ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Najbardziej znaczącym rezultatem inicjatyw w zakresie odpowiedzialności społecznej Parkera jest wywieranie pozytywnego wpływu na życie ludzi i minimalizowanie swojego wpływu na naszą planetę.

Nasze technologie, rozwiązania i pracownicy odgrywają kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów, które wpływają na jakość życia, zarówno na całym świecie, jak i w lokalnych społecznościach, którym służymy. Parker dostrzega silny związek między zdrowiem naszej firmy a różnymi czynnikami ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi. Właśnie dlatego skupiamy nasze wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju na dobrobycie pracowników, odpowiedzialnym wykorzystaniu zasobów i odpowiedzialności społecznej wobec społeczności, w których działamy.

Odpowiedzialność społeczna

  • Członkowie zespołu Parker przekazali prawie 1 milion USD w 2018 r. by wesprzeć dziesiątki lokalnych United Ways w Stanach Zjednoczonych

  • W 2018 r. Fundacja Parker Hannifin przekazała ponad 6 milionów dolarów na rzecz kilkuset organizacji charytatywnych w celu wsparcia społeczności, edukacji, pomocy w przypadku katastrof oraz w celu zachowania zasobów energetycznych i wodnych.

Odpowiedzialne gospodarowanie środowiskiem naturalnym

  • Od 2004 r. Parker obniżył wskaźnik energii o 54%, a wskaźnik emisji gazów cieplarnianych o 50%.

  • Obecnie Parker poddaje recyklingowi ponad 85% odpadów powstających w wyniku działalności produkcyjnej.

  • Nasz wynik zmiany klimatu w 2018 r. z projektu ujawniania informacji o emisji dwutlenku węgla znalazł się w najwyższym kwartylu wśród naszych zróżnicowanych spółek z branży przemysłowej.
    .

Bezpieczeństwo

  • W ciągu ostatnich 5 lat zmniejszyliśmy wskaźnik wypadków podlegających zgłoszeniu o 54%, w tym o 21% w roku 2018.

  • Nasze wysokowydajne zespoły są bardzo zaangażowane w realizację naszego celu, jakim jest zero wypadków związanych z bezpieczeństwem.

Pobierz nasz najnowszy raport zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony biznes: dowiedz się więcej o naszych inteligentnych produktach