På universitetet

Som et globalt selskap med hovedvekt på selvstendiggjøring og som tilbyr store muligheter, er Parker et flott sted for å starte en karriere.

Parker er på jakt etter fremragende akademikere som vil bli en del av vårt globale team. De ledende kandidatene blir til sterke kommunikatorer som er oppmerksomme på detaljer, lagorienterte og svært tilpasningsdyktige.

En av de største fordelene med en karriere hos Parker er følelsen av oppnåelse som våre medarbeidere går hjem med etter en endt arbeidsdag. De engasjerer seg i arbeid som inspirerer dem til å prestere på et høyt nivå, og arbeide med mulighetene for karriereutvikling. Men, en karriere hos Parker er ikke for alle.
Hvis du vil oppnå suksess hos Parker kreves det engasjement og et umettelig ønske om å fortsette og lære og å utvikle seg. Vi søker talentfulle, intelligente personer som er ydmyke nok til å lykkes som en del av et team. Vi løser våre kunders utfordringer ved å arbeide sammen, for å svare på spørsmål som aldri har blitt stilt før.

Med plasseringer på seks kontinenter i 48 land, tilbyr Parker mange karriereveier og utviklingsmuligheter. Vi tilbyr en rekke praktiske opplæringsprogrammer som gjør til at nyansatte raskt kan komme igang, og umiddelbart begynne å bidra til Parkers suksess.

 • Praksisplass og programmer

  Parkers sommerpraktikanter får verdifull erfaring gjennom praktisk læring på ulike områder i selskapet.

 • Utviklingsprogrammer

  Parker tilbyr nyutdannede muligheten til å utvide sin utdanning og anvende eksisterende kunnskap gjennom et profesjonelt utviklingsprogram.

 • Arrangementer

  Parkers rekrutterere leter aktivt på høyskoler, utdanningsmesser og omtrent overalt ellers for å finne de beste og smarteste unge fagfolkene og tilby dem deres livs mulighet.

 • Parkers laboratorieskoler

  Parkers laboriatorieprogram har som mål å forbedre ingeniørutdanning og introdusere studentene til Parkers teknologier.

An internship with Parker provides valuable experience and networking opportunities, helping to bridge the gap between your education and career.