt gebruiken. Houd er bovendien rekening mee dat zij uw persoonlijke gegevens in bepaalde gevallen mogelijk zonder uw toestemming mogen verzamelen en gebruiken.

 

Gebruik deze website niet of verstrek geen persoonlijke informatie via deze website tenzij u ermee instemt dat Parker Corporation en de Parker organisaties uw persoonlijke gegevens buiten uw eigen land (waaronder buiten de Europese Economische Ruimte, indien van toepassing) doorgeven. Dit wordt meer in detail uitgelegd in dit privacybeleid, zie in het bijzonder 'Overdracht van persoonlijke informatie buiten lokale landen' hieronder. Houd er bovendien rekening mee dat zij uw persoonlijke gegevens in bepaalde gevallen mogelijk zonder uw toestemming mogen overdragen.

 

Uw aandacht wordt specifiek gevestigd op gegevensoverdrachten die plaatsvinden als u 'Live Chat' gebruikt. Gebruik 'Live Chat' niet tenzij u ermee instemt dat uw persoonlijke gegevens buiten uw eigen land (waaronder buiten de Europese Economische Ruimte, indien van toepassing) worden doorgegeven aan:

(i) Parker Corporation en de Parker organisaties zodat zij kunnen reageren op uw vragen (afhankelijk van in welke Parker services en producten en/of productondersteunende services u interesse hebt), en

(ii) providers die 'Live Chat' beheren. Houd er bovendien rekening mee dat zij uw persoonlijke gegevens in bepaalde gevallen mogelijk zonder uw toestemming mogen overdragen.         

 

Bovendien kunt u in bepaalde landen en afhankelijk van de toepasselijke wetgeving worden gevraagd om een vakje aan te vinken en zodoende te bevestigen dat u dit privacybeleid aanvaardt en dat u akkoord gaat met de voorwaarden in dit privacybeleid.

 

U kunt uiteraard ook telefonisch informatie krijgen over Parker services en producten en/of productondersteunende services in plaats van via deze website. Zie 'Contact' op deze website voor onze telefoongegevens. 

 

Persoonlijke informatie en niet-persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie is informatie die u als individu identificeert of op basis waarvan u kunt worden geïdentificeerd.

Niet-persoonlijke informatie is informatie die uw identiteit niet onthult. We mogen niet-persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en openbaren voor wettelijke doeleinden. Zie bovendien 'Anonimisering en samenvoeging van gegevens' hieronder.

Welke persoonlijke informatie kan worden verzameld?

De volgende persoonlijke informatie (dit is geen uitputtende lijst) kan via deze website over u worden verzameld:

 • uw naam, functietitel en contactgegevens (waaronder uw zakelijke e-mailadres en zakelijke telefoonnummer), de naam van het bedrijf van uw werkgever en uw land;
 • informatie over producten en productondersteunende services die interessant voor u zijn op basis van uw gebruik van deze website en uw voorkeuren (zie 'Doelgerichte marketingmails' hieronder);
 • transcripten van communicatie met u, waaronder transcripten van 'Live Chat'-sessies (zie 'Live Chat' hieronder); en
 • gegevens over de betaalmethode van het bedrijf van uw werkgever voor onze producten en services, zoals de naam op uw kredietkaart van het bedrijf (zie 'Bestellen' hieronder).

Geef geen persoonlijke contact- of betaalinformatie of andere persoonlijke informatie die betrekking heeft op uw persoonlijke hoedanigheid. Parker Corporation en de Parker organisaties willen alleen zakelijke contact- en betaalinformatie verzamelen die betrekking heeft op de betalingsfaciliteiten van het bedrijf van uw werkgever.

 

Openbaarmaking en gebruik van persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie die u verstrekt bij het gebruik van of die wordt afgeleid uit uw gebruik van Parker services kan door de Parker organisaties in uw land worden gebruikt, bewaard of gedeeld met Parker Corporation en de andere Parker organisaties om u beter van dienst te zijn. Dit doen we bijvoorbeeld om u services te bieden in verband met producten, services, informatie en marketing, afhankelijk van de Parker services, producten en productondersteunende services die interessant voor u zijn of om te reageren op sollicitaties die worden ingediend via een Parker Service. Uw persoonlijke informatie mag ook worden gedeeld met Parker Corporation en de Parker organisaties om hun gebruik van uw persoonlijke gegevens te vergemakkelijken voor alle doelen die beschreven staan in dit privacybeleid en om in groepsverband services aan te bieden, indien van toepassing en op uw verzoek.

 

Bovendien mogen Parker Corporation en alle Parker organisaties uw persoonlijke informatie gebruiken voor de volgende doeleinden (dit is geen uitputtende lijst):

 • om u via e-mail op de hoogte te brengen van wijzigingen aan dit beleid die invloed hebben op de reikwijdte van de persoonlijke gegevens die we over u verwerken;
 • om productondersteunende services te leveren;
 • om hun directe marketing via e-mail af te stemmen op producten en productondersteunende services die interessant voor u zijn in uw hoedanigheid van vertegenwoordiger van het bedrijf van uw werkgever (zie 'Doelgerichte marketingmails ' hieronder);
 • om te reageren op specifieke verzoeken of vragen, onder andere via live online chat (zie 'Live Chat' hieronder) en via de pagina's 'Formulier voor algemene vragen' en 'Contact';
 • voor zover nodig voor het groepsbrede management waaronder aanstelling van vertegenwoordigers op groepsniveau; en
 • zo nodig, in het kader van een herstructurering van Parker of Parker organisaties en hun bedrijfsactiviteit of activa, of in het kader van een verkoop van Parker of Parker organisaties of hun activa.

 

Uw persoonlijke informatie kan worden gedeeld met vertegenwoordigers, verdelers en andere personen in de toevoerketen van Parker Corporation en alle Parker organisaties om de levering van producten en productondersteunende services aan u te vergemakkelijken. Deze kan worden gedeeld met verstrekkers van wettelijke of andere professionele services en met vertegenwoordigers en onderaannemers die zijn aangesteld om taken uit te voeren namens Parker Corporation en de Parker organisaties, zoals (dit is geen uitputtende lijst) verstrekkers van e-mailmarketingservices; verstrekkers van de optie 'Live Chat' en verstrekkers van voorzieningen voor gegevensopslag en -back-up.

 

Uw persoonlijke informatie kan ook worden onthuld:

 • naar aanleiding van een gerechtelijk bevel of een verzoek om medewerking van een wetshandhavings- of andere overheidsinstantie; om wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen; om juridische claims te verdedigen of zo nodig voor verantwoorde corporate governance of zoals anderszins vereist of toegestaan door toepasselijke wetten en/of regelgeving;
 • zoals nodig om te voldoen aan de wet, om juridische stappen te bepalen of te ondernemen tegen iemand die mogelijk onze gebruiks- en servicevoorwaarden schendt, om de voorwaarden van onze gebruikersovereenkomsten af te dwingen of toe te passen of om de rechten, eigendom of veiligheid te beschermen van Parker Corporation en de Parker organisaties, hun klanten, personeel, leveranciers of anderen, of als openbaarmaking passend is in het kader van inspanningen om onderzoek te doen naar of actie te ondernemen met betrekking tot illegale activiteiten, vermoedelijke fraude of ander wangedrag of om deze praktijken te voorkomen; om samen te werken met wetshandhavingsinstanties;
 • aan kopers in het kader van een herstructurering van Parker Corporation of de Parker organisaties en hun bedrijfsactiviteit of activa, of in het kader van een verkoop van de Parker Corporation of de Parker organisaties of hun activa;
 • aan kredietkaartmaatschappijen indien dit is relevant voor uw gekozen betaalmethode voor onze producten en services (zie 'Bestellen' hieronder); en
 • zoals mogelijk wordt vereist of toegelaten door de wet.

 

Parker Corporation en de Parker organisaties verkopen, verhandelen of verhuren uw persoonlijke gegevens niet aan anderen (behalve in de bovenstaande verkoop- en herstructureringsscenario’s).

Overdracht van persoonlijke informatie buiten lokale landen

Parker Corporation en de Parker organisaties maken deel uit van een wereldwijde bedrijvengroep en de Parker services hebben gebruikers over de hele wereld. In overeenstemming met de toepasselijke wet, kanalle informatie die u verstrekt of die wordt verzameld door uw gebruik van deze website en de Parker services worden overgedragen buiten uw eigen land, aan servers buiten het land waar de informatie is ingevoerd, en kan deze worden gebruikt, opgeslagen en verwerkt buiten het land waar deze werd ingevoerd. Dit omvat mogelijk overdrachten aan Parker Corporation, alle Parker organisaties; aan vertegenwoordigers, verdelers en andere personen in hun toevoerketen; en aan vertegenwoordigers en onderaannemers die zijn geselecteerd om namens hen taken uit te voeren.

 

In het bijzonder gebruikers in de Europese Unie moeten er rekening mee houden dat hun persoonlijke informatie zal worden overgedragen aan landen of gebieden buiten de Europese Economische Ruimte. Als uw persoonlijke informatie in andere landen of gebieden wordt verwerkt, trachten Parker Corporation en de Parker organisaties ervoor te zorgen dat de bescherming die op uw persoonlijke informatie wordt toegepast? in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving.

 

Zoals hierboven vermeld, moet u er rekening mee houden dat uw persoonlijke informatie mogelijk zonder uw toestemming door hen zal worden doorgegeven. In voorkomend geval kunnen contractuele beschermingen worden voorzien met het oog op een adequate bescherming van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

Naleving van Safe Harbor

Op de datum van dit privacybeleid is Parker Hannifin Corporation aangesloten bij het Amerikaans-Europese Safe Harbor Framework en het Amerikaans-Zwitserse Safe Harbor Framework zoals vastgesteld door het Amerikaanse Ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens uit de lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland. Parker Hannifin Corporation heeft verklaard dat het zich schikt naar de privacyprincipes van Safe Harbor in verband met kennisgeving, keuze, overdracht, beveiliging, gegevensintegriteit, toegang en handhaving. Voor meer informatie over het Safe Harbor-programma en de certificering van Parker Hannifin Corporation kunt u terecht op http://www.export.gov/safeharbor/.

Bestellen

Via de Parker services kunt u producten van Parker Corporation en de Parker organisaties bestellen. Als u een bestelling plaatst met behulp van een Parker Service, wordt kredietkaartinformatie die u invoert, in een beveiligde indeling doorgegeven met behulp van veilige serversoftware (SSL) die deze informatie versleutelt. Uiteraard wordt uw kredietkaartinformatie voor verwerking aan de kredietkaartmaatschappij doorgegeven.

Hoe krijg ik een kopie van mijn persoonlijke informatie en hoe kan ik mijn persoonlijke informatie bijwerken?

Als u meent dat bepaalde informatie die we over u hebben onjuist of onvolledig is, neemt u contact op met de Parker organisatie in uw land (zie 'Contact' hierboven).  Deze zal de nodige stappen ondernemen om de informatie te corrigeren of bij te werken zoals nodig en in overeenstemming met de toepasselijke wet.

In sommige gevallen en afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, hebt u mogelijk recht op een kopie van uw persoonlijke gegevens, hetzij gratis of tegen een kleine vergoeding (zie 'Contact' in de gebruiksvoorwaarden.  Neem contact op met de Parker organisatie in uw land voor meer informatie. In bepaalde landen moeten verzoeken schriftelijk per post, fax of e-mail worden ingediend. Als u een mondeling verzoek indient per telefoon, kunt u gevraagd worden om dit schriftelijk te bevestigen.

Plaatselijke vertegenwoordigers (indien van toepassing)

In sommige landen en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, kunnen een of meer entiteiten door de Parker organisatie in uw land worden aangesteld als 'verantwoordelijke' personen voor het verwerken voor en namens de Parker organisatie in uw land van de persoonlijke informatie die via deze website over u wordt verzameld. U kunt via de Parker organisatie in uw land gratis een compleet en bijgewerkt overzicht krijgen van alle entiteiten die als gegevensverwerkers optreden en aangesteld zijn als 'verantwoordelijke' personen, indien van toepassing (zie 'Contact' hierboven).

 

Anonimisering en samenvoeging van gegevens

Parker Corporation en de Parker organisaties gebruiken mogelijk bepaalde informatie die wordt verzameld bij gebruik van de Parker services om geanonimiseerde geaggregeerde demografische gegevens te verzamelen over hun gebruikers, verkoop, verkeerspatronen en andere gerelateerde site-informatie, zoals welke pagina's van deze website het vaakst worden gebruikt (zie ook 'IP-adressen' in de gebruiksvoorwaarden. Parker Corporation en de Parker organisaties kunnen die informatie gebruiken om hun producten, services, informatie en marketing te ontwikkelen, leveren en verbeteren. Als deze informatie aan derde partijen wordt overgedragen, wordt geen persoonlijk identificerende informatie doorgegeven. Die gegevens kunnen ook worden gebruikt voor statistische analyse en beheer, waaronder analyse van trends, opstelling van statistieken, afstemming van producten en services, risico-evaluatie en analyse van kosten en baten in verband met producten en productondersteunende services van Parker Corporation en de Parker organisaties.

 

We kunnen gebruik maken van cookies om onder pseudoniemen gebruikersprofielen te creëren voor marketingdoeleinden en marktonderzoek en om onze websites aan de wensen van onze gebruikers aan te passen. De gebruikersprofielen worden niet samengevoegd met persoonlijke informatie over de houder van het pseudoniem en de informatie wordt niet gebruikt om de gebruiker van onze websites te identificeren. Zie Cookies voor meer informatie over het beheer van uw cookies.

 

Locatiegebonden services

Voor sommige locatiegebonden services hebben we uw persoonlijke informatie nodig. Parker Corporation en de Parker organisaties kunnen locatiegebonden gegevens verzamelen, gebruiken en delen, waaronder de real-time geografische locatie van uw computer of apparaat, om locatiegebonden services te verstrekken. Deze locatiegebonden gegevens worden anoniem verzameld in een vorm die u niet persoonlijk identificeert en worden door Parker Corporation en de Parker organisaties gebruikt om locatiegebonden producten en services te verstrekken en verbeteren. Zo kunnen Parker Corporation en de Parker organisaties uw geografische locatie delen met applicatieproviders als u zich inschrijft voor hun lokale services.

Beveiliging 

Parker Corporation en de Parker organisaties trachten de veiligheid van hun systemen en netwerken te verzekeren en streven ernaar om persoonlijke informatie of andere gegevens of informatie die u verstrekt bij gebruik van de Parker services, te beschermen. Evenmin als andere websitebeheerders kunnen we helaas niet verzekeren dat alle gegevens en andere informatie die u via internet verstrekt, wordt beveiligd. Verstrek geen persoonlijke gegevens via deze website tenzij u de veiligheidsgevolgen van deze online activiteit aanvaardt.

 

Privacybeleid