Adatvédelem

 


See Our Personal Data Privacy Policy

A jelen adatvédelmi szabályzat (az „Adatvédelmi szabályzat”) bármikor megváltozhat. Erre nem feltétlenül hívjuk fel a figyelmét, tehát kérjük, hogy időnként látogasson vissza erre az oldalra, és az Adatvédelmi szabályzat elolvasásával tájékozódjon az esetleges változásokról. Bizonyos országokban és a vonatkozó jogszabályoktól függően a  jelentős változásokra (vagyis például az általunk Önre vonatkozóan feldolgozott adatok körének megváltozására) külön felhívhatjuk a figyelmét.  Ezt megtehetjük úgy, hogy a változás életbe léptetése előtt értesítést jelenítünk meg az ilyen változásokról a jelen Webhely kezdőlapjának egy feltűnő pontján, illetve úgy, hogy e-mailben értesítjük a változásról. Ha további hozzájárulásra van szükségünk Öntől a személyes adatainak feldolgozásához, akkor ilyen esetben kérhetjük, hogy járuljon hozzá a személyes adatok megváltozott körének feldolgozásához.    

A harmadik felek által működtetett, illetve a Parker szolgáltatásokhoz (amint a Használati feltételek definiálják őket) hivatkozással kapcsolódó webhelyek más szabályzat alapján működnek, így a Parker Corporation és a Parker szervezeti egységek nem felelnek az ilyen egyéb webhelyek működtetőinek adatvédelmi gyakorlatáért.  Mielőtt használja el az ilyen egyéb webhelyeket, figyelmesen olvassa el az adatvédelmi szabályzatukat. 

 

Hozzájárulás

Ha úgy dönt, hogy műszaki vagy egyéb jellegű kérdéseket tesz fel a Parker szolgáltatásokról, illetve a Parker Corporation és a Parker szervezeti egységek ezen a Webhelyen keresztül elérhető termékeiről és terméktámogatási szolgáltatásairól (a Használati feltételek definíciójának értelmében), akkor alacsony szintű személyes adatokat gyűjtünk Önről.  Erre például olyan oldalakon fog sor kerülni, amelyen szerepelnek a Parker szolgáltatások, valamint a „Contact Us” (Kapcsolatfelvétel) típusú űrlapokon, mint például az „General Inquiries Form” (Általános kérdésfeltevési űrlap) és a „Live Chat” (Élő csevegés) funkció, továbbá (szükség szerint az Ön hozzájárulásával) az olyan oldalakon, amelyek cookie-k segítségével a Webhely Önt érdeklő termékinformációit választják ki az e-mailekbe.   A jelen Adatvédelmi szabályzat részletesebben is ismerteti ezt a kérdéskört, konkrétabban a Használati feltételek) „Élő csevegés”, „Cookie-k” és „Személyre szabott marketingcélú e-mailek” című szakaszában. 

Ha használja valamelyik Parker szolgáltatást, azzal hozzájárul ahhoz, hogy a Parker Corporation és a Parker szervezeti egységei gyűjtsék és felhasználják Önnek a jelen Adatvédelmi szabályzatban említett személyes adatait, az Ön által kért Parker szolgáltatások konkrét céljára.  Ezenkívül felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájáruláson kívül más indokok is jogszerűvé tehetik az Ön személyes adatainak gyűjtését és felhasználását.     

Kérjük, hogy kizárólag akkor használja ezt a Webhelyet, és akkor adja meg a személyes adatait ezen a Webhelyen, ha hozzájárul ahhoz, hogy a Parker Corporation és a Parker szervezeti egységei továbbítsák a személyes adatait az Ön országán kívülre (adott esetben az Európai Gazdasági Térség területén kívülre).  A jelen Adatvédelmi szabályzat részletesebben is ismerteti ezt a kérdéskört, konkrétabban az alábbi Személyes adatok továbbítása az adott országon kívülre” című szakaszban.  Ezenkívül felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájáruláson kívül más indokok is jogszerűvé tehetik az Ön személyes adatainak továbbítását.

Külön felhívjuk a figyelmét az „Élő csevegés” közben történő adattovábbításra.  Kérjük, hogy kizárólag akkor használja az „Élő csevegés” funkciót, ha hozzájárul személyes adatainak az Ön országán kívülre (adott esetben az Európai Gazdasági Térség területén kívülre), a következők részére történő továbbításához:

(i) a Parker Corporation és a Parker szervezeti egységei részére, az Ön kérdéseinek megválaszolása érdekében (attól függően, hogy a milyen Parker szolgáltatások és termékek, illetve terméktámogatási szolgáltatások iránt érdeklődik), továbbá

(ii) az „Élő csevegés” funkciót működtető beszállítók részére.  Ezenkívül felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájáruláson kívül más indokok is jogszerűvé tehetik az Ön személyes adatainak továbbítását.         

Továbbá bizonyos országokban és a vonatkozó jogszabályoktól függően felkérhetjük arra, hogy egy négyzet bejelölésével jelezze a jelen Adatvédelmi szabályzat elfogadását, illetve az Adatvédelmi szabályzatban foglalt eljárásokhoz való hozzájárulását.

Természetesen nemcsak ezen a Webhelyen, hanem közvetlenül telefonon is szerezhet tájékoztatást a Parker szolgáltatásokról és termékekről, illetve terméktámogatási szolgáltatásokról.  A telefonos kapcsolatfelvételi lehetőségekről a Webhely „Contact Us” (Kapcsolatfelvétel) oldalán tájékozódhat. 

 

A személyes adatok és a nem személyes adatok

A Személyes adatok körébe azok az adatok tartoznak, amelyek Önt egyénként azonosítják, vagy amelyek alapján Ön azonosítható.

A Nem személyes adatok körébe azok az adatok tartoznak, amelyek nem fedik fel konkrétan az Ön személyazonosságát. A nem személyes adatokat bármilyen törvényes célból gyűjthetjük, felhasználhatjuk és kiadhatjuk. Továbbá lásd alább „Az adatok anonimizálása és összesítése című szakaszt.

Az esetleg gyűjtött Személyes adatok köre

A Webhelyen keresztül a következő személyes adatokat gyűjthetjük Önre vonatkozóan (a lista nem teljes):

 • az Ön neve, beosztása és kapcsolatfelvételi adatai (köztük a munkahelyi e-mail címe és a munkahelyi telefonszáma), a munkaadója és az országa;
 • az Önt különösen érdeklő termékek és terméktámogatási szolgáltatások részletei, a Webhely Ön által való használata és az Ön preferenciái alapján (lásd alább a Személyre szabott marketingcélú e-mailek” szakaszt);
 • bármilyen Önnel folytatott kommunikáció tartalma, köztük az „Élő csevegéses” beszélgetések felvétele (lásd alább az „Élő csevegés” című részt); továbbá
 • az Ön adatai azzal kapcsolatban, ahogyan munkaadója fizet termékeinkért és szolgáltatásainkért, például az Ön neve a vállalati hitelkártyán feltüntetett formában (lásd alább a „Megrendelés” című szakaszt).

Kérjük, hogy ne adja meg személyes kapcsolatfelvételi vagy fizetési adatait, sem olyan személyes adatát, amely Önre mint magánszemélyre, illetve magánéletére vonatkozik.  A Parker Corporation és a Parker szervezeti egységei kizárólag az Ön munkahelyi kapcsolatfelvételi adatait, illetve azokat a fizetési adatait kívánják gyűjteni, amelyek munkaadójának fizetési módjához kapcsolódnak.   

 

A személyes adatok kiadása és használata

Az Ön jobb kiszolgálása érdekében az Ön által a Parker szolgáltatások használata közben megadott, illetve a Parker szolgáltatások Ön általi használata alapján megszerzett adatokat az Ön országában tevékenykedő Parker szervezeti egységek felhasználhatják, megtarthatják és megoszthatják a Parker Corporation vállalattal és a többi Parker szervezeti egységgel.  Ez például azért történhet, hogy a termékekkel, szolgáltatásokkal, tartalommal és hirdetéssel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtsanak Önnek, attól függően, hogy Önt a Parker milyen szolgáltatásai, termékei és terméktámogatási szolgáltatásai érdeklik, illetve hogy reagáljanak a Parker valamelyik szolgáltatáson keresztül benyújtott álláspályázatra.   Azért is megoszthatják az Ön személyes adatait a Parker Corporation vállalattal és a Parker szervezeti egységeivel, hogy lehetővé tegyék számukra az Ön személyes adatainak a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban ismertetett összes célra való használatát, valamint hogy az egész vállalatcsoportra kiterjedően lehetővé tegyék a csoportok közötti szolgáltatások nyújtását szükség szerint, illetve az Ön kérésének megfelelően.   

Ezenkívül a Parker Corporation és a Parker minden szervezeti egysége felhasználhatja az Ön személyes adatait a következő célokra (a lista nem teljes):

 • hogy e-mailben értesítse Önt a jelen Szabályzat olyan változásairól, amelyek az általunk Önre vonatkozóan feldolgozott személyes adatok körét érintik;
 • hogy terméktámogatási szolgáltatásokat nyújtson Önnek;
 • hogy direkt marketinges e-mailjeiket személyre szabják, és az Önt a munkaköre alapján különösképpen érdeklő termékekről és terméktámogatási szolgáltatásokról küldjenek Önnek tájékoztatást (lásd alább a „Személyre szabott marketingcélú e-mailek” című szakaszt);
 • hogy válaszoljanak az Ön konkrét kéréseire és kérdéseire, beleértve az internetes csevegés útján feltetteket (lásd alább az „Élő csevegés” című szakaszt), illetve a „Contact Us” (Kapcsolatfelvétel) típusú oldalak „General Inquiries Form” (Általános kérdésfeltételi űrlap) oldalán megadottakat is;
 • a vállalatcsoport egészének irányítása által megkövetelt mértékben, beleértve például a beszállítók vállalatcsoport-szintű kiválasztását; továbbá
 • szükség szerint a Parker vagy az érintett Parker szervezeti egységek, üzleti tevékenységük és eszközállományuk esetleges átszervezésének részeként, illetve a Parker vagy az érintett Parker szervezeti egységek vagy eszközállományuk eladásának részeként.

Személyes adatait megoszthatjuk a Parker Corporation ügynökeivel, forgalmazóival és az ellátási lánc más tagjaival, továbbá a Parker minden szervezeti egységével, a termékek és a terméktámogatási szolgáltatások Ön részére történő biztosításának lehetővé tétele céljából.  Megoszthatjuk továbbá jogi és más szakmai szolgáltatást nyújtó személyekkel, valamint a Parker Corporation és a Parker szervezeti egységei megbízásából bizonyos funkciókat ellátó beszállítókkal és alvállalkozókkal, így például a marketing e-mail szolgáltatásokat nyújtó beszállítókkal, az „Élő csevegés” funkciót működtető beszállítókkal, valamint az adattárolási és biztonsági mentési létesítményeket üzemeltető beszállítókkal. 

Személyes adatait kiadhatjuk továbbá:

 • bírósági végzésre válaszul, illetve valamilyen bűnüldöző, igazságszolgáltatási vagy más államigazgatási szerv együttműködési kérésére; jogaink igazolása vagy gyakorlása végett; kereseteink alátámasztására; a felelős vállalatirányítás gyakorlat által vagy a vonatkozó törvények és más jogszabályok által megkövetelt vagy megengedett módokon;
 • szükség szerint a jogszabályok előírásainak megfelelően, jogi intézkedések megalapozására vagy foganatosítására a használati feltételeinket megszegő személyek ellen, bármely felhasználói szerződésünk feltételeinek betartatása vagy alkalmazása céljából, vagy a Parker Corporation és a Parker szervezeti egységek, ügyfeleik, munkatársaik, beszállítóik és mások jogainak, vagyonának és biztonságának védelme érdekében, illetve ha az adatkiadás törvénybe ütköző cselekmények, csalás gyanúja vagy más szabálysértés kivizsgálása, megelőzése vagy ezzel kapcsolatos intézkedés miatt helyénvaló; a bűnüldözési és az igazságszolgáltatási szervekkel való együttműködés részeként;
 • vásárlóknak a Parker Corporation vagy a Parker szervezeti egységek, üzleti tevékenységük és eszközállományuk esetleges átszervezésének részeként, illetve a Parker Corporation vagy a Parker szervezeti egységek vagy eszközállományuk eladásának részeként.
 • hitelkártya-szolgáltatóknak, amennyiben ez szükséges az Ön által a termékeinkért vagy szolgáltatásainkért való fizetés választott módja következtében (lásd a„Megrendelés” című szakaszt alább); továbbá
 • egyéb, a jogszabályok által előírt vagy engedélyezett módokon. 

A Parker Corporation és a Parker szervezeti egységei nem értékesítik és nem adják bérbe másoknak, illetve nem cserélik el másokkal az Ön személyes adatait (kivéve a fent említett eladás és átszervezés esetét). 

 

Személyes adatok továbbítása az adott országon kívülre

A Parker Corporation és a Parker szervezeti egységei egy globális vállalatcsoport részei, a Parker szolgáltatásainak világszerte vannak felhasználói.  A vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően azÖn által megadott, illetve a Webhelynek és a Parker szolgáltatásoknak az Ön által történő használata révén gyűjtött adatokat továbbíthatjuk az Ön országán kívülre, azon az országon kívüli kiszolgálókra, ahol az információkat megadta, illetve az adatok felhasználhatók, tárolhatók és feldolgozhatók a megadásuk országán kívül is.  A továbbítás történhet a Parker Corporation részére, minden Parker szervezeti egység részére; ügynökeik, forgalmazóik és az ellátási láncukba tartozó más személyek részére, továbbá az általuk különféle funkciók ellátásával megbízott beszállítók és alvállalkozók részére.

Konkrétan az Európai Unióban tartózkodó felhasználóknak felhívjuk a figyelmét arra, hogy személyes adataikat az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba és területekre továbbítjuk.  A Parker Corporation és a Parker szervezeti egységei arra törekszenek, hogy a személyes adatok ilyen más országokban történő feldolgozása során alkalmazott védelem megfeleljen a vonatkozó jogszabályoknak.

Mint fentebb, ismét felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájáruláson kívül más indokok is jogszerűvé tehetik az Ön személyes adatainak továbbítását.   Szükség esetén például szerződéses óvintézkedéseket foganatosíthatunk azért, hogy a vonatkozó jogszabályok követelményeinek megfelelő védelemben részesítsük az Ön személyes adatait.    

 

A Safe Harbor egyezmény betartása

A jelen Adatvédelmi szabályzat keltének napján a Parker Hannifin Corporation az Egyesült Államok és az EU közötti Safe Harbor keretrendszer és az Egyesült Államok és Svájc közötti Safe Harbor keretrendszer regisztrált tagjai közé tartozik. A keretrendszereket az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma fektette le az Európai Unió tagállamaiból és a Svájcból származó személyes adatok gyűjtésére, felhasználására és megőrzésére vonatkozóan. A Parker Hannifin Corporation tanúsítással rendelkezik arról, hogy betartja a Safe Harbor adatvédelmi alapelveit a tájékoztatásra, a választási lehetőségre, az újabb továbbításra, a biztonságra, az adatok sértetlenségére, elérésére és a szabályok betartatására vonatkozóan. Ha többet szeretne megtudni a Safe Harbor programról, és látni szeretné a Parker Hannifin Corporation tanúsítását, keresse fel a http://www.export.gov/safeharbor/ weblapot.

 

Megrendelés

A Parker szolgáltatás lehetőséget nyújthat arra, hogy Ön megrendeléseket adjon fel a Parker Corporation és a Parker szervezeti egységek termékeire.  Ha megrendelést ad fel valamelyik Parker szolgáltatás segítségével, az Ön által megadott hitelkártyaadatokat védett formátumban, SSL titkosítással továbbítjuk. A hitelkártyaadatokat természetesen elküldjük a hitelkártya-szolgáltatónak, feldolgozás céljára. 

 

A személyes adatok frissítése és másolatának beszerzése

Ha úgy véli, hogy bármilyen általunk Önről tárolt adat helytelen vagy hiányos, kérjük, hogy forduljon az országában tevékenykedő Parker szervezeti egységhez (a címadatokat lásd fent a „Kapcsolatfelvétel” részben),  az pedig a vonatkozó jogszabályokkal összhangban, szükség szerint lépéseket tesz az adatok helyesbítésére vagy frissítésére. 

Bizonyos esetekben és a vonatkozó jogszabályoktól függően Ön jogosult lehet arra, hogy ingyen vagy névleges eljárási díjért másolatot kérjen a személyes adatairól (lásd a Használati feltételek „Kapcsolatfelvétel” című részét).  További részletekért forduljon az országában működő Parker szervezeti egységhez.  Egyes országokban a kérést írásban (postán, faxon vagy e-mailben) kell benyújtani.  Amennyiben telefonon, szóban közli a kérést, megkérhetik arra, hogy tegye meg írásban is.

 

Helyi képviselők (ha vannak ilyenek)

Egyes országokban és a vonatkozó jogszabályoktól függően lehet egy vagy több, az országában működő Parker szervezeti egység által „Felelős” személynek kijelölt szervezet az Önről a jelen Webhelyen gyűjtött személyes adatok tekintetében, amelyeket az feldolgoz az országában működő Parker szervezeti egység részére és nevében.  Az adatfeldolgozóként tevékenykedő és „Felelős” személynek kinevezett (esetleges) szervezetek teljes és naprakész listája díjmentesen elérhető az országában működő Parker szervezeti egységtől (lásd fent a „Kapcsolatfelvétel” szakasz adatait).

 

Az adatok anonimizálása és összesítése

A Parker Corporation és a Parker szervezeti egységek felhasználhatnak bizonyos, a Parker szolgáltatásokban gyűjtött információkat arra, hogy összesített demográfiai adatokat készítsenek a felhasználóikról, az értékesítéseikről, a forgalmukban megmutatkozó szabályszerűségekről és a webhely ezzel kapcsolatos információiról, például arról, hogy a Webhely mely oldalait használják leggyakrabban (lásd még az „IP-címek” szakaszt a Használati feltételekben).  A Parker Corporation és a Parker szervezeti egységei ezeket az információkat termékeik, szolgáltatásaik, tartalmaik és hirdetéseik fejlesztésére, biztosítására és tökéletesítésére használhatják fel. A harmadik feleknek esetleg átadott adatok nem tartalmaznak személyazonosításra alkalmas adatokat.  Ezek az adatok statisztikai elemzés és adminisztráció céljára is használhatók, így például trendelemzésre, aktuáriusi feladatok elvégzésére, a termékek és a szolgáltatások átalakítására, kockázatelemzésre, valamint a Parker Corporation és a Parker szervezeti egységek termékeivel és terméktámogatási szolgáltatásaival kapcsolatos költségek és díjak elemzésére.

Cookie-k segítségével álnévhez rendelt felhasználói profilokat hozhatunk létre marketing- és piackutatási célokból, illetve azért, hogy webhelyeinket hozzáigazítsuk felhasználóink szükségleteihez. A használati profilokat nem egyesítjük az álnév tulajdonosának személyes adataival, és az adatokat nem használjuk fel arra, hogy azonosítsuk a Webhelyeink felhasználóját.  Az Önhöz kapcsolódó Cookie-ek kezeléséről a Cookie-k című oldalon talál részletesebb tájékoztatást.

 

Helyalapú szolgáltatások

Bizonyos helyalapú szolgáltatások működéséhez személyes adatok szükségesek.  A Parker Corporation és a Parker szervezeti egységei a helyalapú szolgáltatások nyújtása érdekében pontos helyadatokat gyűjthetnek, ezeket felhasználhatják és megoszthatják; az ilyen adatok közé tartozik a számítógép vagy eszköz valós idejű földrajzi elhelyezkedése.  Az ilyen helyadatok gyűjtése névtelenül, egy Önt személyesen nem azonosító űrlapon történik. Ezeket aParker Corporation és a Parker szervezeti egységei arra használják fel, hogy helyalapú termékeket és szolgáltatásokat biztosítsanak, és ezeket tökéletesítsék. A Parker Corporation és a Parker szervezeti egységei például megoszthatják a földrajzi adatokat alkalmazásszolgáltatókkal, ha Ön helyalapú szolgáltatásaik igénybevételét választja.

 

Biztonság

A Parker Corporation és a Parker szervezeti egységei arra törekszenek, hogy gondoskodjanak rendszereik és hálózataik biztonságáról, illetve igyekeznek megóvni az Ön által a Parker szolgáltatások használata során megadott személyes adatokat, valamint egyéb adatokat és információkat. Sajnálatos módon – minden más webhely üzemeltetőjéhez hasonlóan  – nem tudjuk garantálni, hogy minden, az interneten továbbított adat és információ biztonságban lesz.   Kérjük, hogy kizárólag akkor adja meg a személyes adatait ezen a Webhelyen, ha elfogadja az online ügymenettel természetszerűleg járó biztonsági kockázatot.

 

Adatvédelmi szabályzat