End User License Agreement

Gizlilik Politikası
Kullanım Koşulları
Tanımlama Bilgileri
Kişisel veri gizliliği
SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ (EULA)

ÖNEMLİ:   LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN

 Yazılımı, hizmet olarak yazılımı veya başka bir abonelik, uygulama veya programı ("Program") ve bu siteden indirebileceğiniz veya başka bir şekilde erişebileceğiniz kullanım kılavuzları veya başka belgeler, çizimler, spesifikasyonlar, belgelendirmeler, testler ve test sonuçları, kataloglar ve diğer tanıtım materyalleri, veriler, resimler, ses kayıtları, çoklu ortam ve diğer sunumlar veya materyaller dahil herhangi bir kullanıcı arayüzünü, açıklamayı, veriyi ve/veya herhangi bir ortamdaki veya biçimdeki başka herhangi bir bilgiyi ("Bilgi") kullanımınız, işbu EULA ile tutarlı olmadıkları veya çeliştikleri takdirde aşağıdaki hüküm ve koşullara ve Parker'ın Gizlilik Politikasına, Kullanım Koşullarına, Satış Teklifine ve Güvenlik Kılavuzuna (hep birlikte "Hüküm ve Koşullar") tabidir. Bu Hüküm ve Koşulları kabul etmek istemezseniz, Programı veya Bilgileri kullanmanıza izin verilmez.

Hüküm ve Koşullar

1.  UYARI. PROGRAMI VE BİLGİLERİ VE BUNLARIN OLUŞTURDUĞU HERHANGİ BİR SONUÇ VEYA ÇIKTIYI KULLANIRKEN DİKKATLE HAREKET ETMENİZ ÖNEMLE TAVSİYE EDİLMEKTEDİR. BUNLARIN UYGUNSUZ KULLANIMI ÖLÜME, YARALANMAYA VEYA MAL ZARARINA NEDEN OLABİLİR. PROGRAMIN VE BİLGİLERİN VE BUNLARIN HER TÜRLÜ SONUÇ VEYA ÇIKTILARININ NASIL KULLANILDIĞINDAN VE BUNLARDA SEÇİLEN, BELİRTİLEN VEYA TASARLANAN HERHANGİ BİR MATERYALİN, BİLEŞENİN VEYA SİSTEMİN HERHANGİ BİR KULLANICIYA ZARAR VERMESİNİ ÖNLEMEKTEN VEYA PROGRAMIN YA DA BİLGİLERİN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE YANLIŞ KULLANILMASININ, KÖTÜYE KULLANILMASININ VEYA HERHANGİ BİR ZARAR VERMESİNİ ÖNLEMEKTEN VEYA PROGRAM YA DA BİLGİLERDEKİ HER TÜRLÜ HATA, İHMAL, YANLIŞ BEYAN VEYA SİLİNME DAHİL BUNLARIN KASITLI VEYA KASITSIZ HERHANGİ BİR SONUÇ VEYA ÇIKTISINDAN VEYA BUNLARIN SONUÇLARINDAN VEYA ÇIKTILARINDAN YALNIZCA SİZ SORUMLUSUNUZ.

 

Program ve bilgiler, teknik uzmanlığa sahip kullanıcılar tarafından ek inceleme için malzeme, bileşen ve/veya sistem seçenekleri sunabilir ve yalnızca bu tür uzmanlığa sahip kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere sunulmaktadır. Herhangi bir materyal, bileşen veya sistemi seçmeden veya kullanmadan önce uygulamanızın her yönünü analiz etmeniz önemlidir. Karşılaşılabilecek işletme koşullarının ve uygulamalarının çeşitliği nedeniyle kullanıcı, kendi analiziniz ve testleriniz yoluyla, her türlü materyal, bileşen veya sistemin nihai seçimi ve onayından ve uygulamanın tüm performans, güvenlik ve uyarı gereksinimlerinin karşılanmasını temin etmekten tek başına sorumludur. Materyal, bileşen veya sistemin nihai kabul veya onayı kullanıcı tarafından, karşılaşılabilecek tüm koşullar altında tüm uygulamadaki performansı ve dayanıklılığı test edildikten sonra yapılmalıdır. Program ve Bilgileri, Parker tarafından herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunulmaksızın güncellenebilir, iptal edilebilir veya başka bir şekilde değiştirilebilir ve Program ve Bilgilerin izinli kullanımına devam edebilmeniz için bu tür değişiklikler hakkında güncel bilgilere sahip olmaktan yalnızca siz sorumlusunuz.


2.  Telif Hakkı. Program ve Bilgiler telif hakkı ile korunmaktadır ve münhasır olarak 6035 Parkland Boulevard, Cleveland, OH 44124 adresindeki Parker-Hannifin Corporation'ın ve/veya ortaklarının, iştiraklerinin, bağlı kuruluşlarının ve üçüncü şahıs lisans verenlerinin ("Parker”) malıdır. İşbu Hüküm ve Koşullardaki hiçbir husus, Parker'ın Amerika Birleşik Devletleri veya uluslararası telif hakkı kanunları veya başka herhangi bir uluslararası, federal veya eyalet kanunu kapsamındaki haklarından feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz. Parker, işbu Hüküm ve Koşullar kapsamında açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutmaktadır.3.  Lisansın Verilmesi. Parker işbu belgeyle son kullanıcı olarak size, işbu Hüküm ve Koşullara tabi olmak kaydıyla Programı ve Bilgileri kendi iç kullanımınız için ve yalnızca Parker ile işletme faaliyetlerini yürütmek amacıyla kullanmanız için şahsi, münhasır olmayan, devredilemez, temlik edilemez ve sınırlı bir kullanma lisansı vermektedir. Programın Hüküm ve Koşullara aykırı herhangi bir şekilde çoğaltılması veya tekrar dağıtılması kesinlikle yasaktır. YUKARIDAKİLERİ SINIRLANDIRMAMAK KAYDIYLA, PROGRAMIN veya BİLGİLERİN DAHA SONRA ÇOĞALTILMAK VEYA TEKRAR DAĞITILMAK ÜZERE BAŞKA HERHANGİ BİR SUNUCU VEYA KONUMA KOPYALANMASI VEYA ÇOĞALTILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.4.  Mülkiyet. Parker'ın üçüncü şahıs lisans verenlerinin sahibi olduğu veya kontrolünde bulundurduğu Program veya Bilgilerin her türlü kısımları hariç, Parker Program ve Bilgilerin ve bunların tüm kopyalarının mülkiyetine sahiptir. Hiçbir durumda, Program ve Bilgiler üzerinde tüm bu Hüküm ve Koşullara uyuma tabi kullanım ile sınırlı bir lisans tabiatındaki haktan daha yüksek herhangi bir hak elde etmeyeceksiniz. Her türlü Açık Kaynaklı Yazılımla ve Parker'ın üçüncü şahıs lisans verenlerinin sahibi olduğu Programın veya Bilgilerin diğer kısımlarıyla ilgili olarak; bu kısımlar işbu Hüküm ve Koşullardan ayrı veya onlara ek koşullara tabi olabilir. Bu tür tüm koşular size alt lisanslandırılmamakta, onun yerine aktarılmaktadır. Bu Hüküm ve Koşullara o koşulların bir nüshası eklenebilir.5. Yasaklı Kullanımlar. Parker'ın önceden yazılı izni olmaksızın şunları yapamazsınız:

 

               (a)        Programın ve Bilgilerin tamamını veya herhangi bir kısmını kullanamaz, kopyalayamaz, değiştiremez veya birleştiremezsiniz;

 

               (b)        Programın ve Bilgilerin hiçbir kısmını tersine mühendisliğe tabi tutamaz, bunları parçalarına ayıramaz, tersine çeviremez, şifrelerini çözemez veya başka bir şekilde kodunu çözemezsiniz;

 

               (c)        Programın ve Bilgilerin tamamını veya herhangi bir kısmını hiçbir şekilde dağıtamaz, satamaz, lisanslandıramaz, temlik edemez, kiraya veremez, alt lisanslandıramaz, para karşılığı kullanıma sunamaz veya başka herhangi bir şekilde devredemezsiniz; veya

 

               (d)        Program ve Bilgilerin üzerindeki, içindeki veya kendileriyle bütünleşik hiçbir müseccel bildiriyi, etiketi veya başka işareti silemezsiniz.6.  Süre. İşbu Hüküm ve Koşulların herhangi birine uymadığınız takdirde bu lisans ve Program ve Bilgileri kullanma hakkınız kendiliğinden feshedilecektir. Parker, herhangi bir zamanda önceden sebep veya bildirim olmaksızın ve kendi münferit iradesine göre şunları yapabilir: (a) Program ve Bilgileri veya bunların herhangi bir modülünü veya başka işlevini değiştirebilir, güncelleyebilir, kullanım dışı bırakabilir, revize edebilir, tadil edebilir, başkalarıyla değiştirebilir, geri çekebilir veya iptal edebilir; (b) burada verilen lisansı ve/veya Program ve Bilgileri veya bunların herhangi bir modül veya işlevini kullanımınızı ve/veya bunlara erişiminizi feshedebilir ve/veya (c) bu Hüküm ve Koşulları ve/veya Program ve Bilgileri veya onların herhangi bir modül veya işlevini kullanımınız veya onlara erişiminiz ile ilgili hüküm ve koşulları değiştirebilir. İşbu Sözleşmenin feshiyle birlikte, hangi tarafın fesheden taraf olduğuna bakılmaksızın Program ve Bilgiler sistemlerinizden ve cihazlarınızdan kaldırılacaktır ve bunlara herhangi bir şekilde erişim derhal sonlandırılacaktır.7.  GARANTİ REDDİ. PROGRAM VE BİLGİLER VE BUNLARIN HER TÜRLÜ SONUCU VEYA ÇIKTILARI "OLDUĞU GİBİ" VE BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN ORTALAMA KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, MÜLKİYET VEYA İHLAL ETMEME DAHİL SARİH VEYA ZIMNİ HİÇBİR TÜRDE GARANTİ VEYA KOŞUL OLMAKSIZIN SUNULMAKTADIR. YUKARIDAKİ HUSUSLARIN GENELLİĞİNİ ETKİLEMEMEK KAYDIYLA PARKER, PROGRAMIN VE BİLGİLERİN İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAĞINI, PROGRAM KULLANIMININ AKSAKSIZ VEYA HATASIZ OLACAĞINI VEYA PROGRAMDAKİ VEYA BİLGİLERDEKİ HERHANGİ BİR TUTARSIZLIK, HATA VEYA AKSAKLIĞIN DÜZELTİLECEĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTEDİR VE PARKER, BU TÜR HİÇBİR TUTARSIZLIK, HATA VEYA AKSAKLIĞI DÜZELTMEK VEYA PROGRAM VE BİLGİLERİ GÜNCELLEMEK YA DA BAŞKA BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRMEKLE SORUMLU OLMAYACAKTIR.


8.  YÜKÜMLÜLÜKLERİN SINIRLANMASI. PARKER, ACENTELERİ, TEDARİKÇİLERİ VEYA DİSTRİBÜTÖRLERİ HİÇBİR DURUMDA SİZE VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHSA KARŞI HER TÜRLÜ KÂR KAYBI, KAZANÇ KAYBI VEYA HERHANGİ BİR ÖZEL, ARIZİ, DOLAYLI VEYA SONUÇSAL ZARAR DAHİL PROGRAM VEYA BİLGİLERİ KULLANMANIZDAN VEYA KULLANAMAMANIZDAN KAYNAKLANAN HİÇBİR ZARARDAN VEYA BUNLARIN HERHANGİ BİR SONUCUNDAN VEYA ÇIKTISINDAN, BU ZARARLARIN MEYDANA GELME OLASILIĞI PARKER'A BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ SORUMLU OLMAYACAKTIR. BURADAKİ KULLANICI OLARAK SİZ, PROGRAM VEYA BİLGİLERİ VEYA BUNLARIN HER TÜRLÜ SONUCUNU VEYA ÇIKTISINI KULLANMANIZ VEYA KULLANAMAMANIZ NEDENİYLE VEYA İŞBU HÜKÜM VE KOŞULLARI İHLALİNİZ VEYA İHLAL ETTİĞİNİZ İDDİASI NEDENİYLE VEYA HERHANGİ BİR GARANTİYİ VEYA İŞBU HÜKÜM VE KOŞULLARIN BAŞKA HERHANGİ BİR HÜKMÜNÜ ÇİĞNEMENİZ NEDENİYLE VEYA HERHANGİ BİR GEÇERLİ KANUNU VEYA YÖNETMELİĞİ İHLAL ETMENİZ VEYA KASITLI, DİKKATSİZLİĞE VEYA İHMALKARLIĞA BAĞLI HERHANGİ BİR HAREKETİNİZ NEDENİYLE ORTAYA ÇIKABİLECEK HER TÜRLÜ ZARAR VEYA HASAR NEDENİYLE HERHANGİ BİR PATENT, TİCARİ MARKA, TİCARİ SIR, TELİF HAKKI VEYA BAŞKA FİKRÎ MÜLKİYETİN VEYA MÜSECCEL HAKKIN İHLALİ İÇİN OLANLAR DAHİL TÜM YÜKÜMLÜLÜKLERE, TALEPLERE, TAZMİNAT ÖDEMELERİNE, KAYIPLARA, MAHKEME KARARLARINA KARŞI PARKER'I, ANA ŞİRKETLERİNİ, BAĞLI KURULUŞLARINI, LİSANS VERENLERİNİ, TEDARİKÇİLERİNİ VE DİSTRİBÜTÖRLERİNİ VE ONLARIN İLGİLİ DİREKTÖRLERİNİ, MEMURLARINI, ÇALIŞANLARINI VE ACENTELERİNİ SAVUNMAYI VE ZARARLARINI TAZMİN ETMEYİ KABUL ETMEKTESİNİZ.9.  Veriler, Geribildirim. Parker'a şunlar için dünya çapında, sınırsız, münhasır olmayan, kalıcı ve telif ücretsiz lisans vermektesiniz: (i) Program ile bağlantılı olarak sunduğunuz veya ürettiğiniz veya Program tarafından toplanan, işlenen, derlenen veya üretilen her türlü ve tüm verileri ve geri bildirimleri Yazılımları iyileştirme ve geliştirme amacıyla ve başka her türlü ticari, ticari olmayan veya diğer yasal amaçla kullanma, çoğaltma, yedekleme, saklama, aktarma, tutma, kopyalama, alt lisanslandırma, uyarlama, iletme, tekrar iletme, dağıtma ve/veya halka açık olarak uygulama veya teşhir etme ve (ii) yukarıda verilen hakları bu tür tüm geribildirim ve veriler ile bağlantılı olarak kullanmaları için üçüncü şahıslara sınırsız hakkı alt lisanslandırma. Parker, bu tür geribildirim veya verilerin gizliliğinin korunmasına ilişkin hiçbir yükümlülük kabul etmemektedir. Bu verilerin ve geribildirimin kullanımını Parker'a lisanslandırma hakkına sahip olduğunuzu, bu tür verilerin ve geribildirimin hiçbir patent, ticari sır, telif hakkı, tanıtım veya gizlilik hakkı, manevi hak veya başka üçüncü şahıs fikri veya mülkiyet hakkını çiğnemediğini veya başka bir şekilde ihlal etmediğini ve bu veri ve geribildirimlerin bu verileri veya geribildirimi barındıran herhangi bir ürün veya hizmet ile ilgili olarak Parker'ın herhangi bir ek yükümlülüğe uymasını gerektirecek hiçbir lisans koşuluna tabi olmadığını garanti etmektesiniz.10.  Temlik. Burada verilen lisansı veya Programı veya Bilgilerini alt lisanslandıramaz, devir veya temlik edemezsiniz. Bunları veya bunlara ilişkin hakları alt lisanslandırma, devir veya temlik etmeye yönelik her türlü girişim hükümsüz ve geçersiz olacaktır.


11.  Geçerli Hukuk. İşbu Sözleşme, kanun hükümlerinin çelişmesi hakkındaki kurallarına veya ilkelerine bakılmaksızın ABD'nin Ohio Eyaleti kanunlarına tabi olacaktır.


12.  Kabul. Programı ve Bilgileri kullanımınız işbu Hüküm ve Koşulları kabulünüze tabidir. Bu Hüküm ve Koşulları kabul etmek istemezseniz, Programı veya Bilgileri kullanmanıza izin verilmez. Böyle bir durumda lütfen Programı ve Bilgileri Parker'ın yukarıda belirtilen adresine iade edin.

 

Telif Hakkı © Parker-Hannifin Corporation. Telif hakkı yılı, cari yıldır. Tüm hakları saklıdır. Diğer telif hakları Bilgilerde veya Bilgilerin tarihi itibariyle belirtildiği gibidir.

 

 

Son güncelleme tarihi: Mart 2018


Son kullanici li?sans sözlesmesi? (EULA) - download