Inovace a péče o životní prostředí: Společnost Parker uvedla novou řadu kondenzačních sušičů s nízkým potenciálem globálního oteplování (GWP) pro efektivní odstraňování vodní páry ze stlačeného vzduchu

Padova, Itálie, 24. listopadu 2020 – Společnost Parker Hannifin, mezinárodní lídr v oblasti technologií a systémů pro řízení pohybu, upřednostňuje neustálé inovace a péči o životní prostředí. Nyní uvádí dvě nové řady kondenzačních sušičů GWP – PSE (Polestar Smart-E) a SPS (Starlette Plus-E) – aby použitím nového chladiva R513A s nízkým potenciálem globálního oteplování (GWP) aktualizovala svoji řadu nízkotlakých kondenzačních sušičů.

 

Obě tyto řady byly navrženy tak, aby umožňovaly efektivní odstraňování vodní páry ze stlačeného vzduchu ve všech průmyslových a obecných použitích, které vyžadují tlakový rosný bod 3 °C.

 

Hodnota potenciálu globálního oteplování (GWP) ve výši 573 je nižší oproti stávajícím chladicím plynům R134a (GWP 1430) a R407C (GWP 1774) a naše nové řady jsou tak plně v souladu s požadavky evropské směrnice F-gas EU 517/2014 co se týká omezení potenciálu globálního oteplování (GWP) a dopadu na životní prostředí.

 

Investice do řešení fungujícího na bázi chladiva s nízkou hodnotou potenciálu globálního oteplování (GWP) je pro koncového uživatele vhodná nejenom z hlediska životního prostředí, ale také chrání před možným přerušením provozu spojeným s plyny s vyšší hodnotou GWP – jedná se například o nedostatek dané suroviny, zvýšení ceny či budoucí zákazy.

 

Nová řada SPS s modely s duální frekvencí od 0,4 do 10 m³/min si zachovává veškeré funkce, verze (včetně energeticky úsporné verze modelu SPS026) a výhody minulé úspěšné řady SPE (Starlette Plus-E) a zároveň poskytuje dodatečný benefit v podobě nového chladiva R513A s nízkou hodnotou potenciálu globálního oteplování (GWP) oproti plynu R134a.

 

Nová řada PSE s modely s dvojitou frekvencí od 12 do 180 m³/min nahrazuje a aktualizuje celosvětově známou řadu Polestar Smart (PST) a přináší zcela nové modely. Nové modely kromě nového chladiva R513A s nízkou hodnotou potenciálu globálního oteplování (GWP) přinášejí i výhodu v podobě nízkých nákladů na provoz, nízkých poplatků za chladivo, nových ovládacích rozhraní, lepších možností konektivity a nejmodernějších komponent.

 

U všech modelů jsou standardně k dispozici možnosti úspory energie (větší modely od modelu PSE460 a výše také přinášejí variabilní otáčky ventilátorů) a výměníky tepla s nízkou tlakovou ztrátou, které společně umožňují snížit příkon energie a náklady na provoz.

 

Vysoce efektivní mikrokanálové kondenzátory minimalizují poplatky za chladivo a přinášejí jejich snížení o zhruba 40 % ve srovnání s tradičními řešeními kondenzace.

 

Moderní řada řídicích panelů s dostupnými verzemi dotykových obrazovek od 22 m³/min (PSE220) a vylepšenými možnostmi komunikace zajišťují, že je snadné tyto jednotky používat a že jsou příslušná data snadno k dispozici.

 

Pro všechny jednotky je standardně k dispozici protokol Industry 4.0 Modbus a od modelu PSE460 jsou také k dispozici možnosti průmyslového internetu věcí (IIoT) prostřednictvím protokolu MQTT či volitelně protokolu OPC UA. Tyto možnosti zjednodušují vzdálený přístup a konektivitu pro správu dat, údržbu a servisní úkony.

 

Více informací o těchto dvou řadách naleznete na webových stránkách www.parker.com/starlette a www.parker.com/polestar

 

O společnosti Parker Hannifin
Parker Hannifin, patřící do Fortune 250, je mezinárodním lídrem v oblasti technologií a systémů pro řízení pohybu. Již více než 100 let umožňuje technické průlomové inovace, které vedou k lepší budoucnosti. Zjistěte více na www.parker.com nebo @parkerhannifin.

Kontakt pro média

Mario Ferrari
Produktový manažer pro technologie chlazení
Tel.: +39 049 9712 195
Mobilní číslo: +39 347 4078 651
E-mail: mario.ferrari@parker.com