Sivuston tiedot

Tämä tietosuojakäytäntö ("Tietosuojakäytäntö") voi muuttua ajoittain.  Emme välttämättä tuo muutoksia tiedoksesi, joten ole hyvä ja käy tällä sivustolla säännöllisesti lukemassa tämä Tietosuojakäytäntö varmistaaksesi, että olet tietoinen kaikista muutoksista. Joissakin maissa voidaan sovellettavan lain mukaisesti tuoda joitakin muutoksia erityisesti tiedoksesi. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi ne, jotka vaikuttavat siihen, miten laajasti käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi.  Voimme tehdä näin ilmoittamalla näkyvästi kyseisistä muutoksista tämän Verkkosivuston aloitussivulla ennen muutoksen toimeenpanoa tai lähettämällä sinulle ilmoituksen muutoksesta sähköpostitse.  Jos tarvitsemme sinulta ylimääräisen suostumuksen henkilökohtaisten tietojesi käsittelyä varten, saatamme pyytää suostumuksen henkilökohtaisten tietojesi käsittelyn laajuuden muutokseen oleellisilta osin.    

Kolmannen osapuolen ylläpitämillä ja Parker-palveluihin liittyvillä verkkosivustoilla (jotka on määritelty Käyttöehdoissa) on erilaiset käytännöt, eivätkä Parker Corporation ja Parker-organisaatiot ole vastuussa muiden sellaisten verkkosivustoja ylläpitävien osapuolten tietosuojakäytännöistä.  Sinun tulisi lukea tietosuojakäytännöt ennen näiden muiden sivustojen käyttöä. 

Suostumus

Jos haluat tehdä teknisiä tai muita kyselyjä Parker-palveluista tai Parker Corporationin ja Parker-organisaatioiden tuotteista ja tuotetukipalveluista, (nämä tuotteet ja palvelut on määritelty Käyttöehdoissa) , jotka ovat saatavilla tämän Verkkosivuston kautta, keräämme matalan tason henkilökohtaisia tietoja sinusta.  Näin käy esimerkiksi sivuilla, joihin sisältyvät Parker-palvelut, "Yhteystietomme"-sivuilla, mukaan lukien "Yleinen tiedustelulomake", "Live Chat"-toiminnossa ja (tarvittaessa suostumuksesi vaativilla) sivuilla, jotka käyttävät evästeitä tällä Verkkosivustolla sinua kiinnostavista tuotteista kertovien sähköpostiviestien räätälöintiin.   Tämä selitetään yksityiskohtaisemmin Tietosuojakäytännössä, katso erityisesti “Live Chat”, “Evästeet” ja “Räätälöidyt markkinointisähköpostit”  Käyttöehdoissa).

 

Käyttämällä Parker-palveluita annat suostumuksesi Parker Corporationille ja Parker-organisaatioille tässä Tietosuojakäytännössä mainittujen henkilökohtaisten tietojen keräämiseen ja käyttöön pyytämääsi Parker-palvelua varten.  Huomioi lisäksi mahdolliset muut perustelut kuin suostumus, jota se/ne noudattavat voidakseen kerätä ja käyttää henkilökohtaisia tietojasi.     

 

Älä käytä tätä Verkkosivustoa äläkä anna henkilökohtaisia tietojasi tämän Verkkosivuston kautta, jos et halua Parker Corporationin ja Parker organisaatioiden siirtävän henkilökohtaisia tietojasi kotimaasi ulkopuolelle (mukaan lukien asianmukaisella tavalla Euroopan talousalueen ulkopuolelle).  Tämä asia selitetään yksityiskohtaisemmin Tietosuojakäytännössä, katso erityisesti “Henkilökohtaisten tietojen siirtäminen sijaintimaiden ulkopuolelle” jäljempänä.  Huomioi lisäksi mahdolliset muut perustelut kuin suostumus, jota se/ne noudattavat voidakseen siirtää henkilökohtaisia tietojasi.

 

Sinua pyydetään kiinnittämään huomiosi erityisesti tietosiirtoihin, jotka tapahtuvat, kun käytät “Live Chatia”.  Älä valitse “Live Chatin" käyttöä, jos et suostu henkilökohtaisten tietojesi siirtämiseen kotimaasi ulkopuolelle (mukaan lukien olennaisilta osin Euroopan talousalueen ulkopuolelle) seuraaville toimijoille:

(i) Parker Corporation sekä Parker-organisaatiot, jotta se/ne voivat vastata kyselyihisi (riippuen siitä, kenen tuotteista/tuotetukipalveluista olet kiinnostunut), ja

(ii) toimittajat, jotka ylläpitävät “Live Chat”-palvelua.  Huomioi lisäksi mahdolliset muut perustelut kuin suostumus, jota se/ne noudattavat voidakseen siirtää henkilökohtaisia tietojasi.         

 

Lisäksi joissakin maissa ja riippuen sovellettavasta laista sinua voidaan pyytää merkitsemään hyväksyntäsi tälle Tietosuojakäytännölle ja tässä Tietosuojakäytännössä määritellyille toimintatavoille.

 

Voit tietenkin saada tietoja Parker-palveluista ja -tuotteista ja -tuotetukipalveluista suoraan puhelimitse tämän Verkkosivuston sijasta.  Katso puhelinyhteystiedot tältä Verkkosivustolta kohdasta "Yhteystietomme". 

 

Henkilökohtaiset tiedot ja ei-henkilökohtaiset tiedot

Henkilökohtaiset tiedot ovat tietoja, jotka erottavat sinut yksilönä tai joiden perusteella sinut voidaan tunnistaa.

Ei-henkilökohtaiset tiedot ovat tietoja, jotka eivät paljasta henkilöllisyyttäsi.  Voimme kerätä, käyttää ja julkaista ei-henkilökohtaisia tietoja mihin tahansa lainmukaiseen tarkoitukseen.  Katso lisäksi “Tietojen anonymisointi ja kokoaminen jäljempänä.

Mitä Henkilökohtaisia tietoja voidaan kerätä

Seuraavia henkilökohtaisia tietoja (tämä ei ole täydellinen luettelo) voidaan kerätä sinulta tämän Verkkosivuston kautta:

 • nimesi, ammattinimikkeesi ja yhteystietosi (mukaan lukien työsähköpostiosoitteesi ja -puhelinnumerosi), työnantajayrityksesi ja kotimaasi,
 • lisätietoja tämän Verkkosivuston käyttöön ja valintoihisi perustuen sinua erityisesti kiinnostavista tuotteista ja tuotetukipalveluista (katso “Räätälöidyt markkinointisähköpostiviestit” jäljempänä),
 • tallenteita kanssasi käymistämme tietojenvaihdoista, mukaan lukien “Live Chat”-istunnoista (katso “Live Chat” jäljempänä ja
 • tietosi työnantajayrityksesi maksutavasta liittyen tuotteisiimme tai palveluihimme, kuten nimesi siinä muodossa, jossa se on kirjattu yritysluottokorttiisi (katso “Tilaaminen” jäljempänä).

Älä anna henkilökohtaisia yhteys- tai maksutietoja tai mitään henkilökohtaisia tietoja, jotka liittyvät sinuun yksityishenkilönä.  Parker Corporation ja Parker-organisaatiot haluavat kerätä vain yritysyhteystietojasi ja maksutietojasi, jotka liittyvät työnantajayrityksesi maksutapoihin.   

 

Henkilökohtaisten tietojen julkaiseminen ja käyttö

Jotta sinua voitaisiin palvella entistä paremmin, Parker-palveluita käyttäessäsi antamasi tai sinulta kerättyjä tietoja voidaan käyttää, säilyttää tai jakaa olennaisissa, kotimaassasi toimivissa Parker-organisaatioissa Parker Corporationin ja muiden Parker-organisaatioiden kanssa.  Näin voisi käydä, jos sinulle esimerkiksi on tarkoitus tarjota palveluita liittyen tuotteisiin, palveluihin, sisältöön ja mainontaan, riippuen Parker-palveluista, sinua kiinnostavista tuotteista ja tuotetukipalveluista tai vastauksena Parker-palveluiden kautta lähetettyihin työhakemuksiin.   Henkilökohtaisia tietojasi voidaan jakaa myös Parker Corporationin ja Parker-organisaatioiden kanssa, minkä tarkoituksena on helpottaa sen/niiden omaa henkilökohtaisten tietojesi käyttöä kaikkiin tässä Tietosuojakäytännössä määriteltyihin tarkoituksiin sekä mahdollistaa ryhmien laajuisien ryhmänsisäisien palvelujen varustamisen pyyntöjesi mukaisella tavalla olennaisilta osin.   

 

Lisäksi Parker Corporation ja Parker-organisaatiot voivat käyttää henkilökohtaisia tietojasi seuraaviin tarkoituksiin (tämä luettelo ei ole täydellinen):

 • ilmoittamaan sinulle sähköpostitse tämän Käytännön muutoksista, jotka vaikuttavat käsittelemiemme henkilökohtaisten tietojesi laajuuteen,
 • tarjoamaan tuotetukipalveluita,
 • räätälöimään sen/niiden suoria markkinointisähköpostiviestejä sinua työssäsi erityisesti kiinnostavista tuotteista ja tuotetukipalveluista (katso “Räätälöidyt markkinointisähköpostiviestit ” jäljempänä),
 • vastatakseen mihin tahansa tekemääsi erityiseen pyyntöön tai tiedusteluun, mukaan lukien verkkopohjaisten pikaviestikeskustelujen (katso “Live Chat” jäljempänä) ja "Yhteystietomme"-sivulla olevan "Yleisen tiedustelulomakkeen" kautta tehtyihin pyyntöihin tai tiedusteluihin,
 • tarvittavassa laajuudessa riittävään ryhmien laajuisien hallintaan, mukaan lukien toimittajien nimeäminen ryhmätasolla ja
 • tarvittaessa osana Parkerin tai asiaankuuluvien Parker-organisaatioiden ja sen/niiden liiketoiminnan tai omaisuuden uudelleenjärjestelyä tai osana Parkerin tai olennaisten Parker-organisaatioiden tai sen/niiden omaisuuden myyntiä.

 

Henkilökohtaisia tietojasi voidaan jakaaParker Corporationin ja Parker-organisaatioiden asiamiesten, jakelijoiden ja muiden toimitusketjussa olevien henkilöiden kanssa, minkä tarkoituksena on helpottaa tuotteiden ja tuotetukipalveluiden toimittamista sinulle.  Henkilökohtaisia tietojasi voidaan jakaa laki- ja muiden ammattilaispalveluiden tarjoajien sekä Parker Corporationin ja Parker-organisaatioiden puolesta toimivien toimittajien ja aliurakoitsijoiden kanssa. Tällaisia ovat (tämä luettelo ei ole täydellinen) sähköpostimarkkinointipalveluiden toimittajat, “Live Chat”-toimintoa ylläpitävät toimittajat sekä tietovarastointia ja -tallennusta tarjoavat toimittajat. 

 

Henkilökohtaisia tietojasi voidaan myös paljastaa:

 • oikeusistuimen määräyksestä tai lainvalvojien tai muun hallinnollisen viraston pyynnöstä, lainmukaisten oikeuksien vahvistamiseksi tai harjoittamiseksi, oikeushaasteita vastaan puolustautumiseksi, välttämättömänä toimena vastuullisen hallinnon toteuttamiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä sovellettavia lakeja ja/tai sääntöjä noudattaen,
 • silloin, kun on lain mukaan välttämätöntä toimia niin, käyttö- ja palveluehtojamme vastaan rikkovien tunnistamiseksi tai oikeustoimien aloittamiseksi näitä vastaan, minkä tahansa käyttäjäsopimustemme ehtojen valvomiseksi tai soveltamiseksi tai Parker Corporationin ja Parker-organisaatioiden, sen/niiden asiakkaiden, henkilökunnan, toimittajien tai muiden toimijoiden oikeuksien, omaisuuden tai turvallisuuden suojelemiseksi tai, kun jakaminen on asianmukaista ja liittyy yrityksiin tutkia, estää tai toimia mitä tahansa laitonta toimintaa, epäiltyä petosta tai muuta väärinkäytöstä vastaan, lainvalvojien kanssa yhteistyössä toimimiseksi,
 • ostajille osana Parkerin Corporationin tai Parker-organisaatioiden ja sen/niiden liiketoiminnan tai omaisuuden uudelleenjärjestelyä tai osana Parker Corporationin tai Parker-organisaatioiden tai sen/niiden omaisuuden myyntiä,
 • luottokorttien tarjoajille, jos se on asiaankuuluvaa tietoa valitsemallesi maksutavalle tuotteistamme ja palveluistamme (katso “Tilaaminen” jäljempänä), ja
 • ja muissa tapauksissa, kun laki niin vaatii tai sallii sen. 

 

Parker Corporation ja Parker-organisaatiot eivät myy, kauppaa tai vuokraa henkilökohtaisia tietojasi muille (paitsi edellä mainituissa myynti- ja uudelleenjärjestelytilanteissa). 

Henkilökohtaisten tietojen siirrot sijaintimaiden ulkopuolelle 

Parker Corporation ja Parker-organisaatiot ovat osa maailmanlaajuista yritysjoukkoa, ja Parker-palveluilla on käyttäjiä ympäri maailmaa.  Sovellettavaa lakia noudattaen mitkätahansa tiedot, jotka annat tai jotka kerätään, kun käytät tätä Verkkosivustoa ja Parker-palveluita, voidaan välittää kotimaasi ulkopuolelle, muissa maissa sijaitseville palvelimille, joille tiedot kirjattiin, ja tietoja voidaan käyttää, tallentaa ja käsitellä muualla kuin maassa, jossa ne kirjattiin.  Tähän jakamiseen saattavat sisältyä siirrot Parker Corporationille, kaikille Parker-organisaatioille, sen/niiden asiamiehille, jakelijoille ja muille sen/niiden toimitusketjussa oleville henkilöille sekä toimittajille ja aliurakoitsijoille, jotka suorittavat toimintoja sen/niiden puolesta.

 

Erityisesti Euroopan unionin alueella toimivien käyttäjien tulisi huomioida, että heidän henkilökohtaisia tietojaan siirretään Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin ja alueille.  Parker Corporation ja Parker-organisaatiot pyrkivät varmistamaan, että näissä muissa maissa käsiteltyjen henkilökohtaisten tietojesi suoja on riittävä ja sovellettavan lain mukainen.

 

Kuten edellä on todettu, huomioi, että suostumuksen lisäksi on mahdollisesti olemassa muitakin oikeutuksia, joita Parker Corporation ja Parker-organisaatiot noudattavat henkilökohtaisten tietojesi siirtämiseksi.   Esimerkiksi tarvittaessa sopimussuojat voidaan ottaa käyttöön tarkoituksena varmistaa riittävä suoja henkilökohtaisille tiedoillesi sovellettavan lain mukaisesti.    

 

Safe harbor -sääntöjenmukaisuus

Tämän Tietosuojakäytännön kirjoittamisen hetkellä Parker Hannifin Corporation kuuluu Yhdysvaltain ja EU:n sekä Yhdysvaltain ja Sveitsin välisten Safe Harbor Framework -ohjelmien piiriin. Ohjelmien alulle panijana on toiminut Yhdysvaltain kauppaministeriö, ja ne kattavat henkilökohtaisten tietojen keräämisen, käytön ja säilyttämisen Euroopan unionin jäsenmaista ja Sveitsistä. Parker Hannifin Corporation on varmistanut, että se noudattaa Safe Harbor -tietosuojaperiaatteita ilmoituksista, valinnoista, eteenpäin välittämisestä, tietosuojasta, tietojen koskemattomuudesta, pääsystä ja toimeenpanosta. Jos haluat tietää enemmän Safe Harbor -ohjelmasta ja tarkastella Parker Hannifin Corporationin sertifiointia, mene osoitteeseen http://www.export.gov/safeharbor/.

Tilaaminen

Parker-palvelu voi antaa sinun tehdä tilauksia Parker Corporationin ja Parker-organisaatioiden tuotteista.  Kun teet tilauksen käyttäen Parker-palvelua, antamasi luottokorttitiedot siirretään varmennetussa muodossa käyttämällä tietoverkkosalausprotokollaa (SSL), joka muuntaa tämän tiedon epäluettavaan muotoon. Luottokorttitietosi välitetään tietenkin luottokorttiyritykseen tietojen käsittelyä varten. 

Henkilökohtaisten tietojen kopioiden hankkiminen ja niiden päivittäminen

Jos uskot, että jotkin tietomme sinusta ovat epätarkkoja tai puutteellisia, ota yhteyttä kotimaassasi toimivaan Parker-organisaatioon (katso edeltä "Yhteystietomme").  Se pyrkii vaiheittain korjaamaan tai päivittämään tarvittaessa kaikki tiedot sovellettavan lain mukaisesti. 

Joissakin tapauksissa ja riippuen sovellettavasta laista olet ehkä oikeutettu saamaan kopioita henkilökohtaisista tiedoistasi joko maksutta tai pientä lakimääräistä maksua vastaan (katso "Yhteystietomme" Käyttöehdoista).  Lisätietoja varten ole hyvä ja ota yhteyttä kotimaassasi toimivaan Parker-organisaatioon.  Joissakin maissa pyynnöt pitää tehdä kirjoittamalla postitse, faksilla tai sähköpostilla.  Jos teet suullisen pyynnön puhelimitse, sinua saatetaan pyytää toistamaan se kirjallisesti.

Paikalliset edustajat (olennaisilta osin)

Joissakin maissa ja riippuen sovellettavasta laista voi olla yksi tai useampia entiteettejä, jotka kotimaassasi toimiva Parker-organisaatio on osoittanut "Vastuullisiksi" henkilöiksi ja jotka huolehtivat sinulta tämän Verkkosivuston kautta kerätyistä henkilökohtaisista tiedoista, joita se/ne käsittelevät kotimaassasi olevaa Parker-organisaatiota varten ja sen puolesta.  Täydellinen ja ajanmukainen luettelo kaikista tietojenkäsittelijänä toimivista ja "Vastuullisiksi" henkilöiksi nimetyistä entiteeteistä on asianmukaisesti saatavilla maksutta kotimaasi Parker-organisaatiosta (katso "Yhteystietomme" edellä).

 

Tietojen anonymisointi ja kokoaminen 

Parker Corporation ja Parker-organisaatiot saattavat käyttää joitain Parker-palveluista kerättyjä tietoja kootakseen anonymisoituja yhteen koottuja demografiatietoja käyttäjistään, myynnistään, liikennevirroistaan ja niihin liittyvistä sivustotiedoista, kuten tämän Verkkosivuston useimmin käytetyistä sivuista (katso myös “IP-osoitteetKäyttöehdoissa).  Parker Corporation ja Parker-organisaatiot saattavat käyttää kyseisiä tietoja auttaakseen kehittämään, toimittamaan ja parantamaan tuotteitansa, palveluitansa, sisältöänsä ja mainontaansa. Jos näitä tietoja annetaan kolmansille osapuolille, ne eivät sisällä yksilöllisen tunnistuksen mahdollistavia tietoja.  Niitä tietoja voidaan käyttää myös Parker Corporationin ja  Parker-organisaatioidentuotteisiin ja tuotetukipalveluihin liittyviin tilastolliseen analyysiin ja hallinnointiin, mukaan lukien trendianalyysiin, aktuaarityön läpivientiin, tuotteiden ja palveluiden räätälöintiin, riskien arviointiin sekä kustannus- ja maksuanalyysiin.

 

Saatamme käyttää Evästeitä luodaksemme salanimien alaisia käyttäjäprofiileja markkinointiin ja markkinatutkimustarkoituksiin sekä muokataksemme verkkosivustojamme käyttäjiemme tarpeisiin. Käyttöprofiileja ei yhdistetä salanimen haltijan henkilökohtaisten tietojen kanssa, eikä tietoja käytetä Verkkosivustojemme käyttäjän tunnistamista varten. Katso Evästeet, jos haluat lisätietoja Evästeidesi hallinnasta.

 

Paikannuspohjaiset Palvelut

Jotkin paikannuspohjaiset palvelut edellyttävät henkilökohtaisia tietojasi, jotta ominaisuus voi toimia.  Pystyäkseen tarjoamaan paikannuspohjaisia palveluja Parker Corporation ja Parker-organisaatiot voivat kerätä, käyttää ja jakaa tarkkoja paikannustietoja, mukaan lukien tietokoneesi tai laitteesi reaaliaikaisen maantieteellisen sijainnin.  Nämä paikannustiedot kerätään anonyymisti sellaisessa muodossa, josta sinua ei henkilökohtaisesti tunnisteta, ja sitä käyttävät Parker Corporation ja Parker-organisaatiot tarkoituksenaan tarjota ja parantaa paikannuspohjaisia tuotteitaan ja palveluitaan. Esimerkiksi Parker Corporation and the Parker organizations voivat jakaa maantieteellisen sijainnin sovellustarjoajien kanssa, kun valitset niiden paikannuspalvelun.

Turvallisuus

Parker Corporation ja Parker-organisaatiot pyrkivät varmistamaan järjestelmiensä ja verkostojensa turvallisuuden sekä ponnistelevat kaikkien Parker-palveluiden käytön aikana antamiesi henkilökohtaisten tai muiden tietojen suojelemiseksi. Valitettavasti, kuten kaikki muutkin verkkosivustojen ylläpitäjät, emme voi taata, että kaikki tiedot tai muut Internetin kautta välitettävät tiedot ovat turvattuja. Ole hyvä äläkä anna henkilökohtaisia tietojasi tämän Verkkosivuston kautta paitsi, jos hyväksyt verkossa toimimiseen liittyvät turvallisuusseuraamukset.

 

 

Sivuston tiedot