Fortrolighedspolitik

 

See Our Personal Data Privacy Policy

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Denne politik ("Politik om beskyttelse af personlige oplysninger") kan ændres fra tid til anden.  Vi vil ikke nødvendigvis gøre dig opmærksom på disse ændringer, så besøg denne side regelmæssigt for at genlæse denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger for at sikre, at du er opmærksom på eventuelle ændringer.    I visse lande og afhængig af gældende lov kan du blive gjort opmærksom på betydelige ændringer, f.eks. ændringer, der angår omfanget af de personlige oplysninger om dig, som vi behandler.  Vi kan gøre dette ved tydeligt at opslå en meddelelse om sådanne ændringer på dette websteds landingsside, før ændringerne foretages, eller ved at underrette dig om ændringerne via e-mail.  Hvis vi behøver yderligere tilladelser fra dig til behandling af dine personlige oplysninger, kan vi anmode om dit samtykke til det ændrede omfang af behandlingen af ​​dine personlige oplysninger som relevant.    

Websteder, som drives af tredjeparter, og som er tilknyttet til Parker-tjenester (defineret i Vilkår for brug), vil have forskellige politikker, og Parker Corporation og  Parker-organisationerne er ikke ansvarlige for sådanne webstedoperatørers praksis for beskyttelse af personlige oplysninger.  Du bør læse dem omhyggeligt, før du bruger dette eller andre websteder. 

Samtykke

Hvis du vælger at foretage tekniske eller andre forespørgsler om Parker-tjenester eller -produkter og produktsupporttjenester fra Parker Corporation og Parker-organisationerne (defineret i vilkårene for brug), som er tilgængelige via dette websted, indsamler vi personlige oplysninger på lavt niveau om dig.  Det vil for eksempel ske, på sider, som omfatter Parker-tjenesterne på "Kontakt os”-siderne, herunder formularen "Generelle forespørgsler", på “Livechat”-funktionen og (underlagt din samtykke, hvis påkrævet) på sider, som bruger til at skræddersy e-mails til produktoplysninger på dette websted, som interesserer dig.   Dette er forklaret mere detaljeret i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger, se især "Livechat”, “Cookies” og "Skræddersyede marketing-e-mails” in the Vilkår for brug).

 

Når du bruger en Parker-tjeneste, giver du samtykke til, at Parker Corporation og Parker-organisationerne indsamler og bruger de personlige oplysninger, der er nævnt i denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger, samt specifikt for den Parker-tjeneste, du har anmodet om.  Bemærk desuden, at de kan anvende andre berettigelser end samtykke for indsamling og brug af dine personlige oplysninger.     

 

Du bør ikke bruge dette websted eller afgive dine personlige oplysninger via dette websted, medmindre du giver samtykke til, at oplysningerne videregives af Parker Corporation og Parker-organisationer uden for dit eget land (herunder uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som relevant).  Dette forklares mere detaljeret i denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger, se især "Overførsel af personlige oplysninger uden for lokale lande” nedenfor.  Bemærk desuden, at de kan anvende andre berettigelser end samtykke for overførsel af dine personlige oplysninger.

 

Vær især opmærksom på dataoverførsler, som forekommer, når du bruger "Livechat”.  Du bør ikke bruge "Livechat", medmindre du giver samtykke til, at dine personlige oplysninger overføres uden for dit eget land (herunder uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som relevant) til:

(i) Parker Corporation og Parker-organisationerne, så de kan besvare dine forespørgsler (afhængig af, hvilke af Parkers tjenester og produkter og/eller produktsupporttjenester, du er interesseret i), og

(ii) leverandører, der kører "Livechat".  Bemærk desuden, at de kan anvende andre berettigelser end samtykke for overførsel af dine personlige oplysninger.         

 

Desuden kan du i visse lande og afhængigt af gældende lov blive bedt om at markere et afkrydsningsfelt for at angive, at du accepterer denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger, samt at du giver dit samtykke på de måder, der er angivet i denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

 

Du kan selvfølgelig få oplysninger om Parker-tjenester og produkter og/eller produktsupporttjenester direkte pr. telefon i stedet for via dette websted.  Se oplysningerne under "Kontakt os" på dette websted for at få telefonkontaktoplysninger. 

 

Personlige og ikke-personlige oplysninger

Personlige oplysninger er oplysninger, der identificerer dig som individ, eller som din identitet kan udledes af.

Ikke-personlige oplysninger er oplysninger, som ikke afslører din specifikke identitet.  Vi kan indsamle, bruge og videregive ikke-personlige oplysninger til ethvert lovligt formål.  Se desuden "Anonymisering og aggregering af data"nedenfor.

Hvilke personlige oplysninger kan blive indsamlet

Følgende personlige oplysninger (dette er ikke en endelig liste) kan blive indsamlet fra dig via dette websted:

 • navn, jobtitel og kontaktoplysninger (herunder arbejds-e-mailadresse og -telefonummer), arbejdsgivervirksomhed og land,
 • oplysninger om produkter og produktsupporttjenester, som har særlig interesse for dig baseret på hvordan du bruger dette websted og dine præferencer (se "Skræddersyede marketing-e-mails" nedenfor),
 • registrering af enhver korrespondance, vi har med dig, herunder registrering af "Livechat”-sessioner (se "Livechat" nedenfor), og
 • dine oplysninger som relevant for din arbejdsgivervirksomheds metode til betaling for vores produkter eller tjenester, f.eks. dit navn som det er angivet på dit virksomhedskreditkort (se "Bestilling" nedenfor).

Angiv ikke personlige kontakt- eller betalingsoplysninger eller personlige oplysninger om dig som privatperson.  Parker Corporation og Parker-organisationerne ønsker kun at indsamle dine virksomhedskontaktoplysninger og betalingsoplysninger, som relaterer til din arbejdsgiversvirksomheds betalingsfaciliteter.   

 

Afsløring og brug af personlige oplysninger 

For at yde dig bedre service kan personlige oplysninger, som du angiver under brug af, eller som indsamles via din brug af, Parker-tjenester, blive brugt, opbevaret eller delt af de relevante Parker-organisationer, som opererer i dit land, med Parker Corporation og de øvrige Parker-organisationer.  Dette kunne f.eks. ske for at levere tjenester, som er tilknyttet produkter, tjenester, indhold og annoncering, afhængig af Parker-tjenester, produkter og produktsupporttjenester af interesse for dig, eller for at besvare jobansøgninger, som er indsendt via en Parker-tjeneste.   Dine personlige oplysninger kan også blive delt med Parker Corporation og Parker-organisationerne for at lette deres egen brug af dine personlige oplysninger til alle de formål, som er beskrevet i denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger, samt for at give mulighed for levering af interne gruppetjenester til hele gruppen, som relevant og efter din anmodning.   

 

Parker Corporation og alle Parker-organisationer kan bruge dine personlige oplysninger til følgende formål (dette er ikke en endelig liste):

 • til at give dig besked via e-mail om ændringer af denne politik, som påvirker omfanget af de personlige oplysninger, vi behandler om dig,
 • til at levere produktsupporttjenester,
 • til at skræddersy direkte marketing via e-mail for produkter og produktsupporttjenester af særlig interesse for dig i din forretningskapacitet (se "Skræddersyede marketing-e-mails" nedenfor),
 • til at besvare en specifik anmodning eller forespørgsel, du foretager, herunder via webbaseret livechat (se "Livechat" nedenfor) samt via formularen "Generelle forespørgsler" på siden "Kontakt os",
 • i den udstrækning, det er nødvendigt for adækvat administration på tværs af gruppen, herunder udnævnelse af leverandører på gruppeniveau, og
 • som nødvendigt som del af en omstrukturering af Parker eller relevante Parker-organisationer og deres forretning eller aktiver, eller som del af et salg af Parker eller relevante Parker-organisationer og deres aktiver.

 

Dine personlige oplysninger kan blive delt med agenter, distributører og andre personer i forsyningskæden for Parker Corporation og alle Parker-organisationer for at lette leveringen af produkter og produktsupporttjenester til dig.  Oplysningerne kan deles med udbydere af juridiske og andre professionelle tjenester og med leverandører og underleverandører, som er bibeholdt til at udføre funktioner på vegne af Parker Corporation og Parker-organisationerne, f.eks. (dette er ikke en endelig liste) leverandører af e-mail-marketingtjenester, leverandører, som driver "Livechat"-funktionen, og leverandører af faciliteter til datalagring og sikkerhedskopiering. 

 

Dine personlige oplysninger kan også blive videregivet:

 • som svar på en retskendelse, eller en anmodning om samarbejde fra en retsmyndighed eller en anden offentlig myndighed, til at fastsætte eller udøve juridiske rettigheder, til at forsvare juridiske krav, som nødvendigt for ansvarlig virksomhedsledelse eller som på anden måde krævet eller tilladt i henhold til gældende love og/eller regler,
 • som nødvendigt for at overholde loven, for at identificere eller anlægge sag mod en person, der kan krænke vores betingelser for brug og servicevilkår, for at håndhæve eller anvende bestemmelserne i nogen af ​​vores brugeraftaler, eller for at beskytte rettigheder, ejendom eller sikkerhed for Parker Corporation og Parker-organisationerne, deres kunder, medarbejdere, leverandører eller andre, eller når videregivelse er hensigtsmæssigt i forbindelse med bestræbelser på at undersøge, forebygge eller gribe ind over for ulovlig aktivitet, mistanke om svig eller andre forseelser eller for at samarbejde med de retshåndhævende myndigheder,
 • til købere som del af en omstrukturering af Parker Corporation eller Parker-organisationerne og deres forretning eller aktiver, eller som del af et salg af Parker Corporation eller Parker-organisationerne eller deres aktiver,
 • til kreditkortudbydere hvis relevant for din valgte metode til betaling for vores produkter eller tjenester (se "Bestilling" nedenfor), og
 • som på anden måde krævet eller tilladt i henhold til lovgivningen. 

 

Parker Corporation eller Parker-organisationerne sælger, bytter eller lejer ikke dine personlige oplysninger til andre (undtaget i de salgs- og omstruktureringsscenarier, der er nævnt ovenfor). 

O

verførsel af personlige oplysninger uden for lokale lande 

Parker Corporation og Parker-organisationerne er del af en global gruppe af virksomheder, og Parker-tjenesterne har brugere over hele verden.  Underlagt gældende lov kan alle oplysninger, du angiver, eller som indsamles via din brug af dette websted og Parker-tjenesterne, blive sendt ud af dit eget land til servere uden for det land, hvor oplysningerne blev angivet, og kan bruges, opbevares og behandles uden for det land, hvor de blev angivet.  Dette kan omfatte overførsler til Parker Corporation og alle Parker-organisationer; til agenter, distributører og andre personer i forsyningskæden, samt til leverandører og underleverandører, som er bibeholdt til at udføre funktioner på deres vegne.

 

Især bør brugere med base i EU bemærke, at deres personlige oplysninger vil blive overført til lande og områder uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.  Parker Corporation og Parker-organisationerne tilstræber at sikre, at den beskyttelse, der ydes for dine personlige oplysninger, som behandles i disse andre lande og områder, er tilstrækkelig i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Som angivet ovenfor skal du desuden bemærke, at de kan anvende andre berettigelser end samtykke for overførsel af dine personlige oplysninger.   Hvis det er relevant, kan kontraktlige beskyttelser f.eks. gøres gældende med henblik på at sikre tilstrækkelig beskyttelse af dine personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende lov.    

 

Overholdelse af Safe Harbor

Fra og med datoen for denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger er Parker Hannifin Corporation tilmeldt Safe Harbor-aftalen mellem USA og EU samt Safe Harbor-aftalen mellem USA og Schweiz, som fremsat af USA's handelsministerium angående indsamling, brug og tilbageholdelse af personlige oplysninger fra EU-medlemslande og Schweiz. Parker Hannifin Corporation har attesteret, at de overholder Safe Harbor-bestemmelserne for varsel, valg, videregivelse, sikkerhed, dataintegritet, adgang og håndhævelse. Du kan få mere at vide om Safe Harbor-programmet og se Parker Hannifin Corporations certificering ved at besøge siden http://www.export.gov/safeharbor/.

Bestilling

Parker-tjenesten kan give dig mulighed for at bestille produkter fra Parker Corporation og Parker-organisationerne.  Når du afgiver en bestilling via en Parker-tjeneste, vil de kreditkortoplysninger, du indsender blive overført i et sikret format ved hjælp af SSL (secure server software), som krypterer oplysningerne. Dine kreditkortoplysninger vil naturligvis blive sendt til kreditkortinstitutionen til behandling. 

Sådan indhenter du kopier af dine personlige oplysninger og opdaterer dem

Hvis du mener, at vi ligger inde med unøjagtige eller ufuldstændige oplysninger om dig, kan du kontakte Parker-organisationen i dit land (se oplysningerne under "Kontakt os" ovenfor).  De vil tage skridt til at korrigere eller opdatere alle oplysninger som nødvendigt og i overensstemmelse med gældende lov. 

I visse tilfælde og afhængig af gældende lov kan du være berettiget til få kopier af dine personlige oplysninger enten gratis eller for et mindre lovbestemt gebyr (se "Kontakt os" i Vilkår for brug).  Kontakt Parker-organisationen i dit land for at få yderligere oplysninger.  I visse lande skal forespørgsler foretages skriftligt pr. post, fax eller e-mail.  Hvis du fortager en mundtlig henvendelse pr. telefon, bliver du bedt om at gentage den på skrift.

Lokale repræsentanter (som relevant)

I visse lande og afhængigt af gældende lov, kan der være en eller flere enheder, der er udpeget som "ansvarlige" personer af Parker-organisationen i dit land i forbindelse medde personlige oplysninger, der indsamles fra dig via dette websted, som de behandler for og på vegne af Parker-organisationen i dit land.  En komplet og opdateret liste over alle enheder, der fungerer som databehandlere og er udpeget som "ansvarlige" personer, er tilgængelig gratis hos Parker-organisationen i dit land, som relevant (se "Kontakt os" ovenfor).

 

Anonymisering og aggregering af data

Parker Corporation og Parker-organisationerne kan anvende visse oplysninger indsamlet fra Parker Services til at kompilere anonymiserede, aggregerede demografiske data om brugere, salg, trafikmønstre og relaterede webstedsoplysninger, f.eks. hvilke sider på webstedet der bruges mest (se også "IP-adresser" i Vilkår for brug).  Parker Corporation og Parker-organisationerne kan bruge disse oplysninger til at udvikle, levere og forbedre deres produkter, tjenester, indhold og annoncering. Hvis disse data videregives til tredjeparter, vil de ikke omfatter personligt identificerbare oplysninger.  Disse data kan også anvendes til statistisk analyse og administration, herunder analyse af tendenser, udførelse af aktuarmæssigt arbejde, skræddersyning af produkter og tjenester samt risikovurdering og analyse af omkostninger og afgifter i forhold til produkter og produktsupporttjenester fra Parker Corporation og Parker-organisationerne.

 

Vi kan bruge cookies til at oprette brugerprofiler under pseudonym med henblik på marketing og markedsundersøgelser samt for tilpasse vores websteder til vores brugeres behov . Brugsprofilerne vil ikke blive flettet med personlige oplysninger om indehaveren af ​​pseudonymet, og oplysningerne vil ikke blive brugt til at identificere brugeren af vores websteder.  Se Cookies for at få flere oplysninger om administration af dine cookies.

 

Lokationsbaserede tjenester

Nogle lokationsbaserede tjenester kræver dine personlige oplysninger, for at funktionen kan fungere.  For at levere lokationsbaserede tjenester kan Parker Corporation og Parker-organisationerne indsamle, bruge og dele præcise lokationsdata i realtid, herunder din computer eller enheds geografiske placering.  Disse lokationsdata indsamles anonymt i en form, som ikke identificerer dig personligt, og bruges af Parker Corporation og Parker-organisationerne til at levere og forbedre lokationsbaserede produkter og tjenester. Parker Corporation og Parker-organisationerne kan f.eks. dele geografisk placering med programudbydere, når du tilmelder dig deres lokationstjenester.

Sikkerhed

Parker Corporation og Parker-organisationerne søger at opretholde sikkerheden for sine systemer og netværk og vil bestræbe sig på at beskytte personlige oplysninger eller andre data eller oplysninger, du angiver ved brug af Parker-tjenester. Som det er tilfældet for alle webstedsoperatører, kan vi imidlertid ikke garantere sikkerheden for alle data eller andre oplysninger, som overføres via internettet.   Du bør ikke angive dine personlige oplysninger via dette websted, medmindre du accepterer sikkerhedsimplikationerne ved at gøre forretninger online.

 

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger